דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 3104
 • הדפס
 • דוא"ל

הלקח הנלמד מהצדיק רבי שמעון בר יוחאי המקרב אותנו לבורא עולם

הרב רפאל זר

ראשון, 14 מאי 2017 09:09
הלקח הנלמד מהצדיק רבי שמעון בר יוחאי המקרב אותנו לבורא עולם

צריכים אנו לעמוד בעוז מול אותם רוחות זרות נגד התורה הקדושה, לעמוד איתנים וללכת בדרכי הצדיקים רבי שמעון ורבי אלעזר בנו

 

 

יום ל"ג בעומר הוא יום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו אמן. רשב"י מבחירי תלמידיו של רבי עקיבא, איש שלא חת מפני כל, והיה אומר דבריו בצורה גלויה בלי לעשות חשבון לשום אדם. וכמו שמסופר בגמרא (שבת לג.) שהיו יושבים החכמים רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי יוסי, והיה יושב איתם יהודה בן גרים. פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהם של אומה זו (רומאים), תיקנו שווקים, תיקנו גשרים, תיקנו מרחצאות, רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים, להושיב בהם פרוצות. תקנו מרחצאות, לעדן בהם עצמם. גשרים, ליטול מהם מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. אמרו במלכות, יהודה ששיבח יתעלה. יוסי ששתק, יגלה לציפורי. שמעון שגינה, יהרג.

 


וכך למעשה נגזר על רבי שמעון בר יוחאי גזר דין מוות. הלך הוא ובנו רבי אלעזר והתחבאו בבית המדרש. כל יום אשתו של רבי שמעון היתה מביאה להם לחם ומים. שהגזירה התחזקה אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר, נשים דעתן קלה, יבואו רומאים ויצערו את אמא והיא תגלה איפה אנחנו.

 


הלכו והתחבאו במערה, ונעשה להם נס, נברא להם חרוב, ובאר מים. והיו מורידים בגדיהם ויושבים עד צווארם בחול, כל היום היו לומדים, ובזמן התפילה היו מתלבשים, ומכסים עצמם בבגדיהם. ולאחר מכן עוד פעם מורידים את הבגדים, ומתכסים בחול, כדי שלא יתבלו בגדיהם.

 


כך ישבו שתים עשרה שנים במערה. בא אליהו הנביא אחר שתים עשרה שנים, ועמד על פתח המערה ואמר, מי יודיע לבר יוחאי (רבי שמעון) שמת הקיסר והתבטלה הגזירה (ורבי שמעון ובנו יכולים לצאת), יצאו רבי שמעון ובנו מהמערה, ראו בני אדם שחורשים וזורעים, אמרו מניחים חיי עולם (לימוד התורה) ומתעסקים בחיי שעה (פרנסה)?! בכל מקום שהניחו עיניהם נשרף. לא יכלו הצדיקים הללו להבין איך יכול להיות שאדם יתעסק בענייני העולם הזה, בלי לעסוק בתורה. יצאה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. חזרו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר למערה וישבו שם עוד שנה.

 


יצאה בת קול ואמרה צאו ממערתכם. יצאו מהמערה, רבי אלעזר כל מקום שהיה מסתכל היה שורף, ורבי שמעון היה מרפא. לא נרגע רבי אלעזר, עד שראה יהודי בערב שבת לוקח בידו שני ענפים של הדס, אמר לו רבי שמעון הללו למה לך? אמר לו לכבוד שבת קודש. אמר לו אם כן למה שניים? מספיק לך אחד. אמר להם אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור". שראה רבי אלעזר שכך מחבבים את המצוות נתיישבה דעתו ולא הזיק בראייתו עוד. (עד כאן דברי הגמרא)

 


מסיפור זה נלמד על עוז רוחו של רבי שמעון בר יוחאי שלא חת מפני כל, ואמר מה שצריך להיאמר ואפילו שעל ידי כך היה צריך לברוח ולהתחבא 12 שנים במערה.

 


ונלמד עוד דבר גדול, שדווקא על ידי הצער הייסורים והקושי שעברו הוא ובנו במערה, זכו לדבר שלא זכה לו אדם מעולם. זכו לגלות את חכמת הסוד שהיא הקבלה, וכל זה לא זכו אלא בזכות הקשיים והניסיונות.

 


מורשתו של רבי שמעון בר יוחאי לדורות, לעמוד בעוז רוח מול כל הרוחות המנשבות, ולא לפחד משום אדם בעולם אלא רק מהבורא יתברך. ולדעת שהקשיים למעשה הם אלה שבונים אותנו ומצעידים אותנו קדימה אל השלימות. כמאמר חכמים זכרונם לברכה: "לפום צערא אגרא" = לפי גודל הצער כך גודל השכר. ואפשר להסביר שלא מדובר בשכר של עולם הבא, אלא בעולם הזה, שכר ההצלחה של האדם נמדד לפי הקושי. אדם שמפחד מקושי לא יצליח בחיים. אבל אדם שאינו נרתע מקשיים והולך נגד הזרם, רק הוא יצליח להגיע אל הפסגה.

 


והדברים מדברים בעד עצמם, בפרט בדורנו אנו כאשר רוחות זרות מנשבות בחוץ, רוחות של כפירה, רוחות של זימה ניאוף ומתירנות, ומה לא?! העיקר לא ללכת בדרכי אבותינו הקדושים שהורישו לנו את הדרך הנכונה בעולם הזה ובעולם הבא. ולכן צריכים אנו לעמוד בעוז מול אותם רוחות זרות נגד התורה הקדושה, לעמוד איתנים וללכת בדרכי הצדיקים רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, שברחו למערה ושם עסקו בתורה הקדושה.

 


בדור זה, מערת הבריחה שלנו היא לשהות בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם תיבת נח של הדור הזה שישמור עלינו מהמבול המתחולל בחוץ. רק אדם שקובע זמן קבוע בשבוע בכדי ללמוד תורה ולשמוע דבר השם, שעוברת לנו מדור לדור, יוכל לעמוד מול הרוחות הזרות הנושבות בחוץ. אבל אדם שאינו מגיע לבתי כנסת לתפילות ושיעורי תורה, ואינו ממלא את פנימיותו בתורה ויראת שמיים, ונמצא בעולם הרחובי ללא שום הגנה רוחנית, בוודאי שלא יוכל להחזיק מעמד מול כל אותם חורשי מזימות שדרכם אך ורק להשכיח מעם ישראל את התורה הקדושה, המצוות ומסורת ישראל.

 


יש לדעת שחכמת הקבלה שזכה רבי שמעון בר יוחאי לגלותה בספר הזוהר, הינה דבר גדול ועצום שנכתב בקדושה ובטהרה עילאית. ומה שלצערנו רואים בדורנו אנו שישנם כל מיני אנשים המתיימרים ללמד קבלה, ומקימים מכונים כאלה ואחרים, ואין בהם ריח של תורה ויראת שמים. נדע לעצמנו שאין שום קשר בינם לבין חכמת הקבלה האמיתית הקדושה הטהורה והצרופה. חכמת הקבלה הינה חכמה של סדר ערכים מדוייק עד להפליא והשתלשלות השפע מהעולמות העליונים עד עולמנו אנו. ואשרי האדם שזוכה ללמוד תורה, להתקדש ולהיטהר וללמוד את חכמת הקבלה שהיא למעשה הלימוד הגבוה ביותר שיש בתורתנו. שכן ישנם בתורה פרד"ס: פשט, רמז, דרש, סוד. והסוד, הוא הקבלה שהוא הגבוה מכולם.

 


אבל חייבים להיזהר ולהזהיר מפני אותם מלמדי קבלה שאינם יראי שמים, אנשים שאין קשר בינם לבין תורה ויראת שמים. לדעת שהלומד מהם מסכן את עצמו בסכנות עצומות, סכנות של כפירה, סכנות של שיבוש הדעת. וכל אדם צריך שיהיה לו רב ירא שמים, שיודע ללמד תורה בצורה נכונה, בדרך המסורת היהודית שנמסרה ממעמד הר סיני, כמו שאומר התנא באבות: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושוע לזקנים" וכו', התורה שלנו נמסרה מדור לדור על ידי גדולי הדור, שהעבירו את הלימוד הנכון והאמיתי לתלמידים ממשיכי דרכם. ולא ללכת שולל אחרי אנשים שאינם נאמנים לה' ולתורתו, ואינם יודעים שום מושג ביהדות, ולא הולכים בדרך התורה והמצוות, ומלמדים לכל הרוצה "קבלה" שכמובן אינה לימוד הסוד האמיתי.

 

אדם שאינו בקיא בתנ"ך, שולחן ערוך, גמרות, ופוסקים, אין לו מה להתחיל לחפש בלימוד הסוד. רק אחרי שאדם שנים על גבי שנים יושב והוגה בתורה, יכול להתחיל וללמוד בלימוד העצום, לימוד הסוד, שהוא הרובד הגבוה ביותר. לא סתם אמרו המקובלים, שלימוד שעה בתורת הסוד, שקול כאלף שעות לימוד בתורת הפשט. ובוודאי שלימוד זה אינו מתאים ואינו שייך לכלל העם שאינו יודע ואינו מבין בלימוד הגבוה והנשגב הזה.

 


וכך אומר התנא באבות: "עשה לך רב והסתלק מן הספק". אדם חייב שיהיה לו רב, תלמיד חכם שידוע ברבים כאחד שיכול להדריך ולפסוק. ולא כאותם שמתיימרים להיות רבנים, ומכשילים את הרבים. וכשיהיה לו רב, ידע לשאול אותו את כל שאלות החיים ומצוקות הזמן, הלכות, דינים, וכל שאר שאלות החיים, כך לא יחיה בספק. כי תמיד יהיה לו מי שיענה לו ויפסוק מה לעשות בכל דין ובכל מצב בחיים. לכן על כל אחד ואחד לקבל עליו רב, שהוא יהיה המורה דרך הרוחני שלו בכל ענייני החיים, וכל ספק יוכל לשאול את הרב ולקבל ממנו עצה ותושייה.

 


ובוודאי אם ננהג כך, נזכה ללכת בדרכי אבותינו הקדושים, בדרך התורה הישרה והאמיתית ללא פשרות וסילופים. וזכותם של רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו בכל מקום שהם, ויהי רצון שנזכה בקרוב לגאולה האמיתית, ובבניין בית המקדש אמן.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה