הלכות שבת

(1 הצבע)
 • צפיות: 7174
 • הדפס
 • דוא"ל

חשוב! האם מותר לכבות שריפה בשבת?

קרבנו

חמישי, 01 דצמבר 2016 09:34
חשוב! האם מותר לכבות שריפה בשבת?

מהם הגדרים בהם מותר לכבות שריפה בשבת? ואיך עושים זאת?

 

האם מותר לכבות שריפה בשבת?

 

אם נפלה דליקה בשבת,ויש חשש לפיקוח נפש, מצוה לכבות את הדליקה בשבת, ולהזעיק בטלפון את מכבי-האש. וכיום הרבה מהדליקות יש בהם סכנה, או לפחות ספק סכנה. כגון: התפשטות האש או העשן לבתים נוספים, פגיעת החום במיכלי גז או התפשטות עשן לדירות הסמוכות אשר שם ילדים או זקנים שאי אפשר לחלצם מבעוד מועד.

 

 אבל אם כל האנשים יצאו מהבנין, והורחקו מרחק סביר באופן שיותר אין שום חשש לחיי אדם, וגם אין חשש להתפשטות האש למיבנים סמוכים וכדומה, אין לכבות את הדליקה בידים בשבת. 

 

הרואה דליקה בשבת העלולה לגרום לסכנת נפשות, ואינו יודע בבירור שכבר הזעיקו את מכבי-האש, לא יחשוש לאיסור שבת, ויזדרז להזעיק את מכבי-האש בטלפון. ואף אם התברר לבסוף שמספר אנשים טילפנו כל אחד בנפרד למכבי האש, ונמצא שכמה מהם חיללו את השבת שלא לצורך פקוח נפש, אעפ''כ יש להם שכר טוב מאת ה' עבור מחשבתם הטובה.

 

כיצד מותר לגרום לכיבוי השריפה?

 

דליקה שנפלה בשבת, ואין שום חשש סכנה, אף על פי שאסור לכבותה בידים, מכל מקום מותר לגרום לכיבויה בשבת, כיצד, ארון שאחזה בו האש מצד אחד, מותר לשפוך מים על הצד שאינו בוער, כדי שכאשר האש תגיע לשם תיכבה.

 

וכן מותר להניח בסמוך לאש שקיות ניילון או בקבוקי זכוכית מלאים מים סמוך לאש, כדי שתתבקענה מחום האש, והמים שבהן יכבו את האש. ומותר לקחת בקבוקים שיש עליהם מדבקה עם כיתוב, ואין לחוש שגורם לשריפת הנייר. (ילקוט יוסף סימן שלד)

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה