דבר הרב

(4 הצבעות)
 • צפיות: 2378
 • הדפס
 • דוא"ל

מידה כנגד מידה לא בטלה

קרבנו

חמישי, 28 ינואר 2016 09:37
מידה כנגד מידה לא בטלה

לימדונו חז"ל שמידה טובה מרובה ממידה רעה פי 500, עשית טוב, אף על פי שלכאורה לא ראית שום דבר טוב מכך דע לך כי בא יבוא ואין הקב"ה מקפח שכר כל ברייה ובריה.

 

 

 

"וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה'" וכו' "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם" אומר רש"י הקדוש בשם חז"ל: "כי בדבר אשר זדו עליהם" דהיינו במה שהזידו חזר הדבר עליהם, בקדירה שבישלו בה נתבשלו, פירוש: מידה כנגד מידה.

 

הם זרקו ילדי ישראל ליאור וחנקו אותם במים, כך נידונו הם במים שטבעו בים סוף ולא נותר בהם עד אחד. זה הדבר שהפליא את יתרו ביותר שגרם לו להגיע להבנה והכרה אמיתית בבורא יתברך, כיוון שיתרו עצמו היה אחד מיועצי פרעה. שהרי שלושה יועצים היו לו לפרעה: בלעם, איוב, ויתרו. בלעם הרשע היה זה שיעץ: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", איוב ששתק באותה עצה, ויתרו שברח.

 

ממילא כיון שזכר את העצה של בלעם הרשע וראה כיצד באה גזירה זו לידי ביצוע וודאי המתין עד כאן לראות כיצד ייפול דבר, מה יקרה בסופם של מצרים שכך עשו לעם ישראל. עכשיו שראה את כל הניסים והנפלאות שעשה השם יתברך במצרים בצירוף עשרת המכות, בצירוף קריעת ים סוף לפני ישראל, ובצירוף הטבעת המצרים הרשעים בתוכו, נזדעזע יתרו ואמר: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם". דהיינו כאשר ראה מידה כנגד מידה זוהי כבר שיא האמת.

 

כן כך הוא וודאי, חז"ל לימדונו שמידה כנגד מידה לא בטלה, הרבה פעמים בחיינו יכולים אנו להיתקל בדברים קשים מאוד, כגון אדם רשע או קבוצה של אנשים רשעים עושים מעשים נוראיים, מעשים שלא יעשו, דברים המזעזעים מאוד כל אדם באשר הוא אדם ולכאורה נראה שחס ושלום כאילו כל העולם הפקר, אין דין ואין דיין חס ושלום, אבל לא! אנחנו מידי ממהרים, רוצים את תגובתו של הקב"ה תכף ומיד, ואין דרך הנהגתו יתברך כך, שאם היה כך לא הייתה בחירה בעולם. אם אדם שעשה עבירה היה נענש מיד- לא הייתה בחירה.

 

"מאריך אפיה וגביה דיליה" (מאריך אפו וגובה את שלו) נותן ארך אפיים גם לרשעים, אין דבר כזה שאדם עושה רעה ולא יקבל אותה בחזרה לתוך פניו, כמו שנאמר: "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" אין דבר כזה, חייבת להיות תגובה, גם אם זה ייקח הרבה שנים.

 

כמו שאמר הלל הזקן בגמרא סוכה וכן בפרקי אבות שראה גולגולת אחת (שנרצחה) צפה על פני המים, ואמר לו על זה שהרגת הרגו אותך ואלה שהרגו אותך סופם להיהרג. זהו זה כך סדר ההנהגה- עשית רע חס ושלום ולא קרה כביכול כלום אל תתחזק בדעה רעה שהנה הכל בסדר, לא קלטו אותי, לא שמו לב אלי, הצלחתי להערים על השמים חס ושלום אין דבר כזה! עשה מהר תשובה כי אם לא זה חוזר ובענק.

 

ואם במידה רעה כך במידה טובה על אחת כמה וכמה, כי לימדונו חז"ל שמידה טובה מרובה ממידה רעה פי 500, עשית טוב, אף על פי שלכאורה לא ראית שום דבר טוב מכך דע לך כי בא יבוא ואין הקב"ה מקפח שכר כל ברייה ובריה.

 

אפילו שכר של כלבים לא קיפח הקב"ה, על כך שבמצרים נאמר "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" זכתה להם התורה כל בשר טריפה שנאמר "ובשר בשדה טריפה לכלב תשליכון אותו".

 

וכן זכו החמורים בפדיון פטר חמור וכמו שאמרו חז"ל במסכת בכורות מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? אלא שכל אחד ואחד מבני ישראל שיצא ממצרים יצא עמוס בתשעים חמורים, וכיון שהחמורים נשאו משאם של בני ישראל והתאמצו בשבילם, זכו בפדיון פטר חמור.

 

וכן עגלון מלך מואב כיון שקם לכבוד השם יתברך כשאמר לו אהוד בן גרא "דבר אלוקים לי אליך", קם מכיסאו לכבוד השי"ת, זכה ויצאה ממנו רות המואבייה שיצא ממנה דוד המלך. בקיצור, אין מקרה בעולם הכל בהנהגה מדויקת ומדוקדקת. יהי רצון שנזכה לאמונה שלמה בהשי"ת ותורתו אמן כן יהי רצון

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה