דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2448
 • הדפס
 • דוא"ל

מיהו קדוש בעיני השם?

קרבנו

שלישי, 03 מאי 2016 08:05
מיהו קדוש בעיני השם?

איך נזכה להיות קדושים בעיני השם??

 

 

"וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלים קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה'" וכו'. הנה אנחנו נמצאים אחרי ימים גדולים ימי חג הפסח, חג החירות, חג שבו ישבנו כולנו מסובים סביב שלחן הסדר. והנה נמצאין אנו בתוך ימים גדולים, ימי ספירת העומר, ימי עלייה ונסיקה כלפי מעלה כמו עם ישראל בצאתו  ממצרים כל יום ויום היו יוצאים משער אחד של טומאה ונכנסין שער אחד של קדושה עד שביום החמישים, יום מתן תורה, הגיעו לכלל מ"ט שערי קדושה.

 


ובודאי שאנו כולנו חפצים בקדושה, בטהרה, ועוד קניינים וקנייני קניינים של התורה הקדושה וכיצד ואיך עושים זאת? כאן באה התורה ומצווה אותנו: "קדושים תהיו" וכולנו שואלים טוב נהיה קדושים, אבל איך, כיצד עושים זאת? באה התורה ואומרת: "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו". ובהמשך הפרשה לקט, שכחה, פאה, לעני ולגר, ועוד- לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו...


הנה לנו יסודות גדולים ועצומים בתורתינו הקדושה שיסודות הקדושה הם קיום המצוות. ברגע שאדם מקיים מצוות כיבוד אביו ואמו וודאי וודאי שורה עליו קדושה גדולה ונוראה מעוצם קדושת מצוות כיבוד אב ואם וכמו שהגמרא אומרת במסכת קידושין שכשאדם מכבד אביו ואמו אומר הקדוש ברוך הוא יפה עשיתי שדרתי ביניהם מכאן רואים שמי שמכבד את הוריו השם שוכן בתוכם, וזוהי קדושה אמיתית! וכן כשאדם נזהר לתת צדקה לעניים, ונזהר מגניבה וגזל, ומשקר ואונאת דברים, זוהי קדושה גדולה, ולא כהמון העם החושבים שכל עניין הקדושה תלוי בסיגופים ותעניות ואמירת מזמורים ארוכים, וכמו שכתב רבינו משה חיים לוצאטו זכותו יגן עלינו, בהקדמה לספרו מסילת ישרים, שהמון העם טועים בזה ומייחסים את החסידות לדברים זרים שלא יכילם רעיון. כן כך אכן רק כך זוכים לקרבת ה' ברגע שיהודי עושה רצון השם יתברך כמו שציווה בתורתו נהיה קרוב להשם וזוכה לקדושה וטהרה. אבל אם חס ושלום נוטה וסוטה מדרך התורה ויראת ה' בין במצוות שבין אדם למקום ובין במצוות שבין אדם לחבירו אזי הוא טמא ומטמא את סביבתו.

 


וכמו שראינו בתקופה זו של ספירת העומר שעשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא מתו בתקופה קצרה מפסח ועד פרוס עצרת וכל כך למה? לא שלא היו תלמידי חכמים, לא שלא היו צדיקים, הם היו בבחינת תנאים קדושים היכולים להחיות מתים! אלא שלא נהגו כבוד זה בזה.

 

שזלזלו זה בזה לא נאמר אלא שלא נהגו כבוד זה כבר הספיק ללק מעליהם שכינתו של השם יתברך ולהמיתם במגפה נוראה במיתה הקשה מכולן מיתת אסכרה בר מינן מכאן לומדים אנו שאדם יכול ללמוד תורה ולהיות צדיק וחסיד אבל אם חס ושלום מזלזל במצוות שבין אדם לחבירו מסלק הקדוש ברוך הוא שכינתו מעליו לכן עלינו להתחזק כולנו יחד בכל מצוות התורה הקדושה ובפרט במצוות שבין אדם לחבירו ולדעת שבזה תלויה הקדושה והטרה שלנו וכמו שאמר החפץ חיים זיע"א תדע שהגשמיות שאתה דואג לחברך זהו הרוחניות שלך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה