דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2869
 • הדפס
 • דוא"ל

לכל אחד התפקיד שלו

קרבנו

שלישי, 09 פברואר 2016 07:14
לכל אחד התפקיד שלו

לכל אחד מאיתנו יש את המקום שבו הקדוש ברוך הוא מיקם אותו. "במקומך יושיבוך" - אתה נמצא בדיוק היכן שאתה צריך להיות. אם בורא עולם שלח אותך לכפר נידח, עליך לעשות שם קידוש ה'. גם אם נשלחת חלילה לכלא, יש לכך סיבה, יתכן שהזדמנת לשם כדי להחזיר יהודי אל אביו שבשמים.

 

 

בזמן בית המקדש, הלווים נחלקו לשתי קבוצות שלכל אחת מהן היה תפקיד משלה. המשוררים שוררו בעת הקרבת הקרבן, והשוערים היו ממונים על שערי בית המקדש. מספרת הגמרא שבאחד הימים בא רבי יוחנן בן גודגדא שהיה מן המשוררים לעזור לרבי יהושע בן חנניה שהיה מן השוערים וסייע לו בהגפת דלתות בית המקדש. אמר רבי יהושע בן חנניה לרבי יוחנן בן גודגדא: "חזור לאחוריך, שכבר אתה מתחייב בנפשך, שאני מן השוערים ואתה מן המשוררים".

 


יבוא אדם וישאל: "מה זה משנה, הרי שניהם לווים?"

 


משורר ששיער או שוער ששורר חייב מיתה. לכל אחד יש את התפקיד שלו. אם עבדת בעבודה אחרת, אתה חייב מיתה כי זלזלת בעבודה שלך. תכבד את המעמד שלך ותתעסק בתפקיד שלך.

 


לכל אחד מאיתנו יש את המקום שבו הקדוש ברוך הוא מיקם אותו. "במקומך יושיבוך" - אתה נמצא בדיוק היכן שאתה צריך להיות. אם בורא עולם שלח אותך לכפר נידח, עליך לעשות שם קידוש ה'. גם אם נשלחת חלילה לכלא, יש לכך סיבה, יתכן שהזדמנת לשם כדי להחזיר יהודי אל אביו שבשמים.

 


הגמרא אומרת: "רגלוהי דבר איניש אאינון ערבין ביה לאתר דמיתבעי תמן מובילין יתיה" (סוכה נג ע"א). רגליו של האדם ערבות לו ליום הדין. הרגליים שלך נושאות אותך בדיוק למקום שה' יתברך רוצה שתהיה בו.

 

היו אנשים שהגיעו לתחנה, עלו על אוטובוס מזדמן ונהרגו בפיגוע. באותו אוטובוס, היו אנשים נוספים שירדו תחנה אחת לפני הפיצוץ וניצלו. הרגליים חתמו ערבות - רגליהם של אותם אנשים הביאו אותם בדיוק למקום אליו הם היו צריכים להגיע.

 


הגמרא במסכת סוכה מספרת על שלמה המלך שפגש את מלאך המוות ופניו נפולות בעצב. שאל שלמה המלך את מלאך המוות, "מדוע אתה עצוב כל כך?" אומר לו מלאך המוות: "שמע, ישנם שניים ממשרתך שנגזר אליהם למות, אך אינני מצליח להורגם!"

 


שלמה המלך שמע את דברי מלאך המוות והחליט להציל את משרתיו. מה עשה? שלח אותם לעיר שנקראת לוז. בעיר הזאת דברו רק דברי אמת ומשום כך לא מת בה אדם מעולם. המשרתים עמדו כבר בשערי העיר לוז, עוד רגע והם חומקים מגזירת המוות, ושניהם צנחו ומתו.

 


למחרת הולך שלמה המלך ברחוב וכמובן, את מי הוא שוב פוגש? את מלאך המוות! והפעם מלאך המוות הולך בנחת, מחייך לעצמו בזחיחות.

 


"למה אתה כל כך שמח?", שואל שלמה המלך את מלאך המוות. ומלאך המוות משיב לו בבת שחוק: "שלמה המלך, אין לך מושג כמה שאני מודה לך, בדיוק שם הם היו צריכים למות, בשערי לוז, הבאת לי אותם בול לנקודה. באמת תודה, שלמה המלך. כבר לא ידעתי מה לעשות עד שאתה באת ועזרת לי".

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה