דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1962
 • הדפס
 • דוא"ל

בלעם שווה אתון

קרבנו

רביעי, 13 יולי 2016 10:28
בלעם שווה אתון

בלעם בגימטריא קטנה יוצא שש עשרה. ואתון בגימטריא קטנה שש עשרה. הרי לך בלעם, שווה אתון.

בפרשתינו פרשת בלק, מוצאים אנו אדם שזכה למתנה גדולה ועצומה מבורא עולם, מתנה ושמה נבואה. יודעים אנו שאדם שחפץ להגיע למדרגת הנבואה, עליו להיות אדם גדול, ונצרך לעבודה קשה מאוד. כמו שכותב הרמב"ם זיע"א שצריך להיות בעל מידות נפלאות, ומגיע להתפשטות הגשמיות ממש, ואז זוכה לנבואה. אבל כאן מדובר באדם ששמו בלעם, שכל כולו התבהמות, פרא אדם. מלא תאוות רעות, מלא מידות רעות, רוח גבוה, נפש רחבה, ועין רעה. ועם כל זאת זוכה למדרגת הנבואה, לא בזכות עצמו אלא בזכות אומות העולם. וכמו שמביא רש"י הקדוש בשם חז"ל, למה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע? כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר אילו היה לנו נביאים חזרנו למוטב. העמיד להם נביאים, והם פרצו גדר העולם, שבתחילה היו גדורים בעריות, וזה נתן להם עצה להפקיר עצמם לפריצות.

 

ואומר הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, איך יכול להיות שתהיה השראת שכינה על אדם טמא כזה? ועונה הבעש"ט הקדוש, שלכן היה בלעם שתום עין, סומא בעין אחת, כדי ששם יהיה המקום טהור, ושם תהיה השראת שכינה. ובלעם הרשע הזה זוכה לדבר עצום, לנבואה. ומה עושה עם זה? למה מנסה לנצל את זה? לשטויות, להבלים, לרוע, ואכזריות, לבא לקלל עם שלם ולהשמידו ח"ו. ועוד איזה עם, בניו של מקום. כמה טיפש, כמה נאלח, האיש מנסה לשכנע את הקב"ה שיסכים שיקלל את בניו, והוא עצמו בנבואתו אומר "לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה דיבר ולא יקימנה" הוא עצמו יודע שכל דבר ודבור טוב שיצא מפיו של הקב"ה, לטובה אינו חוזר לרעה. והקב"ה הבטיח לאבות שישמור על בניהם, ויכניסם לארץ המובטחת, ארץ ישראל. ואותו טיפש מתייהר לומר "נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון" וחז"ל אומרים, השתא דעת בהמתו לא ידע, דעת עליון ידע? פירוש, הרי אפילו את דעת בהמתו האתון שלו אינו יודע, ואיך ידע דעת עליון. שהרי כשהאתון מחצה את רגלו, הכה אותה שלוש פעמים, ולא הבין כי מלאך ה' לקראתו, ובאמת שבדקתי וזה פשוט מדהים, בלעם בגימטריא קטנה יוצא שש עשרה. ואתון בגימטריא קטנה שש עשרה. הרי לך בלעם, שווה אתון. אין שום הבדל בין בעל חיים בלי דעת, לבין אדם שמתנהג בלי דעת. ויותר מזה הפוך על הפוך בעל חיים שאין בו דעת, יותר טוב מאדם עם דעת, כשלא משתמש בדעתו. 

 

הנה לנו האתון ראתה מלאך, והבינה שצריך לחזור הביתה. ובלעם מאידך לא ראה את המלאך בכלל, וגם אחרי שראה לא חזר על עקבותיו. אפילו שיודע שזה לא טוב שילך. שהרי אמרו חז"ל שמלאך של רחמים היה, שבא להצילו. אבל כמו שכבר אמרנו בלעם לא ניסה להשליט את השכל שלו על גופו הטמא, בלעם הרשע רדף אחרי תאוותיו. אחים יקרים כמה יש לנו ללמוד מדרכיו של בלעם הרשע, כמה אנחנו ח"ו לפעמים דומים לו במעשינו, שאין אנו שמים לב על הנשמה הגדולה שבקרבנו, ומשליטים את תאוות הגוף ההרסניות על חיינו. בואו ונלמד מגדול הנביאים משה רבנו עליו השלום "זכרו תורת משה עבדי".

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה