פרשת השבוע

(1 הצבע)
 • צפיות: 2598
 • הדפס
 • דוא"ל

איך נדע מה רצון ה' מאיתנו?

קרבנו

ראשון, 25 ספטמבר 2016 06:36
איך נדע מה רצון ה' מאיתנו?

לפני כל פעולה לפני כל מעשה מוטל על האדם להרגיש, לשמוע , לקבל , להבחין ואזי למצוא מהו רצון הבורא יתברך.

"היום הזה ה' אלוקיך מצווך"


בפרשתנו נאמר כי היום ד' אלוקינו מצוונו לשמור ולקיים את מצוותיו על פניו תמוה ביותר, וכי היום רגע לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל הקדוש ברוך הוא מצווה אותם ? הרי מצויים ומוזהרים בני ישראל עוד בזמן מתן תורה בהר סיני כארבעים שנה לפני פסוק זה ?  מבאר המדרש תנחומא אכן בני ישראל נצטוו על התורה במעמד הר סיני אך עדיין מצווים הם שכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים כאילו בו ביום נצטוית  עליהם.

 

מה מונח בחובת ה'יהיו בעיניך כחדשים' ? בעצם האם לא עדיף שהדברים יחשבו כעתיקים ובכך יתייחסו עליהם ביתר רצינות? הרי האדם מצידו מתייחס לכתבי יד עתיקים ברצינות יתר.

 

נראה לבאר ביאור נפלא ונוקב אכן כל אדם יש לו בחירה ולמרות שכלפי מעלה ידוע ומבואר מהו סופו של כל אדם של כל יהודי עדיין זכות בחירה יש בידו האם לחטוא או לשפר מעשיו ,ברם מה הופך את האדם לנטול בחירה כאשר איננו שומע , כאשר אינו שם לב אינו מבחין כדברי הגמרא חרשו משלם לו דמי כולו אדם חירש, אדם שאינו מסוגל לשמוע , להרגיש , להבחין ... במה וכיצד ישפר דרכיו? ,האם יכול הוא להשתנות? הרי אין לו  שום דרך והשגה לכך..

 

 

ולכן יהיו בעיניך כחדשים כל פעם לפני כל פעולה לפני כל מעשה מוטל על האדם להרגיש, לשמוע , לקבל , להבחין ואזי למצוא מהו רצון הבורא יתברך.

 

 

נמצאים אנו בעיצומו של אלול... אלולל  איננו חודש כאשר החודשים חודש אלול זהו זמן ושעת השמיעה , כעת הזמן לשמוע והאזין להרגיש את דברי התורה כאותו בגד חדש ומלהיב שאדם מבחין ושם ליבו עליו אזי יכול הוא לשפר את הדרכים בכדי שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים