דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2185
 • הדפס
 • דוא"ל

נזקי האינטרנט והסמארטפונים

הרב רפאל זר

חמישי, 12 ינואר 2017 10:09
נזקי האינטרנט והסמארטפונים

"הרשעים מלאים חרטות", ואם כן אם מלאים חרטות הם, מדוע אפוא אינם משתנים ונשארים רשעים? וזו התשובה, כי החרטה שלהם היא רק חרטה זמנית חולפת, בלי שום החלטה אמיתית של רצון כנה להשתנות ולשנות דרך בחייהם

 

 

"ויחי יעקב וכו' שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם, בסודם אל תבא נפשי, ובקהלם את תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור, ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל". אומר רש"י הקדוש שמעון ולוי אחים שניהם בעצה אחת היו להרוג את כל שכם, וכן הם שרצו להרוג את יוסף כלי חמס מכרותיהם הכלים האלה שהם כלי מלחמה, כלי זיין הם חמס וגזל בידיכם הם שייכים לאחי לעשיו, שעליו נאמר "ועל חרבך תחיה וגנבתם אותם ממנו", זאת אומרת שאנו כישראל אין לנו במידה הזאת של אכזריות להרוג ולהכות ולפצוע ולפגוע ולבייש, אלא דרכינו האמתיות הם הליכות אלי מלכי בקודש, דרך תורה ויראת שמים, דרך של אהבה וחיבה, דרך של תוכחה בדרכי נועם, ולא דרך כעס וריב ומדון.

 

ויעקב אבינו מקלל את אפם של שמעון ולוי, לא אותם חלילה, אלא את אפם, את כעסם. וכך אומר יעקב אבינו עליו השלום, "ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה", מכאן נלמד כמה מגונה ורעה היא מידת הכעס, שהיא מובילה רק למקומות לא טובים. מעולם לא מצינו אדם שהרוויח דבר, וחצי דבר כתוצאה מכעס. אלא אדרבא, רק הפסד צער ומכאוב הם תוצאותיו. וכמו שאומר שלמה המלך "כעס בחיק כסילים ינוח" פירוש, רק מי שהוא כסיל, הכעס יכול לנוח אצלו בדרך קבע. כי החכם שאיננו כסיל, אחרי פעם אחת שכעס וראה תוצאותיו הנוראות וההרסניות החליט וקבע בליבו שלא יכעס יותר. אבל הכסיל הרי כבר נאמר עליו "ככלב שב על קיאו כן כסיל שונה באוולתו", הכסיל אינו לומד לקח אף פעם, אלא כל פעם מבטיח לעצמו ששוב זה לא יקרה, ושוב חוזר.

 

כדוגמת הכלב ששב על קיאו, מסביר הגר"א זיע"א שהכלב אע"פ שעצם האכילה שלו היא אכילה של דברים מאוסים, ועוד שמקיאה שעוד יותר מאוסה, וחוזר ואוכלה. כך הכסיל בדיוק חוזר על אותם כישלונות ונופל יותר ויותר, ואינו לומד לקח. כמו שנאמר "שהרשעים מלאים חרטות", ואם כן אם מלאים חרטות הם, מדוע אפוא אינם משתנים ונשארים רשעים? וזו התשובה, כי החרטה שלהם היא רק חרטה זמנית חולפת, בלי שום החלטה אמיתית של רצון כנה להשתנות ולשנות דרך בחייהם. "לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות ליבו" הכסיל הזה איננו חפץ בתבונה, בדעת בחכמה, אלא רק רוצה לגלות תאוותיו ורצונותיו, אשר לא טובים המה.

 


לכן עלינו ללמוד מכאן, שכל דבר שאינו שייך לנו, אנו בנהי הגבירה, בנו בכורו של מי שאמר והיה העולם עם ישראל, עם הנצח, צריכים למגר את אותו דבר, ולהרחיקו מעלינו בכל כח. כי לא לנו התרבות הזו, ולא זו דרכינו, לא מלבושינו מלבושם, ולא האוכל שלהם שייך לנו, לא התספורות שלהם, לא המוסיקה, ולא ההתבהמות כשתיית אלכוהול וקטטות אלימות ופריצות.

 

כל זה כלי חמס, כל זה שייך להם לגויים לאומות העולם, ואין לנו שום קשר אליהם, ושום חפץ בהם, אבל רצון להשתנות זה מצוין ודאי, עצם הרצון שלנו להיות טובים יותר זה כבר טוב, אבל איך נדע באמת מה היו הדברים שגורמים לנו להיות כמו גוי, לרצות לחיות חיי גוי, חיי הוללות והפקרות? והתשובה היא, פשוט, אין הלב חומד אלא מה שהעיניים רואות, צריך דבר ראשון לא לראות דברים מגונים, וזה וודאי ברעת האינטרנט והאייפונים למיניהם, טלוויזיה ומראות נגעים שהם משחיתים הכל, מנפש ועד בשר. כולנו יחד נאמר לא לאייפון, לא לאינטרנט, לא לכל דבר המרחיקנו מתורתנו ומבוראינו ובכך נזכה להגיע לתכלית הטוב והאושר אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה