דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2310
 • הדפס
 • דוא"ל

בטל רצונך מפני רצונו

הרב רפאל זר

שני, 22 מאי 2017 06:49
בטל רצונך מפני רצונו

ההוראה היוצאת היא מי שרוצה תורה, מי שרוצה מצוות, חייב להתבטל להשם יתברך ולתורתו ביטול גמור, אמונה פשוטה, בלי כל התחכמות.

 

 

פרשת בהר פותחת במילים: "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'". ובמקום שואל רש"י הקדוש מה ענין שמיטה אצל הר סיני? ורש"י עונה בשם חז"ל מה שעונה, אבל אפשר לומר שהביאור הוא נפלא: ענין שמיטה נאמר דווקא בהר סיני שהרי שמיטה מסמלת ביטול, שאדם מוכן לבטל את עצמו, את חובותיו, דהיינו ממונו, ואת שדותיו ולהישען משענת גמורה במי שאמר והיה העולם, וכך גם הר סיני סמל הענווה והשפלות, הביטול הגמור. ועל זה נאמר "משה קיבל תורה מסיני" שמשה רבינו הוא עצמו סמל של סיני, סמל של ביטול היש, סמל הענווה והשפלות. וההוראה היוצאת היא מי שרוצה תורה, מי שרוצה מצוות, חייב להתבטל להשם יתברך ולתורתו ביטול גמור, אמונה פשוטה, בלי כל התחכמות. וכך גם בפרשת בחוקותי "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעיתם ועץ השדה יתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם" כאן רואים בדיוק כמו במצוות השמיטה שהרי חז"ל למדונו "אם בחוקותי תלכו".

 


כלפי מה דברים אמורים, אם קיום מצוות הרי כבר אמור, ואת מצוותי תשמרו, אם כן מהו אם בחוקותי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. גם כאן יכולים הספקנים לבוא ולשאול: אם נעסוק בתורה, ולא סתם נעסוק אלא שנהיה עמלים בה, ונוציא עליה את כל מרצינו איך ישאר לנו זמן לעסוק בפרנסתינו? ואיך נשמור על ארצינו מפני שונאינו ורודפינו ומבקשי רעתינו? על זה עונה התורה: "ונתתי גשמיכם בעתם ועץ השדה יתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע" וכו' "וחרב לא תעבור בארצכם" וכו' זאת אומרת, התורה אומרת לנו במילים מפורשות תתבטלו לרצונו של השי"ת, לרצון התורה ואז אין לכם ממה לדאוג, הכל יסתדר לכם על הצד הטוב ביותר. כי מי שמנהיג את העולם באמת זה לא הממשלה ח"ו ולא משרד האנרגיה ולא משרד הביטחון ח"ו "כי לי כל הארץ" אומר הפסוק ועוד "לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה". כשאדם מצליח להתגבר על כל המחשבות והרהורי הכפירה שבליבו, ומצליח לשעבד כל מחשבותיו לבורא יתברך, זוהי תכלית הבריאה. שהרי כאן נאמר "אם בחוקותי תלכו". ואילו כשאנחנו מברכים ברכת הלבנה אנו אומרים חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם.

 


ומהו הפרוש חק וזמן נתן להם? חוקי הטבע קבועים הם: יום בא בדיוק בזמן וללילה בזמן וכן כל מהלך הירח, השמש, הכוכבים וכל הגלקסיות והם אף פעם לא שינו מידתם לבא שלא בזמנם או לשנות מהלכם, למה? כי הם כפופים ובטלים בתכלית הביטול למאמרו של מי שאמר והיה העולם. זהו הענין הגדול, חק וסדר, אם שנשמע להוראות המורה בכיתה או להוראות מפקדו הרי שהוא מתבטל אליו, ולדעתו ביושר. הוא יודע שהמבקר המורה או הרב יודע יותר טוב ממנו ואם כך הוא אמר אני אפילו לא שואל, כי אני בטוח שמה שאומר וודאי זהו הדבר הנכון ביותר לעשות, ושהדברים נעשים בשיקול דעת גדול ומתוך אחריות גדולה ועצומה לאותה מערכת אותה הוא מנהל. ואם כך ברופא, מנהל, מפקד, רב וכל משרה בעלת אחריות הלכתית, רפואית, מדינית או כלכלית כך בורא העולם כולו ישתבח ויתעלה שמו שהוא אחראי על כל אחראים, הוא רופא חולים, הוא מלך מלכים והוא המוציא במספר צבאם, על אחת כמה וכמה שעלינו להתבטל אליו ולתורתו בתכלית הביטול וזהו יסוד כל התורה בטל רצונך מפני רצונו.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה