תפילות וסגולות

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2053
 • הדפס
 • דוא"ל

סגולות מיוחדות לכבוד הילולת האור החיים הקדוש

כיכר השבת

חמישי, 21 יולי 2016 06:18
סגולות מיוחדות לכבוד הילולת האור החיים הקדוש

סגולות מיוחדות לכבוד הילולת הקדוש רבנו האור החיים

במלאת 273 שנה לפטירת קדוש ה' האור הגדול רבנו חיים בן עטר זצוק"ל נביא בשנה זו סגולות נפלאות למי שזוכה לללמוד בספרו הקדוש על התורה.

א. כתב הגאון מפאפא בהקדמה לספר אור הבהיר שהלימוד בספר אוח הק' מסוגל ליראת שמים וכן ראיתי מביאים שהאדמו"ר ר' יעקב יוסף מסקווירא המליץ לעוסקים בחינוך שתלמידים שצריכים חיזוק יהגו עמיהם בספר או"ח.

ב. האדמו"ר מרוז'ין אמר כמו שבדורות הראשונים היה ספר הזהר מסוגל לטהרת הנשמה כך בדורות אלו ספר או"ח מסוגל לטהרת הנשמה וכ"כ בספר יסוד העבודה מסלונים ובספר סגולת משה.

ג. בספר קיימו וקיבלו כתב נכד הדברי חיים שמקובל אצלו מפי צדיקים שהלומד פירוש או"ח הק' על פרשיות אחרי מות וקדושים מובטח לו שלא יפטר מן העולם בלא תשובה.

ד. כתב הגאון ר' חיים פאלג'י בשם החיד"א שבצרות פולין נגלה מהר"מ אלשיך בהקיץ לאחד שהיה לומד בפירושו והוסיף ר"ח פלאג'י שכעין זה נגלה לו בחלום על ספר או"ח הק' שהוא מסוגל להינצל בעת צרה.

ה. רבינו בסוף ספרו כותב ואז תושע מאלוקי השמים ברוב עושר ושנות חיים וכתב בספר סגולת משה שהלימווד בספר או"ח מסוגל לעושר ושנות חיים.

ו. בספר אמרי פנחס מקוריץ כתב של הלימוד בספר או"ח מסוגל לרפואה והרבה עדויות יש בענין זה.

ז. בספר אוצר יד החיים כתב משם ספר עדן ציון שספר או"ח הוא מסוגל לשמירה בבית.

ח. בספר אמרי יוסף מספניקא שהלימוד בספר או"ח מסוגל לזש"ק כיון שהאו"ח לא היה לו בנים וטמן את כח ההולדה בספרו ויש כמה עדויות בזה.

ט. ר' יוחנן מקרלין אמר שהלימוד בספר או"ח הוא סגולה לאמונה.

ולסיום נכתוב מה שאמרו דהנה שלשה ספרים נקראו קדוש אור החיים הקדוש.אלשיך הקדוש .השל"ה הקדוש .ופעם אחת שמע ר' יחזקאל משינווא אחד שאמר ספר התניא הקדוש וגער בו שאין קוראים קדוש אלא לשלשה הספרים הנ"ל.

ויש הקובעים פטירתו של האו"ח ביום י"ד בתמוז וטעמם הוא על פי מה שמסופר על הבעל שם טוב שכשנטל ידיו לסעודה שלישית אמר כבה נר המערבי שכן ניגלה סוד גדול בענין נטילת ידים שאינו מתגלה אלא לצדיק אחד בדור ועכשיו גילו לו זאת ומשמע שנפטר האו"ח ולעולם לא יחול ט"ו תמוז בשבת.

אמנם אין זה נכון ובודאי תאריך פטירתו של האו"ח הוא ט"ו בתמוז וכפי שישבו זאת כמה חכמים דבשנת תק"ג שנת פטירתו של האו"ח היה למנינם 6 ביולי 1743 ושקיעת החמה היתה בירושלים בשעה 6:53 לפי שעון חורף בעוד שבעיר מז'יבוז' עירו של הבעש"ט השקיעה היתה ב8:18 דקות ואין כל סתירה בדבר ויש הסבורים שנפטר בי"ד ונטמן בט"ו ועוד יש להאריך בפולמוס זה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה