דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1737
 • הדפס
 • דוא"ל

התיקון שמקרב אותנו למלך העולם

הרב רפאל זר

רביעי, 19 אפריל 2017 06:10
התיקון שמקרב אותנו למלך העולם

כמה אהבה גדולה מצווים אנו לאהוב את בוראנו, כמה טוב הוא ומטיב שנותן דרך לאדם לחזור בתשובה, ולתקן פגמיו

 

 

"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה תמימים והקרב לפני ה'". אומר רש"י הקדוש שהקב"ה מצווה לאהרן להביא עגל כדי לכפר לו על מעשה העגל. ומקשה, והרי אין קטיגור נעשה סניגור. ומתרץ, שכל מה שאומרים אין קטיגור נעשה סניגור, זה דווקא בעבודות פנים אבל בחוץ לא. ובאמת צריך להבין, מדוע גם בחוץ לא נאמר קטיגור לא יעשה סניגור? ונראה מכאן יסוד גדול שנרמז כאן שיש ענין גדול בתשובת המשקל, שדווקא באותו דבר שחטא בו האדם בו יתקן, בעבודות פנים זה וודאי לא מתאים, שסניגור יהפך לקטיגור. אבל בחוץ זהו דווקא בדיוק העניין שאדם יתקן, במה שקלקל.

 

כאן בחטא העגל, עם ישראל קלקל במה שחשבו שהעגל יהיה מתווך בינם לאביהם שבשמים, וכביכול יהיה המקשר בין עולם הזה לעולם הבא. וזהו חטא גדול שהפכו אותו לבעל כח. אבל כאן עכשיו בציווי של הקרבת העגל, זהו התיקון שמראים אנחנו שעכשיו הבנו שבאמת העגל הוא יכול להיות מתווך בין ישראל לאביהם שבשמים, היינו כאשר עושים רצון ה' ומקריבים אותו קרבן לפני השי"ת, שעל ידי הקרבן וודאי אנו מתקרבים לאבינו שבשמים.

 


וזאת למעשה העבודה המוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו, לנסות לתקן באותו דבר שקלקל, וזוהי תשובת המשקל. למשל אם אדם בעברו חטא בגזל, ישתדל לעשות חסד בממונו ובגופו, דהיינו שיתן הלוואות וצדקות, ויעשה כל מיני עניני גמילות חסדים. ואם חטא בהכשלת הרבים רח"ל בדברים אסורים, יעסוק בזיכוי הרבים ככל שיוכל יותר ויותר לקרב בנים לאביהם שבשמים.

 

ומי שנכשל בכיבוד הורים, ישתדל מהיום והלאה לכבד את הוריו בכל מיני כיבוד יותר ויותר, וכן ילמד לאחרים לכבד הוריהם. וכן על זה הדרך, ינסה אדם כל ימי חייו להחזיר ולתקן כל הפגמים והקלקולים שעשה באותה דרך שחטא בה. ונראה מכאן כמה אהבה גדולה מצווים אנו לאהוב את בוראנו, כמה טוב הוא ומטיב שנותן דרך לאדם לחזור בתשובה, ולתקן פגמיו אפילו חטא גדול נורא של חטא העגל.

 

 

אוי לנו ואבוי לנו אם לא היתה דרך חזרה, כמה מסכנים ואבודים היינו לעולמי עד ח"ו. אבל כעת שניתנת לנו האפשרות לחזור ולתקן את כל פגמינו, כמה עלינו לנצל זאת. אילו היתה בידינו האפשרות לשאול את אחד מאלה שכבר נפטרו, כמה הם מקנאים בנו שיכולים אנו לתקן, והם כבר לא. וכמה הם בזים למי שלא מתקן באמרם כמה טיפש הוא זה, אם היה רואה מה שנעשה כאן למעלה, ללא כל ספק היה שב מדרכו הרעה, וכמה צרות וייסורים היה חוסך מעצמו לעוה"ב. שבת שלום ומבורך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה