דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 3914
 • הדפס
 • דוא"ל

לפתוח את כל השערים

הרב רפאל זר

ראשון, 01 מאי 2016 06:10
לפתוח את כל השערים

רק כאשר נבין באמת שאין בעולם מי שיכול לעזור לנו, רק אז נזכה לישועת ה' כהרף עין, ואז וודאי כאשר יראה אדם בתשועת השם יתברך יגיע לידי שמחה אמיתית ואמונה אין קץ במי שאמר והיה העולם.

ביום שישי היה יום שביעי של פסח, יום שבו עם ישראל ניצב על שפת הים בפחד ואימה, ואינו יודע את נפשו מפחד ובהלה. מצרים מאחוריהם, הים לפניהם ומהצדדים מדבר נורא ואיום מאין יבוא עזרם? והנה נס גדול ונורא: הים נקרע לשניים, עשרה גזרים כמו שנאמר "לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו". וכאן נשאלת השאלה הגדולה מדוע היה צריך הקדוש ברוך הוא להכניס את עם ישראל לבהלה שכזו? למה היה צריך נחשון בן עמינדב לקפוץ למים כדי שיקרע הים? למה היה צריך משה לעמוד בתפילה נוראה עד שאומר לו הקדוש ברוך הוא: "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו", יכל הקדוש ברוך הוא לקרוע להם את הים מיד שהגיעו בסמוך אליו?

 


אלא וודאי כאן טמונה התשובה הגדולה שמן השמים מחכים ל'אתערותא דלתתא', שעם ישראל יראה מסירות נפש אמיתית למען שמו באהבה ואז יראו וילמדו יסוד לכל חייהם- שאפילו היה הים נקרע מיד, עם ישראל היה מבין שזה נס ששייך ליציאת מצרים ואין בו מסר לעתיד. אבל כאן רצה בורא עולם ללמדנו יסוד חשוב לכל ימי חיינו בעולם הזה, שתמיד תמיד כאשר תראה שהכל סגור לפניך והכל נראה כחסר תקווה ופתאום מתחיל לכרסם בך היאוש ואתה אומר לעצמך 'זהו גמרנו אני אבוד' חס ושלום, אבל האמת היא דבר כזה "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'". אם אתה נמצא במצב קשה -תתפלל, תצעק אל ה' ואז יקרע הים, הכל יפתח לפניך, כל הדלתות יפתחו לפניך, כל השערים! אם כן כאן זו הוראת שעה לדורות עולם עם ישראל אל ייאוש יש השם בשמים יש אבא שדואג לבניו בכל עת ומצפה לתפילתם ולשוועתם וצעקתם. זוהי קריעת ים סוף קריעת ושבירת כל המיתוסים.

 


אין מיתוסים ואין כללים כל הכללים נשברו בפני התפילה, אין דבר העומד בפני תפילה זכה, תפילה אמיתית, תפילה שבוקעת מעומק הלב, תפילה שאדם הגיע להבנה שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, אין אף אחד שיעזור לו. וכאן אפשר לפרש הפסוק בתהילים שאומר דוד המלך עליו השלום: "מאין יבא עזרי" פירוש: "מאין" אם אתה הצלחת להבין שאין אף אחד בעולם שיכול לעזור לי אז וודאי התוצאה היא "עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ" רק כאשר נבין באמת שאין בעולם מי שיכול לעזור לנו, רק אז נזכה לישועת ה' כהרף עין, ואז וודאי כאשר יראה אדם בתשועת השם יתברך יגיע לידי שמחה אמיתית ואמונה אין קץ במי שאמר והיה העולם. כמו שאכן כך היה בקריעת ים סוף "ויאמינו בה' ומשה עבדו" וכן זכו לשמחה גדולה שכולם יחד שרו שירה חדשה שבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים.

 

וכך היה גם בפורים, שעם ישראל היה נתון בצרה גדולה ונוראה בגזירת להשמיד, להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז, ובהתחלה סמכו על אסתר שאמרו 'אחות לנו בבית המלך'. זאת אומרת בטחו בכך שאסתר תציל אותם. על כך אמרו חז"ל שבשביל זה הזמינה אסתר את המן למשתה פעמיים, כדי שעם ישראל לא יבטח בה יותר ויאמרו: אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים! וכמו שאכן באמת כך היה בסופו של דבר עם ישראל התפלל וזעק להשם יתברך, שק ואפר יוצע לרבים, וכך זכינו לגאולה שלמה וכך נזכה לגאולה העתידית על ידי צעקה ותפילה מקירות ליבנו אמן ואמן.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה