דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 2080
 • הדפס
 • דוא"ל

כח השמיעה

הרב רפאל זר

חמישי, 02 פברואר 2017 11:51
כח השמיעה

שמיעה זה דבר גדול, וכח עצום שישנו באדם, עד כמה אדם יכול להשתנות מקצה לקצה, משמיעת דבר אחד. כמו שאנו יודעים, מהו כחו למשל של לשון הרע רח"ל, עד לאן זה יכול לשנות חשיבתו של אדם על חברו, שהיה מעריכו מאוד, ובין רגע השתנתה דעתו עליו מקצה לקצה, עד שאינו יכול אפילו לדבר עמו ולהסתכל בפניו, בין רגע הפך מאוהב לאויב. מה קרה, למה ככה השתנו פניו לחבירו? מספיק מילה אחת, וכבר כל הקערה נהפכה על פיה."ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה וכו' ולמען תספר באזני  בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ה'" וכו'. כאן מוצאים אנו את ההסבר למה הקב"ה מקשה את ליבו של פרעה, וליבו של עבדיו, "למען שיתי אותותי אלה בקרבו". כאן באה הסיבה הגדולה והחשובה ביותר, ב"למען תספר באזני בנך, ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ה'".

 

ובאמת שצריך להבין, למה אומר הכתוב, "ולמען תספר באזני בנך" וכו', שמכאן משמע שכל העניין הוא שיספרו לבניהם, מי יספר? בני אותו דור שהם במצרים, וראו את כל המכות והניסים והפלאות של השי"ת, שהם יספרו את ניסי ה' ונפלאותיו, ובכך יחזקו את האמונה בלבותם של צעירי הצאן עם ישראל. אבל סיום הפסוק לכאורה משמעותו אחרת, שהכתוב אומר "וידעתם כי אני ה'", משמע שמדבר גם על ההורים, שגם הם המספרים לבניהם. גם הם על ידי הסיפור ידעו ותתאמת האמונה, ותתחזק בלבם. שאם לא כן היה צריך הכתוב לומר "וידעו בניכם כי אני ה'", מהו וידעתם כי אני ה'? משמע שאם אתם הגדולים המספרים תדעו, ותתחזקו באמונה הקדושה בלבכם.

 

מכאן אנו לומדים מהו כח הדיבור, מהו כח הסיפור, התאור והדימיון. שאפילו במספר שמכיר את המציאות מקרוב, וראה את הדברים, גם עליו משפיע עצם הסיפור והתיאור שמספר ומתאר לאחרים, ומחזק את האמונה בליבו חיזוק עצום. וכמו שאומר דוד המלך ע"ה בתהלים "האמנתי כי אדבר", פירוש: איך הגעתי למצב שהאמנתי לאמונה ולביטחון בה'? כי אדבר. על ידי כך שדיברתי וסיפרתי דיבורים וסיפורים של אמונה, זה משפיע מאוד מאוד על הנפש, דהיינו ההתפעלות של המספר וההתלהבות בזמן הסיפור, משפיע קודם כל עליו עצמו אח"כ משפיע גם על האחרים השומעים את דבריו.

 

כן כן אחים יקרים זהו כוחו של סיפור, כוחו של תיאור, כח של שמיעת האוזן. השמיעה זה דבר גדול, וכח עצום שישנו באדם, עד כמה אדם יכול להשתנות מקצה לקצה, משמיעת דבר אחד. כמו שאנו יודעים, מהו כחו למשל של לשון הרע רח"ל, עד לאן זה יכול לשנות חשיבתו של אדם על חברו, שהיה מעריכו מאוד, ובין רגע השתנתה דעתו עליו מקצה לקצה, עד שאינו יכול אפילו לדבר עמו ולהסתכל בפניו, בין רגע הפך מאוהב לאויב. מה קרה, למה ככה השתנו פניו לחבירו? מספיק מילה אחת, וכבר כל הקערה נהפכה על פיה.

 

וכמו שאומרת הגמרא (מסכת כתובות דף ס עמוד ב) "תנו רבנן, אל ישמע אדם לאזניו דברים בטלים, שהם נכוות תחילה לאברים". והסביר רש"י: שזה דרך משל, כמו שאם יקחו ראש של בהמה וישרפו אותו באש, הראשון שישרף ויתבשל זה יהיה האזנים, מתוך שהן רכות נשרפות ומתבשלות ראשונות. זאת אומרת שהאוזניים שלנו מאוד מאוד עדינות, וההשפעה עליהם חזקה יותר מכל השפעה אחרת בכל אברינו וגידינו.

 

אם כך, כמה עלינו להשתדל לשמוע עוד ועוד דברי תורה, דברי מוסר, חיזוק ועידוד בעבודת ה', ובתיקון המידות. וכמה עלינו להשתדל ולהיזהר להימנע בכל תוקף מכל שמועה של דברים רעים, דברי כפירה, וניבול פה רח"ל, תוכניות ברדיו החילוני. יש אנשים החושבים מה יש? ברוך ה' אני מצויין, אני בסדר גמור, אין לנו טלוויזיה בבית. אבל יש להם רדיו, והם מכוונים אותו לפעמים לתחנות של אנשים רעים וחטאים, שכל מגמתם היא להעביר את האדם על דתו ועל דעת קונו, ואותו אדם מטה אוזנו לשטויות ולהבלים שלהם, ואט אט הדברים נכנסים בליבו כארס של עכנאי. כמה נורא ומפחיד הדבר, עד להיכן אפשר להגיע, רק משמיעת דבר קטן אפשר לעלות עד אין סוף, עד וידעתם כי אני ה', ולהיפך עד למקום הנמוך ביותר רח"ל.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה