דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 3076
 • הדפס
 • דוא"ל

ואהבת לרעך כמוך

קרבנו

שלישי, 02 פברואר 2016 11:37
ואהבת לרעך כמוך

אבל אנחנו בל נשכח את מקומנו, נמצאים אנו בין בני אדם כמונו, יצירי חומר, בעלי רגשות, אנשים הנמצאים בקשרי מסחר. והנה כאן, דווקא כאן נמצאת התורה הגדולה, לדעת כיצד לנהוג בכל מקרה ומקרה לגופו לדעת כיצד להיזהר בכבוד הזולת, להיזהר בממונו של הזולת. וכך ורק כך נעלה ונתעלה יותר ויותר מהמלאכים ונגיע להשגות רוחניות נפלאות.

 

 

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חינם" וכו'. עם ישראל כאן בדיוק לאחר מתן תורה שבפרשה קודמת, ושם הגיעו להשגות רוחניות נוראות. קולות וברקים, קול שופר, ההר בוער באש עד לב השמיים, רואים את הקולות "נפשי יצאה בדברו" מלמד שמתו מפני קולו של השם יתברך, והמטיר עליהם טל של תחייה, וקמו לתחייה, ואמרו למשה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר איתנו אלוקים פן נמות.ועוד נאמר: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים". ואמרו חז"ל מלמד שקרע להם שבעה רקיעים, והראה להם מראות אלוקים, והראה להם שאין עוד מלבדו.

 

אם כן, אחר כל הדברים הנפלאים הללו, של השגות רוחניות נוראות, וודאי שעם ישראל ציפו לקבל דברים רוחניים לציווים רוחניים נפלאים, והנה כאן מקבלים דברים שלכאורה נראים כנמוכים מאוד, כגשמיים לחלוטין. "כי תקנה עבד עברי..." "כי יפתח איש בור..." "כי ינצו אנשים יחדיו..." וכו'. למה? למה לא דיברו איתנו באמת על דברים רוחניים, על השגות גדולות, למה הורידו אותנו לארציות הזו לענייני העולם הזה? אלא שוודאי יש עניין גדול מאוד בדברים הללו.

 

והעניין הוא שרצתה התורה ללמד אותנו- מה שראיתם שם למעלה, בהשגות רוחניות נפלאות, שם זה עולם רוחני גבוה, עולם המלאכים, שאין בניהם משא ומתן, אין בניהם קנאה, שנאה ותחרות, אין בניהם דבר וחצי דבר השייכים לענייני העולם הזה. אבל אנחנו בל נשכח את מקומנו, נמצאים אנו בין בני אדם כמונו, יצירי חומר, בעלי רגשות, אנשים הנמצאים בקשרי מסחר. והנה כאן, דווקא כאן נמצאת התורה הגדולה, לדעת כיצד לנהוג בכל מקרה ומקרה לגופו לדעת כיצד להיזהר בכבוד הזולת, להיזהר בממונו של הזולת. וכך ורק כך נעלה ונתעלה יותר ויותר מהמלאכים ונגיע להשגות רוחניות נפלאות.

 

וזה היה למעשה הויכוח בין משה למלאכי השרת, שאמרו: "מה לילוד אישה בנינו?" וענה להם הקדוש ברוך הוא שבא לקבל תורה. ושאלו אותו מלאכי השרת: "חמדה גנוזה לפניך תתקע"ד דורות ואתה מבקשה ליתנה לבני אדם?" ואמר הקדוש ברוך הוא למשה: השב להם תשובה. ואמר משה: "מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם" אמר לו הקדוש ברוך הוא: אחוז בכסא כבודי והשב להם תשובה.

 

וענה להם משה: "תורה זו שאתם רוצים אותה, מה כתוב בה? לא תגנוב. ממון יש בניכם? משא ומתן יש בניכם?" זאת אומרת שבתשובות אלה למעשה ניצח משה רבינו את המלאכים. בזכות זה שיש בנינו משא ומתן זכינו לתורה, דווקא על ידי המשא ומתן וענייני העולם הזה שנעשה אותם ביושר ונתחשב ברגשותיו ובממונו של הזולת אזי נשיג השגות רוחניות נעלות יותר מן המלאכים, על ידי התורה הקדושה.

 

וכך גם בסוף פרשה קודמת, פרשת יתרו "ולא תעשה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו" אומר רש"י: "אשר לא תגלה ערוותך עליו"- מתוך הרחבת פסיעותיך נראה כאילו יש כאן גילוי ערווה שאף על פי שלכהנים מכנסיים זה נראה כגילוי ערווה. ומה אבנים הללו שאינם מקפידים על בזיונם אמרה התורה "לא תעלה במעלות" אלא עשה כבש למזבח. חברך שהוא בדמות יוצרך, ומקפיד על בזיונו על אחת כמה וכמה. גם כאן רואים אנו שדווקא מהלכות מזבח הקדוש שעליו מקריבים קורבנות קדושים, דווקא משם למדנו עניין של כבוד הזולת והקפדה אפילו בדרך אקראי להישמר ולהיזהר ממנו בכל תוקף.

 

סוף דבר למסקנת הדברים רואים אנו שדרך החבר, החברה, יכולים אנו לנסוק לגבהים גדולים ורמים יותר מן המלאכים. אם כן, כמה צריכים אנו להעריך את החבר ולדעת שדרכו אנו זוכים לתורה, למצוות, לקרבת השם יתברך, ולחיי העולם הבא. וזהו שאמר הלל לאותו גר "רצונך ללמוד כל התורה כולה על רגל אחת?" "מאן דסאני לך לחברך לא תעביד". מה ששנוא עלייך אל תעשה לחברך. וכן רבי עקיבא אומר "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה". שבת שלום ומבורך

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • ראשון, 14 יוני 2015 08:18

  אין לקצר את הדרך

  אדם שמקצר את הדרך זה עולה לו בחיים...
 • חמישי, 26 ספטמבר 2019 08:32

  ניצבים היום כולכם

  שאדם שומר על מצוות התורה, ונזהר על קלה…
 • חמישי, 22 ינואר 2015 11:20

  המזוזות אשמות

  איש העסקים גרשון שרעבי היה ידוע בקרב ידידיו,…
 • חמישי, 09 אפריל 2015 00:00

  עזות דקדושה

  יש עזות של קדושה דהיינו "לא יבוש מפני…
 • שישי, 29 ינואר 2016 08:17

  להכיר באמת

  עלינו ללמוד מגרי הצדק להכיר באמת, ולקיים את רצון…
 • שלישי, 21 נובמבר 2017 07:50

  בשר ועופות בחו"ל

  האם מותר לאכול עוף ברשתות מזון בחו"ל?
 • ראשון, 14 יוני 2015 08:18

  אין לקצר את הדרך

  אדם שמקצר את הדרך זה עולה לו בחיים...
 • חמישי, 26 ספטמבר 2019 08:32

  ניצבים היום כולכם

  שאדם שומר על מצוות התורה, ונזהר על קלה…
 • חמישי, 22 ינואר 2015 11:20

  המזוזות אשמות

  איש העסקים גרשון שרעבי היה ידוע בקרב ידידיו,…
 • חמישי, 09 אפריל 2015 00:00

  עזות דקדושה

  יש עזות של קדושה דהיינו "לא יבוש מפני…
 • שישי, 29 ינואר 2016 08:17

  להכיר באמת

  עלינו ללמוד מגרי הצדק להכיר באמת, ולקיים את רצון…
 • שלישי, 21 נובמבר 2017 07:50

  בשר ועופות בחו"ל

  האם מותר לאכול עוף ברשתות מזון בחו"ל?

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה