דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 3719
 • הדפס
 • דוא"ל

זה הזמן להתכונן ליום הדין

קרבנו

חמישי, 01 ספטמבר 2016 15:23
זה הזמן להתכונן ליום הדין

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעון וכו' והקללה אם לא תשמעו" וכו' אשר תשמעו, מסביר רש"י הקדוש זיע"א, אשר תשמעו על מנת אשר תשמעו. ומה בא רש"י להוסיף במילים אלו? על מנת אשר תשמעו. מסביר השפתי חכמים שרש"י רוצה לומר שבכל מקום שכתוב בתורה "אשר" פירוש על מנת כן, בשביל כך, זאת אומרת המטרה שלי אומר הבורא יתברך, שתשמעו אני חפץ בכך שאתם תעשו ותצליחו, שתעשו ותתברכו. אינני חפץ ח"ו בהשחתת עולם, אלא בבנין עולם. וכמו שאומר התנא רבי חנניא בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר". פירוש הקב"ה חפץ להצדק בריותיו ולא להרשיעם ח"ו. ודבר זה צריכים אנו לדעת בפרט עכשיו, שאנו נמצאים בשבת ראש חדש אלול שיבא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה ולברכה, חדש הרחמים והסליחות חדש של תשובה, של התבוננות. צריכים אנו לדעת שאנו נמצאים לפני משפט, ולהתכונן כיאה וכיאות ולדאוג לסנגורים ופרקליטים טובים. ומי הם אותם סנגורים ופרקליטים טובים שאנו צריכים לקנות לעצמינו?


כבר למדנו התנא באבות "עשה מצווה אחת קנה לו פרקליט אחד". זאת אומרת שכל מצווה ומצווה זה סנגור פרקליט אשר יעמוד לימיננו בשעת הדין, יעמוד ויסנגר. כל חסד כל הארת פנים לזולת כל מצווה ממצוות התורה היא ברכה אין קץ, והקב"ה ישתבח שמו יתעלה לעד חפץ למען צדקו, חפץ לצדק בריותיו, ואין הוא יתברך חפץ במות רשע ח"ו, כי אם בשובו מדרכו וחיה. הוא יתברך מצפה יותר מאתנו שיהיה לנו המון מליצי יושר, הוא חפץ יותר מאתנו שנצא זכאים בדין. וזהו "את הברכה אשר תשמעון" אני רוצה שתשמעו, אני רוצה שתצליחו, כך זועק לנו הבורא יתברך משמי רום, "שובו אלי ואשובה אליכם" "שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם". בואו אחים יקרים ננסה בכל כח יחד לומר לעצמינו כי מספיק כבר, נמאס לנו מכל ההבטחות שאנו מבטיחים לעצמינו כל פעם מחדש להשתנות, אך ללא הועיל. הפעם באמת מכל הלב האלול הזה לא יהיה כמו כל חדשי האלול שעברו עלינו. באלול הזה יהיה חזק מתמיד בלימוד התורה, בהתמדה, ובהוספת שעות של תורה. בתפילה מעומק הלב, ולא מן השפה ולחוץ. במעשי צדקה וחסד.

 

וכמו שאמרו "תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" נרגיש ממש את אמירת הסליחות, שתלווה אותנו במשך כל שעות היממה, ולא רק בשעת אמירתן בבית הכנסת, אלא כל מקום שנלך יתנגן לנו באזנים "בן אדם מה לך נרדם", "חטאנו לפניך רחם עלינו", וכך נתקן את מעשינו ואת דרכנו. ובאמת נגיע לראש השנה, לעשרת ימי תשובה וליום הכיפורים חזקים ומחוזקים מתמיד. ונזכה לשמח את אבינו שבשמים, שיצאנו זכאים בדין. כי בכך הוא חפץ יותר מכל. ויהי רצון שנזכה לחדש טוב ומבורך, ולשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, לנו ולכל בני ביתנו, ולכל בית ישראל אכי"ר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה