דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 3091
 • הדפס
 • דוא"ל

היום יום פטירת משה רבנו ע"ה

הרב רפאל זר

חמישי, 17 מרס 2016 08:11
היום יום פטירת משה רבנו ע"ה

היום יום פטירתו של משה רבנו עליו השלום, הדליקו נר לעלוי נשמת הצדיק והבה נשתדל כולנו ללכת בדרכיו ומידותיו

 

 

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם" וכו'.

 

פרשתינו מתחילה במילים "ויקרא אל משה" אומר המדרש מכאן שכל תלמיד חכם שאין בו דרך ארץ אפילו נבילה יפה הימנו. שהרי משה רבינו זכותו יגן עלינו שהיום יום פטירתו היה אבי הנביאים, רב לכל הרבנים, מקים המשכן, היה כמו שנאמר בפרשה קודמת "ויביאו את המשכן אל משה" מלמד שלא יכל שום אדם להקימו אלא רק משה בלבד, ועם כל זה שמשה רבינו בעצמו עמד והקימו, עם כל זה לא נשא ליבו להיכנס למשכן בלא נטילת רשות ממלכו של עולם, עד שלא קרא לו הקדוש ברוך הוא להיכנס לא נכנס.

 

מכאן נלמד באמת שיסוד כל התורה כולה היא דרך ארץ, וכמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש וכי היאך יעלה על הדעת שכל ספר פשוט יש לו ודאי הקדמה, ואילו בספר הספרים, ספר התורה, אין הקדמה הכיצד?

 


על כך עונה הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו שעל זה נאמר "דרך ארץ קדמה לתורה". פירוש שהקדמה לתורה זוהי הדרך ארץ. זאת אומרת שכל אדם צריך לדעת שאי אפשר להיות חרדי בן תורה בלי מידות טובות, בלי דרך ארץ, ועל דרך זה אפשר להסביר את מאמר חז"ל: "כל תלמיד חכם שאין בו דרך ארץ אפילו נבילה יפה הימנו"

 

מדוע דימו אותו דווקא לנבילה? כיוון שבנבלה מה שחסר בה זה הרוח חיים. הרי הגוף של הבהמה ישנו כאן ומה אם כן חסר בה? מה שחסר בה זה הרוח חיים שבה, לכן לא נעה ולא זע.ה גם תלמיד חכם שיש בו ידיעות רבות בתורה אבל הידיעות לא מניעות אותו קדימה להבין ולהיות גאון במידות, להתנהג בדרכי נועם כמו שהתורה אכן מלמדת "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" אם כן נבילה יפה הימנו שהרי בך, אתה התלמיד חכם, לא חסר כלום יש בך תורה ויש בך חיות ואם כן מדוע אינך עושה את אשר למדת בתורה? לכן נבילה יפה הימנו, שעליה הרי אין טענות, שמה עליה לעשות והרי אין בה חיות.

 


מכאן נלמד כולנו כמה נדרש מכל אחד ואחד מאיתנו לקיים מצוות "ונקדשת בתוך בני ישראל" לקדש שמו יתברך בכל דרך אפשרית אם בהתנהגות למופת, בעזרה לזולת, בהארת פניו, בחסד בקיצור בדוגמא אישית שכל רואיו יעידון, יגידון כי זרע ברך ה' הואר. וקל וחומר בן בנו של קל וחומר להיזהר מחילול שמו יתברך חס ושלום שלא יבואו וידברו עליו 'תראה את הדתי הזה' 'תראה את החרדי הזה'

 

כמו שראינו גם בפרשה קודמת איך נזהר משה רבינו ע"ה מכך שיבואו לחשדו בבחינת "והייתם נקיים מה' ומישראל" ונתן פירוט, חשבון מדוייק ומדוקדק על כל פרוטה שקיבל היכן היא נמצאת. עד כדי כך שאומרים חז"ל: במה שימש משה בשבעת ימי המילואים בחלוק לבן שאין לו אימרא? פירוש: חלוק לבן שאין בו כפלים, אין כיסים, אין שום כפל שאפשר להחביא שם איזה דבר, כל כך למה? שלא יחשדוהו חס ושלום שגנב איזה דבר מהמקדש.

 

והדברים מבהילים על הרעיון, אם משה רבנו אדון הנביאים, עניו שבענווים, חסיד שבחסידים, צדיק שבצדיקים, איש האלוקים כך, אנו על אחת כמה וכמה שצריכים כל כך להיות זהירים וזריזים במעשינו שלא ימצא בהם אפילו שמץ פסול. אם משה רבינו שהיה נמצא בין אנשים צדיקים, חרדים ויראי ה', דור דעה, כך נשמר, אנו שנמצאים בדור שיש בינינו בעוונות הרבים חילונים שאינם מכירים את התורה ועוקבים אחרינו כל כך על אחת כמה וכמה יהי רצון שנזכה ללמוד דרך חיים והנהגה נכונה ממשה רבנו עליו השלום שהיום ז' אדר זהו יום פטירתו, נדליק נר לעילוי נשמת הצדיק ונזכה שיהיה מליץ יושר בעדנו.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה