סיפורי צדיקים

(2 הצבעות)
 • צפיות: 3116
 • הדפס
 • דוא"ל

היונה בהכתרת מרן

קרבנו

ראשון, 19 יוני 2016 10:10
היונה בהכתרת מרן

מה עשתה היונה בהכתרת מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל לרב הראשי לתל אביב?

לאחר פטירת מרת אימו עליה השלום הרבנית גורג'יה, היה איזה דבר אמת ופלא, בכל יום ויום מימי השלשים אחר פטירתה, היתה באה יונה אחת ויושבת על אדן חלונו של מרן, ואחר השלשים התעופפה ולא יספה שוב אליו עוד, הרב לא סיפר אודות היונה דבר ומכאן נשתכחה מלב, אולם אחר שנים, בשנת התשח"כ, נתמנה לכהן כרבה הראשי של תל אביב, וסיפרה ביתו של הרב הרבנית מלכה ששון, שבעת ההכתרה, נכנסה שוב יונה אחת לבית הכנסת .הגדול בעיר, שם הכתירוהו לרבם, נעמדה על קרנות התיבה, כאילו הקשיבה לקול הרב מדבר לפני המון קהל רב, ואחר זאת נסתלקה משם, עפה ולא שבה,

 

אחר כך אמר הרב, שהיתה זו נשמת אימו ע"ה, שבאה שם לראותו בגדולתו, אחר שנים, בשנת התשס"ו, היה הרב חולה ומיוסר מאוד, כי כמה ימים קודם לכן, הכניסו הרופאים צינור דק בין חדרי לבו, לצורך איזה טיפול (צינתור) ומתוך כך נחלש מאוד, כמעט הגיע עד שערי מות רח"ל, ובכל זאת החזירוהו לביתו לימי ראש השנה ואחר כך החזירוהו שוב לבית החולים עד אחר יום הכיפורים, כיון שהיה מסוכן, ויהי בערב ראש השנה, נכנסה יונה אחת לבית הכנסת שלו, ונתיישבה על מקום מושבו, אולם היא היתה עקשת לב, הלכה ושבה אל מקומה הראשון, ובכל פעם שהיה איש אחד קם לשלחה, היה משלחה והיא חוזרת שוב ושוב, אחר כך באו וספרו לרב אודות היונה, כדת מה לעשות, אולם הוא המשיך בתלמודו, עד עת התפילה, שירד לבית המדרש, סמוך לשקיעת החמה, ליטפה אחת ושנים והיא הביטה בו בישוב הדעת, אמר לה הרב את מילות הפיוט של רבי יהודה הלוי, "יונה מה תהגי ומה תהמי, חגיך חוגי נדרך שלמי, יען כי אני ה' ואתם עמי"

 

עוד אמר לה: "וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד, עשית שליחותך, לכי לשלום אמן כן יהי רצון" אחר כך התנופפה חופפה על ראשו סובבת במעגל כמה פעמים ונסתלקה משם, באמת, לא ידענו מה שורש הדבר, מי היא היונה ומה שליחותיה, אחר כך בנו של הרב עובדיה, שואל ממנו מה היה עניין היונה, אמר לו, יונה היתה, יונה ככל היונים, באה והלכה, באמת כן דרכו, שכל ימי חייו נזהר שלא לגלות ידיעה בדברים שבנסתרות, ואם יגלה טפח, יכסה אלפיים אמה, פעם ביום ראש השנה, שאל אותו בנו הצדיק הרה"ג רבי משה, מהו טעם אמירת פרקי הזהר בעניין דיקנא קדישא בשעת התשליך, ענה לו הרב, זו שאלה שלא שואלים אותה, והנה נכנס אצלו אחד מבני משפחתו (נכד אחיו) שחיבר ספר בענייני קבלה, וביקש ממנו שיכתוב עבורו הסכמה על ספרו, ענה לו, אני אין לי ידיעה בעניינים שאתה כותב ואיך אני אתן לך הסכמה, ומכל מקום נתאמת כי יש לו ידיעה גדולה בקבלה וכמה שאדבר מזה במקומו אם ירצה ה' את מעשי

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה