• צפיות: 3063
 • הדפס
 • דוא"ל

כוחה של מילה

קרבנו

שישי, 18 מרס 2016 08:00
כוחה של מילה

אחדות ישראל: הדרך לגאולה

 

 

"לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה" לשם מה מדגישה המגילה את העניין שאין אסתר אומרת את מוצאה ?? כיצד הסתרה זו גרמה לגאולת עם ישראל והצלתו בימי אחשוורוש והמן הרשע??  

 


נראה לבאר שבמילים אלו נמצא עיקר וטעם הגאולה, והביאור נפלא.

 


אסתר לא אומרת מה מקורה ומוצאה, כיון שחוששת היא שמא יבולע לה שהרי אם יתגלה כי בת ישראל היא ועוד מוצאה ממשפחת שאול המלך יכול גילוי זה לגרום נזק אדיר, כשם שמביאים חז"ל שלא ידעו בחצר המלוכה שהיא ממשפחת שאול בת של מלך.

 


 אך עדיין, היכן כל ה'לשונות הטובות'? אותם בני החצר ??? יהודים המחכים להזדמנות, לקרבה למלך ולמנעמי השלטון לעוד קצת טובות הנאה לשדרוג. אותם פרשנים יכלו הם ברמז קל או בשליחת מכתב לא מזוהה לגלות למלך להודיע לחצר המלכות .. מה מקור עמה של אסתר ומה טיבה. אבל הם נוצרים את לשונם, שותקים.

 


אין רכילות,  אין לשון הרע ! יש אחדות בתוך כלל ישראל ולכן זוכים הם להיגאל.

 


עם ישראל עומד באותו ניסיון של חוסר גילוי זהותה של אסתר המלכה גם בעבור טובות מסוימות שכביכול יכולים הם לקבל, משום כך זוכים הם להפוך את היגון לשמחה, ומאז לדורות עד לימנו אנו.

 


מוסר השכל ודרך חיים למדים אנו מימי הפורים, גם בזמן שנראה משתלם שיש טובות הנאה, שניתן להרוויח רווח כלשהו לזמן ולשעה, אין לסור מדרך התורה ומקיום המצוות ובמיוחד להיזהר מלשונות הרעות המכלות כל חלקה, כל עוצמתו וכוחו של היהודי הוא באחדותו כחלק מכלל ישראל.

 

לכן דבר גדול ועצום ללמוד בכל יום שתי הלכות לשון הרע. הבה נתחיל לימוד חשוב זה מהיום ויהי רצון שזכות לימוד התורה והאחדות בעם ישראל תגן בעדנו ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

 


* ישנה טעות נפוצה בקרב אנשים שמספרים לשון הרע על חבריהם בתואנה שהחבר סיפר עליהם לשון הרע גם. וטעות גדולה היא מכמה טעמים: א. כיון שאסור להאמין שפלוני סיפר עליו לשון הרע. ב. גם אם נכון הדבר שסיפר עליו, אין לו שום היתר לספר עליו לשון הרע.

 


* אם נעשה נזק לראובן. ובא ראובן ושאל את שמעון "מי עשה את הנזק הזה?". אפילו אם הוא מבין שראובן חושד בו שהוא גרם את הנזק, אסור לגלות לו מי עשה את זה. אלא יענה "אני לא עשיתי". וכל זה מפני שורת הדין. אבל לפנים משורת הדין ראוי לבעל נפש שיתחמק ויטיל על עצמו את האשמה. כמו שמובא בסנהדרין שתנאים הטילו על עצמם האשמה, כדי שלא יתוודע מי החוטא ויתבייש.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שלישי, 17 נובמבר 2015 10:06

  מסירות נפש

    אנחנו מודדים דברים לפי כמויות, גדלים, מספרים,…
 • שני, 19 ספטמבר 2016 06:51

  טבק ללא כף זכות

  דרור כהן הוא מסוג האנשים שלא מנדנד יותר…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות משיב הרוח

  דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם, וברכת ברך…
 • שלישי, 03 יולי 2018 10:57

  תקשורת נכונה

  חיבור נכון בין בני אדם
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  מה רצון השם

  לפעמים אנו מתבלבלים ולא יודעים מה רצון השם…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אמת ושקר

  מעלת האמת והטובות הנובעות ממנו, וגנות השקר והחורבן…
 • שלישי, 17 נובמבר 2015 10:06

  מסירות נפש

    אנחנו מודדים דברים לפי כמויות, גדלים, מספרים,…
 • שני, 19 ספטמבר 2016 06:51

  טבק ללא כף זכות

  דרור כהן הוא מסוג האנשים שלא מנדנד יותר…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות משיב הרוח

  דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם, וברכת ברך…
 • שלישי, 03 יולי 2018 10:57

  תקשורת נכונה

  חיבור נכון בין בני אדם
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  מה רצון השם

  לפעמים אנו מתבלבלים ולא יודעים מה רצון השם…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אמת ושקר

  מעלת האמת והטובות הנובעות ממנו, וגנות השקר והחורבן…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה