דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 1871
 • הדפס
 • דוא"ל

אמונת חכמים!!

קרבנו

חמישי, 22 יוני 2017 09:37
אמונת חכמים!!

אדם חושב שהוא חכם, יודע הכל והוא יכול לתת סברות לקדוש ברוך הוא למה עשה ה' ככה ולמה ה' עושה ככה, חושב שהוא מאן דאמר שיכול לחלוק על גדולי ישראל ועל רבנים וכך הולך ויורד מטה מטה.

 

 

 

"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתיים נשיאי עדה קרואי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ואהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" וכו'. הדברים האלה קשים וכואבים, יורדים ונוקבים עד התהום. משה רבינו רבן של כל ישראל, האיש אשר מסר נפשו על כלל ישראל, הוציאם ממצרים ועלה להר סיני להביא תורה לבני ישראל, האיש שהתגושש עם מלאכי רום, האיש שנלחם למען כלל ישראל ועמד בפרץ ואמר להקב"ה "אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" אדם שחרץ למוות נפשו, איך אפשר לבוא אליו בטענה הכי מופרכת בעולם ולומר לו "ומדוע תתנשאו על קהל ה'"? האיש שהתורה מעידה עליו "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה". איך אפשר לראות פרשת מרגלים שלא למדו מעונשה של מרים שדיברה במשה, ואיך קרח רואה את אלה שלא למדו ונענשו ועדיין מסוגל לבוא ולחלוק על משה רבינו ע"ה? איך אנשים רמי מעלה כאלו הגיעו לשפל

 

שכזה? וזאת שאלתם של חז"ל. למעשה קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו לחלוק על משה? חז"ל מבטאים זאת בלשון הכי טובה שרק אפשר לבטא: מה ראה לשטות, אין זו אלא שטות. ומהי השטות באמת כמו שמסיימים חז"ל לפי שראה לפי חשבונו שהיה צריך להיות נשיא שכך היה חשבונו: אחי ואבא ארבעה היו: עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. בני עמרם משה ואהרן, אחד מלך שזה משה רבנו עליו השלום ואחד כהן גדול שזה אהרן הכהן. אח"כ מגיע התור ליצהר שבן יצהר זה אני קרח ואיך יכול להיות שנתנה הנשיאות לאליצפן בן עוזיאל שהוא אחרון ברשימה? זה נקרא שטות, שחשבונות שמים מי ידעם, והאלוקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים. אדם חושב שהוא מבין, והוא יודע, והוא קובע, אבל שוכח שיש רק אחד שמחליט וקובע על כל המעשים כולם, ואין שום קשר בין מה שאתה חושב לבין חשבונות שמיים. 

 

אדם חושב שהוא חכם, יודע הכל והוא יכול לתת סברות לקדוש ברוך הוא למה עשה ה' ככה ולמה ה' עושה ככה, חושב שהוא מאן דאמר שיכול לחלוק על גדולי ישראל ועל רבנים וכך הולך ויורד מטה מטה. כי כשאדם מאבד את האמונת חכמים שלו אזי  יורד מטה מטה ומזה מגיע לכפירה גמורה רח"ל. כולנו צריכים ללמוד לקח גדול ממאורע נורא ואיום זה שארע לו, לקרח ,שהלך בעצת אשתו, ולמדונו חז"ל שכל ההולך בעצה רעה של אשתו נופל בגיהנם. אדם חייב ללמוד הרבה מוסר וללמד עצמו דרך אמיתית בעבודת השי"ת ולדעת שכל החולק על רבו כחולק על השכינה. צא וראה מה נהיה בסופן של קרח וכל מי שהלך בעצתו לחלוק על משה רבינו, כולם אבדו מתוך הקהל. כולנו יחד בלב אחד כאיש אחד נתחזק באמונת חכמים ועל ידי כך נתחזק באמונה שלימה בבורא יתברך ובתורתו אכי"ר.

 

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה