• צפיות: 3127
 • הדפס
 • דוא"ל

מדוע נצטווינו לשמוח דווקא בחודש אדר?

הרב רועי מושקוביץ

שלישי, 22 מרס 2016 08:51
מדוע נצטווינו לשמוח דווקא בחודש אדר?

מדוע משנכנס אדר מרבים בשמחה?

 

 

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"


מדוע ??


מה יחודו של חודש  אדר שבו נצטווינו להרבות בשמחה? וכי בחודש ניסן לא נגאלו ישראל? מבאר רש"י כי הסיבה שבחודש אדר מרבין בשמחה כי אלו ימי גאולה וניסים פורים ופסח אם כן ניתן להקשות הרי גם בחודש כסלו התרחש נס נפלא וגדול, נס החנוכה. אם כן מדוע אין חיוב משנכנס כסלו להרבות בשמחה או משנכנס סיון החודש בו ניתנה בו התורה מדוע  אינו מספיק דיו כדי שנשמח ?

 


נראה לבאר זאת על פי דברי הגמרא במסכת שבת קל. וכן מובא שם בשם רבן שמעון בן גמליאל כל מצווה שקיבלו ישראל בשמחה כגון ברית מילה שנאמר בה "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב"  עדיין עד עצם היום הזה  מקיימין אותה  ישראל בשמחה.

 


וכל מצווה שקבלו ישראל בקטטה כגון עריות  דכתיב בה " וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו"  עדיין עושין אותה בקטטה שהרי אין כתובה (חתונה) שאין בה תיגרא (ריב).

 


כעת מובן טפי הרי במתן תורה בחג השבועות נתנה התורה בכפיה כפי דרשו חז"ל: כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם אתם תקבלוה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם.

 


ברם, בימי מרדכי ואסתר בימי הפורים קבלו ישראל את התורה והפעם בשמחה ובאהבה ולא בכפיה כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "קיימו וקיבלו היהודים" קיימו באהבה מה שקבלו כבר בימי משה רבנו במדבר. ומשום שקיבלו בשמחה לכן עד היום מקיימים ישראל את התורה בשמחה והוגים בה בחשק ומשום כך משנכנס אדר מרבין בשמחה כי השפעת השמחה של המצוות נתקיים בזכות ימי הפורים רק בזכות ימי הפורים, ימי קבלת התורה, מאהבה ירד שפע של שמחה ואהבה עד היום לקיום התורה אם כן כשיהודי מקיים מצוות מתפלל והוגה בתורה הקדושה בחשק בשמחה זה בזכות קבלת התורה והשמחה ואהבה של ימי הפורים כעת מובן טפי מדוע " משנכנס אדר מרבין בשמחה"!

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה