דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2231
 • הדפס
 • דוא"ל

העבירה החמורה ביותר בתורה

הרב רפאל זר

שני, 09 מאי 2016 08:37
העבירה החמורה ביותר בתורה

מהי העבירה החמורה ביותר בתורה השייכת לשומרי תורה ומצוות בלבד?!

 

 

"אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו" וכו'. כאן מזהירה התורה למעשה את הכהנים באזהרות מיוחדות להם ורק להם, בני אהרן. אבל ניתן ללמוד מכאן עוד דבר נוסף שכן אנו עם ישראל במעמד הר סיני שמענו על ידי משה רבנו מפי הגבורה "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". זאת אומרת שכל אחד ואחד מאיתנו משמש ככהן משרת פני השם יתברך. וכלפי מה הדברים אמורים, כשהתורה אומרת "לנפש לא יטמא בעמיו" אפשר לרמוז בכך שהתורה מצווה אותנו שלא נחלל שם שמים חס ושלום. ופשט דברי הכתוב כך הם "לנפש לא יטמא בעמיו" פירוש: שלא תגרום לאנשים סביב לחשוב עליך, על עמך, שהם טמאים חס ושלום בבחינת מה שאומר הפסוק: "הן עם ה' אלה ומארצו יצאו".

 

בפרשת השבוע שלנו מוזכר העניין של "ונקדשתי בתוך בני ישראל" שזה למעשה מצווה עלינו לקדש שמו יתברך בעולם, לקדש שמו ברבים, ובתחילת הפסוק "ולא תחלל את שם קדשי" שזה אומר שצריכים אנו להיזהר בכל תוקף מחילול שמו יתברך חס ושלום, שזהו החטא הגדול ביותר שיש בעולם שאין עליו כפרה אלא במיתה בלבד. ומהו חילול השם באמת? מה נקרא חילול ה'? אומרים חז"ל שאדם שמשאו ומתנו אינו באמונה דהיינו שגונב וגוזל, חומס ועושק שכר שכיר, וכובש שכר שכור ואינו מתנהג כשורה מה בריות אומרים עליו? 'ראיתם פלוני זה שלמד תורה, אוי לו לאדם שלימדו תורה אוי לו למי שמלמד את בנו תורה!'

 

זאת אומרת שבני האדם כאשר הם רואים חסרון באדם, אינם תולים את זה באדם עצמו, אלא תולים זאת חס ושלום כאילו שהתורה ציוותה אותם דרך לא ישרה. ולהיפך בדיוק, כאשר אדם משאו ומתנו באמונה ובנחת עם הבריות, מה בריות אומרים עליו? 'אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי מי שעוסק בתורה!' וזהו קידוש ה' של ממש שאנשים בעולם מבינים שהתורה והמצוות זהו דבר נעלה ביותר. וצריכים אנו לידע שבעולם הבא כשישקלו את הזכויות של האדם כנגד העוונות, יש מצווה אחת ששקולה היא כנגד הרבה הרבה מצוות, ויש עבירה אחת שהיא כנגד הרבה הרבה עבירות רח"ל וזהו: חילול השם הנורא מכל!

 


לכן על כל אחד ואחד מאתנו להיות חייל נאמן להשם יתברך ולתורתו ולדעת שחילול השם רק אנחנו החרדים בני התורה יכולים לעשות חס ושלום, תמיד לשים לב שמסתכלים עלינו בעין בוחנת הרבה יותר מעל אחרים, ומצפים מאתנו להתנהגות אצילית ואדיבה הרבה משל כל אדם.

 


עד כדי כך שהגמרא מביאה שהאמוראים אמרו על עצמם אחד אומר שאם אני לוקח מהחנווני סחורה ואיני משלם באותו יום זהו חילול השם בשבילי, והשני אמר שאם אני הולך ארבע אמות בלי תפילין ובלי תורה זהו חילול השם לגבי. מכאן נבין שחילול השם זהו דבר שהוא אינדיבידואלי לכל אדם באשר הוא אדם, ביחס לציפיות שמצפים ממך זהו חילול השם. ואיך אפשר בכל זאת לכפר על חילול השם? אומר רבינו יונה על ידי שנקדש שם שמים! שתמיד נהיה מסבירי פנים ומאירי פנים, נקדים בשלום כל אדם, נהיה תמיד מהנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים וכך נזכה לקדש שמו יתברך תמיד אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה