דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2922
 • הדפס
 • דוא"ל

קשה לך? אתה בדרך הנכונה!

קרבנו

חמישי, 25 פברואר 2016 08:00
קשה לך? אתה בדרך הנכונה!

מי שרוצה מנוחה בעולם הזה, אינו צריך להגיע לידי מדרגת 'כתית', אך מי שרוצה להגיע להישגים ולזכות לאורו של הקב"ה, צריך להגיע למדרגת 'כתית' ולהתאמץ!

 

 

בפרשת תצוה, התורה פותחת ומדברת על נר התמיד שדלק במנורה. "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרן ובניו, מערב עד בקר לפני ה' חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל, (שמות כז, כא כב).

 


פרשה זו שופכת אור המאיר את כל נתיבי החיים. "ברוך הוא אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים". ישנם הטועים וישנם התועים - מהו ההבדל ביניהם?

 


טועה הוא אדם שעשה טעות, הוא חישב ששתיים ועוד שתיים הן חמש. לעומת זאת, התועה הוא אדם שאיבד את דרכו, הוא אינו יודע לאן יפנה: ימינה או שמאלה, צפונה או דרומה? הוא אינו יודע היכן הוא נמצא וכיצד להגיע למחוז חפצו.

 


"ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו". אנו איננו תועים בדרכי החיים, כיוון שבורא העולם נתן לנו תורת חיים. "כי נר מצוה ותורה אור", (משלי ו כג) - התורה היא אור המאיר את דרכנו. בורא העולם מבטיח לאדם הצלחה בדרכי חייו, באם ילך לאור התורה.

 אחד הדברים המרתיעים אנשים מעבודה עצמית והתקדמות, הוא החשש מפני נפילה. אדם מוכן להתאמץ ולהתקדם, לעלות מעלה מעלה ולהשתפר, אך הוא חושש מאוד ליפול שוב - הוא חושש שלא יצליח במאמציו.

 


אומרת לנו התורה הקדושה: "ואתה תצווה את בני ישראל וייקחו אליך". כאשר אנו מתבוננים בגדולי עולם, כמשה רבינו, אנו מתגמדים בעיני עצמנו. ובלשון הגמרא: "חלשה דעתם" - מרגישים חלישות הדעת המונעת מהאדם לנסות ולהידמות לאותם ענקי רוח.

 


אומר הקדוש ברוך הוא: "ואתה תצוה את בני ישראל" - תצווה מלשון צוותא, מלשון יחד. אומר ה' למשה: לך ותאמר לבני ישראל שהם יחד עימך, גם הם יכולים להשיג דרגות גבוהות בעבודת ה' על ידי ש"יקחו אליך שמן זית זך כתית".

 


רש"י מבאר מהו כתית: "הזיתים היה כותש במכתשת, ואינו טוחנן בריחים, כדי שלא יהו בו שמרים, ואחר שהוציא טיפה ראשונה, מכניסן לריחים וטוחנן. והשמן השני פסול למנורה וכשר למנחות, שנאמר כתית למאור ולא כתית למנחות".

 


פרוש המילה כתית הינו 'מאמץ', וכמאמר חז"ל: "הסכת ושמע ישראל - כתתו עצמכם על דברי תורה, אמר ריש לקיש, אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה", (ברכות, ס"ג ע"ב).

 


בכדי להפיק שמן זית צלול וזך, יש צורך במאמץ. כשרוצים ליצור שמן למאור, יש צורך דווקא ב'כתית' ובמאמץ. לעומת זאת, אם השמן מיועד ל'מנחות', דהיינו ל'מנוחה', ניתן לטוחנו בריחיים. מי שרוצה מנוחה בעולם הזה, אינו צריך להגיע לידי מדרגת 'כתית', אך מי שרוצה להגיע להישגים ולזכות לאורו של הקב"ה, צריך להגיע למדרגת 'כתית' ולהתאמץ!

 


כאשר אדם רוצה להשתנות ולהתקדם, עליו להתאמץ מאוד, וכידוע, כל ההתחלות קשות. אם ישנם קשיים והפרעות, סימן שהאדם נמצא בדרך הנכונה, כי עליה רוחנית משיגים רק על ידי כך.

 


אין מציאות בעולם שאדם ישנה את הרגליו בקלות. הרגל נעשה טבע וטבע נעשה שלטון. החלפת השלטון במדינה הוא תהליך הדורש כח ומאמץ רב וכרוך אף בשפיכות דמים.

 


היצר הרע השתלט על האדם, הוא נעשה למלך והכח נמצא בידיו, והוא לא מוותר על כוחו בקלות! משום כך, אדם הרוצה להשתנות, נתקל בקשיים רבים. אך עלינו לדעת כי כך היא הדרך וההתחלה תמיד קשה.

 בתחילת השנה, הגיע אחד מתלמידי הישיבה למשגיח בישיבה והתלונן כי ההתמודדות עם היצר הקשה לו עד מאוד. להפתעתו הרבה, חיבק אותו המשגיח בהתרגשות ואמר: "שימחת אותי!"

 

 


"לי קשה והרב שמח?!" התפלא הבחור.

 


"אכן כן!" ענה לו המשגיח, "אם היית בא אלי ואומר לי שהכל טוב ולא קשה לך כלל, הייתי מאוכזב, משום שהדבר מהווה עדות לכך שעדיין לא התחלת. אך אם קשה לך, הרי זה הסימן שהתחלת בעבודה!"

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • ראשון, 02 יולי 2017 15:18

  דיני קיפול הבגדים בשבת

  דיני קיפול הבגדים בשבת
 • שלישי, 06 דצמבר 2016 07:58

  עצה מועילה להתנתקות מהרע

  נֶאֱמַר בַּפָּסוּק: "סוּר מֵרָע וַעֲשֵׂה טוֹב בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  תמליך את חברך עליך

  ימי העומר הם ימים שצריכים להתחזק בהם בכבוד…
 • חמישי, 26 ינואר 2017 08:37

  אין עוד מלבדו

  כל מה שקורה בעולם זה מהשם יתברך
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לתת ולקבל

  מעלת ההקרבה והתגברות על נסיונות קשים בדורינו וההקרבה…
 • שני, 26 ינואר 2015 07:56

  אהבת חינם

  לִפְנֵי שֶׁאָנוּ קוֹרְאִים קְרִיאַת שְׁמַע, אָנוּ אוֹמְרִים בְּכָל…
 • ראשון, 02 יולי 2017 15:18

  דיני קיפול הבגדים בשבת

  דיני קיפול הבגדים בשבת
 • שלישי, 06 דצמבר 2016 07:58

  עצה מועילה להתנתקות מהרע

  נֶאֱמַר בַּפָּסוּק: "סוּר מֵרָע וַעֲשֵׂה טוֹב בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  תמליך את חברך עליך

  ימי העומר הם ימים שצריכים להתחזק בהם בכבוד…
 • חמישי, 26 ינואר 2017 08:37

  אין עוד מלבדו

  כל מה שקורה בעולם זה מהשם יתברך
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לתת ולקבל

  מעלת ההקרבה והתגברות על נסיונות קשים בדורינו וההקרבה…
 • שני, 26 ינואר 2015 07:56

  אהבת חינם

  לִפְנֵי שֶׁאָנוּ קוֹרְאִים קְרִיאַת שְׁמַע, אָנוּ אוֹמְרִים בְּכָל…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה