מעניין

(1 הצבע)
 • צפיות: 10561
 • הדפס
 • דוא"ל

האם המשיח צריך להגיע?

קרבנו

רביעי, 13 אפריל 2016 07:15
האם המשיח צריך להגיע?

האם הגאולה תתרחש בחודש ניסן?

 

רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: בְּנִיסָן נִגְאֲלוּ וּבְנִיסָן עֲתִידִין לִיגָּאֵל.  (גמרא ראש השנה דף י עמוד ב)

 

האם יוצא מכך שאין אפשרות אחרת שהגאולה תתרחש אלא רק בניסן?


כתב הרמב"ם בפירוש המשניות (סנהדרין פרק י משנה א) שאין להגביל את זמן ביאתו של המשיח ליום או לחודש מסוים. "היסוד השנים עשר מי"ג עיקרים הוא להאמין ולאמת שיבוא ולא יחשוב שיתאחר, אם יתמהמה חכה לו ולא ישים לו זמן ולא יעשה לו סברות במקראות להוציא זמן ביאתו".

 

אם כן, הגאולה בניסן או לא?

 


אין כוונת חז"ל לתת תאריך בלעדי לגאולה. הגאולה יכולה להתרחש בכל יום ואנו מצווים לצפות לה בכל יום. ולא רק פעם אחת בכל יום, אלא ממש בכל רגע במשך היום. כמו שאנו אומרים בתפילה  "כי לישועתך קיווינו כל היום".


הסבר הדברים הוא שניסן זהו החודש בו נגאלנו כבר בעבר ולכן זהו זמן מסוגל ביותר לגאולה בשנית.

 

החובה של כל אחד ואחד מאיתנו היא לצפות למשיח בכל יום שיבוא אך בזמנים גדולים המסוגלים לישועה יותר משאר הזמנים עלינו להשתדל לעשות תשובה, להתחזק בלימוד התורה וקיום המצוות ולהתפלל ביתר שאת על הגאולה וכך אולי נזכה לעורר רחמי שמיים ולהחיש ביאתה.

 

ויהי רצון שבחודש ניסן זה נזכה לראות פני משיח צדקנו והגאולה השלמה ברחמים מתוך תשובה של עם ישראל! אמן כן יהי רצון

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה