דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2862
 • הדפס
 • דוא"ל

לפתוח את הלב

קרבנו

חמישי, 11 פברואר 2016 09:37
לפתוח את הלב

צריך כל אחד ואחד מאיתנו לפתוח לבו כאולם ולעשות אזנו כאפרכסת, לשמוע דברי חכמים וחידותם, על מנת שנמצא מסילות בלבבנו לתורה ויראת שמיים, וננחיל זאת לדורות הבאים, לבנינו ולבני בנינו ולהראות להם שזוהי הטובה הגדולה ביותר בעולם הזה להיות קרוב להשם יתברך ולהגיע למדרגה הגדולה ביותר שיכול להגיע אליה בן אנוש, וזהו למעשה להיות עבד נאמן להשם יתברך.

 

 

"וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחושת" וכו'. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". כאן למעשה מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה רבנו עליו השלום לבקש מבני ישראל "ויקחו לי תרומה".

 

ואמרו בספרים הקדושים "ויקחו לי תרומה" שאתה נותן תרומה, "ויקחו לי" אתה לוקח אותי אלייך, אני בא אלייך ומברך אותך. וזוהי ההבנה הגדולה שצריך האדם לרכוש לעצמו בעולם הזה שכאשר אתה משקיע מהונך ומאונך למען השם יתברך, למען התורה, אתה למעשה המקבל הגדול ביותר, שהרי לא נאמר "ויתנו לי" אלא "ויקחו לי", אתה לוקח לא נותן.

 

ואמרו דורשי רשומות "זהב וכסף ונחושת" ז.ה.ב ראשי תיבות- זה  הנותן בריא, כ.ס.ף ראשי תיבות- כשרואה סכנה פותח, נ.ח.ש.ת ראשי תיבות- נתינת חולה שאמר תנו. זאת אומרת שיש שלושה סוגי בני אדם: הראשון: זהב, וזהו המעולה שבכולם- זה הנותן בריא. זאת אומרת שעובד את הקדוש ברוך הוא בזמן שטוב לו והכל בסדר, בבחינת מה שאמר שלמה המלך עליו השלום: "וזכור את בוראך בימי בחורותיך" דהיינו שכוחך במותנך, בימים המובחרים שלך, גם אז זוכר אתה שה' אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל- עליך ניתן לומר אדם "זהב".

 

אבל יש גם בחינה פחותה יותר- כסף. שזהו מסוג האנשים שמכירים את הקדוש ברוך הוא רק כשיש להם צרות, אבל במצב רגיל אין להם עניין להתקרב להשם יתברך בחשבם שהם אחראים למצבם הטוב ואין בהם הכרת הטוב לנותן הטוב, למהווה ומחיה את כולם רח"ל.

 

ויש את הסוג השלישי, הקשה שבכולם: נחשת- נתינת חולה שאמר תנו. דהיינו אינו פותח את סגור לבו, כמו פרעה שהקשה את לבו ולא נפתח עד מכת בכורות. מידה נוראה ואיומה של אטימות של אדם החושב שכל העולם שלו, הכל מכוחו, ואין דין ואין דיין חס ושלום. רק כשמגיע עד שערי מוות רח"ל נזכר שיש השם בעולם.

 

ומה בסך הכל מבקש מאיתנו השם יתברך? להיטיב עמנו כדי שנזכה לדברים גדולים ועצומים, להשראת שכינה, בבחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו על כל אחד ואחת מאיתנו, ונהיה אנחנו כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו בבחינת מקדש ה', בבחינת "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה".

 

צריך כל אחד ואחד מאיתנו לפתוח לבו כאולם ולעשות אזנו כאפרכסת, לשמוע דברי חכמים וחידותם, על מנת שנמצא מסילות בלבבנו לתורה ויראת שמיים, וננחיל זאת לדורות הבאים, לבנינו ולבני בנינו ולהראות להם שזוהי הטובה הגדולה ביותר בעולם הזה להיות קרוב להשם יתברך ולהגיע למדרגה הגדולה ביותר שיכול להגיע אליה בן אנוש, וזהו למעשה להיות עבד נאמן להשם יתברך. שהתואר הגדול ביותר שזכה לו בן אנוש אי פעם בהיסטוריה כולה זהו "וימת שם משה עבד השם".

 

לנסות תמיד לגנות בעניינו את מעשי הרשעים, וכן בעיני ילדינו לההביל את כל קנייני העולם הזה, מול קנייני התורה, המצוות והעולם הבא. ומאידך להאדיר ביותר את כל קנייני התורה, המצוות והמעלות הגדולות להם זכו כל צדיקי הדורות כולם, זכותם תגן עלינו. ולהיפך, את אותם רשעים שהלכו לחרפות ולדראון עולם.

 

כללו של דבר אין לו לאדם בעולם הזה אלא להידבק בקונו ולרצות תמיד למצוא חן קודם כל בעיני אלוקים ואחר כך בעיני אדם. ולדעת שמכל קנייני העולם הזה לא יישאר מאומה, וכל מה שבעולם הזה היה לכבוד מדומה, בעולם הבא הופך לבושה וכלימה. ומה שאנשים לא החשיבו בעולם הזה כגון: תורה, מצוות ומעשים טובים, שם בעולם הבא זהו הנכס הנרצה והנצרך ביותר. ושם בעולם הבא יזכה הצדיק לכבוד האמיתי, ויקבלוהו בכבוד גדול "שאו שערים ראשכם ויבוא גוי צדיק שומר אמונים". ואילו בר מינן הרשעים לחרפות לדראון עולם, ביזיונות אין קץ רח"ל. יהי רצון שהשם יתברך יזכנו להיות בין הצדיקים עובדי השם יתברך באמת ובתמים. תצא תקלה תחת ידינו לעולם אכי"ר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לעמוד איתן

  יכולת ההצלחה תלויה רק אם עומדים איתן באמונה…
 • ראשון, 06 ינואר 2019 13:28

  בנים של מלך

  כאן אחים יקרים באה התורה ללמד למצריים ולכל…
 • חמישי, 24 נובמבר 2016 09:37

  זהירות! פצצת אטום!

  עבירה היא כמו פצצת אטום, היא בעלת יכולת…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אינציקלופדיה יהודית

  יש לנו את הדרך הנכונה הכתובה לנו מששת…
 • חמישי, 05 פברואר 2015 14:45

  איש אמת

  "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  יעקב ועשו

  ההבדל הגדול בין יעקב ועשו, בין עולם הזה…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לעמוד איתן

  יכולת ההצלחה תלויה רק אם עומדים איתן באמונה…
 • ראשון, 06 ינואר 2019 13:28

  בנים של מלך

  כאן אחים יקרים באה התורה ללמד למצריים ולכל…
 • חמישי, 24 נובמבר 2016 09:37

  זהירות! פצצת אטום!

  עבירה היא כמו פצצת אטום, היא בעלת יכולת…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אינציקלופדיה יהודית

  יש לנו את הדרך הנכונה הכתובה לנו מששת…
 • חמישי, 05 פברואר 2015 14:45

  איש אמת

  "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  יעקב ועשו

  ההבדל הגדול בין יעקב ועשו, בין עולם הזה…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה