דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2316
 • הדפס
 • דוא"ל

מעלת שבת המלכה

קרבנו

חמישי, 23 מרס 2017 11:20
מעלת שבת המלכה

כמו שהמשכן הוא מקור הברכה והשפע, מקור החיים והשלום, הבריאות והפרנסה, כך היא השבת הקדושה.

 

 

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קדש, שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה" וכו'. פרשיות אלו מדברות בענייני עשיית המשכן, האנשים המיוחדים והחשובים הממונים על מלאכת המשכן כמו בצלאל בן אורי בן חור, וכמו אהליאב בן אחיסמך, ושאר עמך בית ישראל, שבאו בנדבת ליבם. וכן הנשים אשר נשא לבם אותנה, כולם כולם עסקו בדבר העומד ברומו של עולם, בניית בית להשי"ת, משכן קדוש מקום השראת שכינה, תלפיות תל שכל פיות פונים אליו, מקום המקשר בין ישראל לאביהם שבשמים, מקום שדרכו יורד שפע לעם ישראל ולכל העולם כולו, מקום שהוא אחד העמודים שעליהם עומד העולם, כמו שנאמר "על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים".

 


ומהי העבודה האמורה, זוהי עבודת הקרבת הקרבנות, שוודאי וודאי מקום הקרבתן הוא המשכן. ועם כל מעלתו וחשיבותו של המשכן, אומר הפסוק "ששת ימים עשה מלאכה", ואמרו חז"ל מכאן שאין עבודת המשכן דוחה שבת, זאת אומרת שכמה שהמשכן חשוב אבל השבת למעלה למעלה מכל ענין. מכאן נלמד שכמו שהמשכן הוא מקור הברכה והשפע, מקור החיים והשלום, הבריאות והפרנסה, כך היא השבת הקדושה.

 

"לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה", אפי' שבעוונות הרבים חרבה עירנו ושמם מקדשינו, יש לנו יום שאנו מחוברים לבורא יתברך כמו במשכן בלי צורך להגיע למקום המקדש, בלי עמל וטורח הדרך ולסחוב איתך את המשפחה וכל המשא, השבת באה עד אליך. היכן שאתה נמצא בארץ ובעולם, ומשפיע עליך שפע קדושה וטהרה, שפע טובה וברכה. ולכן פרשה זו נאמרה בהקהל, כדי להראות את חשיבותה של השבת, שכולם יבינו שצריך להקהיל קהילות בשבת, ולדבר דברי תורה, הלכה ואגדה, ולמשוך לבם של ישראל לאביהם שבשמים. כי בשבת יש נשמה יתירה, לאכול הרבה, ולשתות הרבה, וכן וודאי גם לקבל דברי תורה הרבה בשבת. יש לאדם לב סתום לקבל דברי תורה ותוכחת מוסר, וכשהשבת של בן ישראל מלאה בתורה, מלאה ברוחניות ובהתעלות וודאי זה משפיע על כל ששת ימי המעשה הבאים לקראתו.

 


לכן אחים יקרים, אף על פי שדברים אלה ברורים, גלויים וידועים לכולם, ואין במה שאמרנו חידוש, אבל דווקא בדברים שהם ידועים מרוב פשיטותם צריכים חיזוק גדול. וכמו שכתב הרמח"ל זיע"א בהקדמתו לספר מסילת ישרים, שאף על פי שהדברים שכתבתי. כולנו יודעים מעלתה של השבת, אבל לא מספיק, חושבים שיודעים. אבל אם באמת היינו יודעים חשיבותה ומעלתה, הרי שהיינו משתדלים בה יותר ויותר. לא רק שאני, אתה, אנחנו, נשמור שבת. אלא נדאג לכל אחינו בית ישראל שיכירו את השבת, יכירו את מי שאמר והיה העולם.


כי כבר למדונו חז"ל במסכת חולין שכל המחלל את השבת ככופר בעיקר, הוא לא מודה שהקב"ה ברא עולמו בששה ימים ונח בשביעי. וודאי אם נשמע על אדם שרוצה לטבול לנצרות ח"ו נזדעזע ונעשה כל שביכולתנו להניאו מכך, וכולנו יודעים שאי שמירת שבת הרבה יותר חמור, שבוודאי דינו כגוי לכל דבריו. נשמור על השבת והשבת תשמור עלינו. אכי"ר. שבת שלום ומבורך!

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה