דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2495
 • הדפס
 • דוא"ל

העולמות הרוחניים שלך

הרב רפאל זר

שני, 07 נובמבר 2016 12:14
העולמות הרוחניים שלך

האם אדם יכול לברוא עולמות?!

 

 

נאמר בנביא: "כי השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה", (ישעיה סו כב). למה הנביא במאמר זה, מה הפירוש 'שמים חדשים' ו'ארץ חדשה'?

 


נאמר בנביא: "לנטוע שמים וליסוד ארץ", (ישעיה נא טז). ומסבירים המפרשים כי לאדם ניתן הכח לנטוע שמים וליסוד ארץ. נשאלת השאלה: האם אדם יכול לברוא עולמות?!

 


התשובה היא כן! כאשר האדם עושה מצוות הן יוצרות עולמות רוחניים נפלאים ובוראות מלאכים, כפי שנאמר בפסוק: "וישלח יעקב מלאכים לפניו", (בראשית לב ד). ומפרש רש"י שיעקב אבינו שלח את המלאכים שנבראו מהמצוות שקיים.

 


אותו כח אדיר שיש לאדם בקיום המצוות יכול לפעול גם לצד ההפוך. האדם יכול להחריב עולמות שלמים במעשיו, הוא יכול לשבור ולהרוס, לקלקל ולהשחית, אפילו יותר מנבוכדנצר ומטיטוס שהחריבו את בית מקדשנו. 
נאמר בפסוק: "בצלם אלוקים עשה את האדם", (בראשית ט ו). מפרש רבי חיים מואלוז'ין בספרו "נפש החיים": מהו צלם אלוקים, הרי אנחנו יודעים שלקדוש ברוך הוא אין גוף ואין דמות הגוף, ואם כן, כיצד נברא האדם בצלמו של הקדוש ברוך הוא?  

 


התשובה היא ש'צלם אלוקים', פירושו של דבר, שהאדם דומה במעשיו לקדוש ברוך הוא. פרוש השם 'אלוקים' היא יכולת - "שהוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם". הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולמות ולהחריבם. הקדוש ברוך הוא עושה כרצונו ואינו צריך להתחשב ברצונו של אף אחד או לשמוע בקולו של מאן דהוא. מי יאמר לו מה תעשה ומי יאמר לו מה תפעל כי הכל מעשי ידיו.

 


כאשר התורה אומרת כי האדם נברא ב'צלם אלוקים', אין כוונת הדברים שהאדם דומה בצורתו החיצונית לקדוש ברוך הוא, אלא שגם האדם, בדומה לקדוש ברוך הוא, מסוגל לבנות ולהחריב במעשיו. במעשיו הטובים הוא בונה עולמות, ובמעשיו הרעים הוא מחריב עולמות! 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה