דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2103
 • הדפס
 • דוא"ל

כיצד גוברים על היצר הרע?

קרבנו

רביעי, 26 אוקטובר 2016 07:27
כיצד גוברים על היצר הרע?

אם לא נחדיר ללבנו עוד ועוד יראת שמיים טהורה ואמונת אומן, חלילה גם אנו יכולים ליפול וליפול ברשת היצר הרע הטמונה בכל פינה לצערנו

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" וכו' הנה בסיעתא דשמיא זכינו להתחיל את התורה מבראשית ולסיימה עד לעיני כל ישראל.

 

עברנו בס"ד את הכל: אלול, חדש הרחמים והסליחות, עברנו את יום הדין, יום המלכתו של מלך מלכי המלכים עלינו למלך, עברנו את עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, עברנו את חג הסוכות בהסתופפות בצילו של מלך העולם צילא דמיהמנותא, יחד עם מצוות ארבעת המינים החשובה והנפלאה, עברנו את הושענא רבה שכל המוני בית ישראל ישבו לעסוק בתורה במשך כל הלילה וזכינו לחתימה טובה בס"ד ועברנו את יום שמחת תורה, שמיני עצרת, בריקודים ומחולות שירות ותשבחות. שירות ותשבחות לנותן התורה על שהבדלינו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו.

 

והנה אנחנו שוב ניצבים לקראת ימי החולין, ימי השגרה, חורף עומד לפתחינו, חורף קדוש בבחינת "משיב הרוח ומוריד הגשם". משיבים לעצמינו את הרוחניות מול גדולתו של השם יתברך, שברא עולמו בעשרה מאמרות וכמה שיותר ויותר מתבוננים בגדולתו כך זוכים יותר לאהבתו ויראתו.

 

וחייבים אנחנו כל הזמן להתבונן בדברים בעומק המחשבה ולנצל זמן זה לקנות אמונת אומן במי שאמר והיה העולם, ואז וודאי שאם נזכה לאמונה אמיתית נוכל להינצל מרשתות היצר הרע וחילותיו. כמו שמצינו באדם הראשון, שהנחש פיתה את חווה וניסה להחדיר לה כפירה במי שאמר והיה העולם כמו שאמר לה הנחש: "כי יודע אלוקים כי ביום אכלכם ממנו והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע" וכך כירסם וכירסם בליבה אותו ארס, ארסו של נחש הקדמוני. כך אנחנו אם לא נחדיר ללבנו עוד ועוד יראת שמיים טהורה ואמונת אומן, חלילה גם אנו יכולים ליפול וליפול ברשת היצר הרע הטמונה בכל פינה לצערנו.

 

ואנו צריכים לדעת הוא הנחש הקדמוני, הוא יצר הרע, ועליו נאמר: "ואיבה אשית בינם ובין האישה בין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב" שיטתו של יצר הרע היא לשוף בעקב, דהיינו לפרוץ איזו גדר, איזה מנהג או אפילו איסור קל ודי. כך היא אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ומחר עשה כך עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. בדיוק כמו הארס של הנחש הוא מתחיל בבקשה קטנה כמה טיפות זעירות של ארס ומהעקב הן מטפסות למעלה למעלה עד לראש, עד שמפילות את האדם למוות ומוליכות אותו אלי קבר רח"ל.

 

אבל אנו צריכים לדעת שכדי להכות בו באותו רשע השיטה היא אחת: אתה תשופנו ראש בראש ורק בראש ואוי לו למי שיכה בזנבו של נחש כי אז יזעם ויכישנו. פירוש בראש, דהיינו צריך מכה אחת ולא ישנה להפסיק מן הרע במכה אחת. אדם שמחובר לאינטרנט צריך להפסיק מיד בבת אחת בסור מרע. אין לאט לאט, הכל ברגע חייב להתבצע. מי שרוצה להפסיק לעשן זה רק במכה אחת להפסיק סוכר וכל דבר כזה או אחר רק בבת אחת בלי תירוצים.

 

והיה הסבא מנוברדוק זצ"ל אומר על כך משל למה הדבר דומה, יכול אדם להלך על שפת הנהר ויכול הוא לקפוץ למים לשחות אבל לא יוכל לשחות לחצאים לנסות להשאיר יד אחת יבשה. והוסיף דומה הדבר ליהודי שבקיש לחזור בתשובה והחליט להכשיר את מטבחו אבל לא בבת אחת לאט לאט יום אחד יכשיר כף אחת וביום השני כף נוספת וודאי שהמטבח יישאר טרף כשהיה...

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה