• צפיות: 2733
 • הדפס
 • דוא"ל

חמץ שעבר עליו הפסח

קרבנו

ראשון, 01 מאי 2016 10:32
חמץ שעבר עליו הפסח

היכן מותר לאכול חמץ אחרי פסח?? מה עושים אם מוצאים חמץ שהיה בבית אחרי פסח?

 

 

* כל המשהה חמץ ברשותו בפסח, ביטל מצות עשה, שנאמר: "תשביתו שאור מבתיכם", ועובר על לא תעשה, שנאמר: "לא יראה לך חמץ", לפיכך קנסוהו חכמים ואמרו (פסחים כח.): חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. והחמץ הזה נאסר בהנאה בין לו בין לאחרים. ואפילו אם לא ידעו אותם אחרים שזהו חמץ שעבר עליו הפסח, היודע חייב להודיעם ולהפרישם להצילם ממכשול שלא יאכלו ממנו.

 

* ולכן יש לקנות חמץ אחרי פסח רק במקום שבידוע מכרו שם את החמץ. ויש לבדוק את התעודה של המכירה שהיא תקפה לפסח של השנה (תשע"ו)

 

* אין לאכול חמץ שעבר עליו הפסח גם אצל קרובי משפחה/ חברים שאינם שומרים תורה ומצוות וידוע שלא עשו מכירת חמץ

 

* כל מי שמוצא חמץ השייך לו (שלא מכר לגוי) לאחר הפסח, אין להשתמש בו וצריך לשרפו

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה