דבר הרב

(3 הצבעות)
 • צפיות: 2582
 • הדפס
 • דוא"ל

הכן עצמך לעולם הנצח

קרבנו

שני, 11 ינואר 2016 10:27
הכן עצמך לעולם הנצח

היצר אינו נח, כמו זבוב הוא תוקף מכל כיוון אפשרי ומסווה עצמו לצדיק, כשבד בבד הוא מפעיל את מירב האמצעיים שברשותו בכדי שתיפול ברשתו.

 

 

הגמרא מסכת ברכות דף ס"א ע"א אומרת: "אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח".

 


צדו האחד של הלב הוא משכנו של הטוב וצדו השני הוא משכנו של הרע, ואילו היצר הרע יושב בין שני הצדדים ואינו מרפה מטרפו.

 


הבה נצייר לעצמנו את משל הגמרא:

 


על השולחן מונחים מיני מאכלים מעוררי תאווה, שריחם הערב עולה וקורא לאורח הבלתי רצוי הלוא הוא הזבוב, שחג במעגלים סביב המזון. בעוד המסובים מניפים את ידיהם ומנסים לגרשו, בורח הזבוב לכיוון אחד ומיד שב אל השולחן מכיוון אחר וחוזר חלילה. כך מתעופף שוב ושוב, מבלי להתייאש, נע אנה ואנה ומופיע בכל פעם מחדש.

 


הכל יודעים עד כמה קשה ללכוד הזבוב שקולט כל תנודה קטנה ומגיב במהירות הבזק. וכפי שקשה להיפטר מהזבוב המציק, כך קשה עד מאוד להילחם ביצר הרע ולנצחו.

 


כאשר משה רבנו מזהיר את פרעה מפני מכת הארבה, הוא מתריע בפניו בזו הלשון: "כי אם מאן אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר ארבה בגבולך. וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה",

 


משה מזהיר את פרעה ממכת ארבה נוראה שכמוה לא נראתה במצרים מאז ומעולם. מכה העתידה לחסל את כל גידולי מצרים בלא להותיר שריד ופליט. אולם אף על פי כן מסרב פרעה לשלח את העם וכך מתחילה מכת הארבה המשמידה את כל יבולי הארץ.

 


"וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי לה' אלוהיכם ולכם. ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו לה' אלוהיכם ויסר מעלי רק את המות הזה, (שמות י ט"ז י"ז.) כאשר פרעה נוכח כי דברי משה רבנו אמת ומצרים עומדת בסכנת כליה, הוא קורא למשה בבהילות ומבקש ממנו להציל אותו ואת עמו ולהפציר בקב"ה שיעצור את המכה. משה נענה לבקשת פרעה ומתפלל לה' והמכה סרה מעל מצרים.

 


לאחר מכן שבים משה ואהרן לשולחן הדיונים ושוב נפתח משא ומתן, אך פרעה מתעלם בפעם נוספת מהבטחתו וחוזר ומסרב לבקשת משה.

 


תוך הדברים שואל פרעה: "מי ומי ההולכים"

 


מאחר שפרעה אינו רוצה לשלח את ישראל, הוא שואל מי הם ההולכים למדבר. וזאת מכיון שהוא יודע כי אם יצליח להשאיר ברשותו אפילו מתי מעט מישראל, בסופו של דבר עם ישראל כולו ישוב למצרים וייפול בשנית ברשתו.

 


ומכאן יכולים אנו ללמוד ולהפיק מוסר:

 


כאשר האדם שב בתשובה ורוצה להוציא מחייו את כל סממני הטומאה ואת הרפש והזוהמה בהם היה מורגל עד כה, פונה אליו היצר הרע, המכונה "מלך זקן וכסיל", ושואל "מי ומי ההולכים"?

 


היצר הרע מגיע עם זקן ארוך ובארשת דאוגה הוא שואל את האדם: "אלו סממני טומאה אתה מתכוון להוציא מחייך? היזהר ואל תזרוק הכל בבת אחת, בכדי שלא תגרם לך נפילה!"

 


וזאת משום שהיצר הרע יודע כי אם ישאר בידי האדם ולו שמץ טומאה, הוא עדיין יהיה נתון בידיו ורבים הסיכויים שיצליח ללכדו שוב ברשתו. היצר אינו נח, כמו זבוב הוא תוקף מכל כיוון אפשרי ומסווה עצמו לצדיק, כשבד בבד הוא מפעיל את מירב האמצעיים שברשותו בכדי שתיפול ברשתו.

 


פרעה מסמל את היצר הרע ולעומת זאת משה רבנו מסמל את היצר הטוב. ועל כן כאשר פרעה שואל: "מי ומי ההולכים", משיב לו משה רבנו: "וגם מקננו ילך עמנו לא תישאר פרסה כי ממנו ניקח לעבוד את ה' אלוהינו ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה", (שמות י, כ"ו).

 


כלומר, איננו משאירים אחרינו מאומה, אפילו לא צאן ובקר, את הכל ניקח עימנו. "בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו". חג הוא מלשון סיבוב - העולם הזה הוא מעגל שבו האדם יוצא מנקודה אחת וחוזר אליה לאחר מאה ועשרים שנה, כמאמר הכתוב: "כי עפר אתה ואל העפר תשוב", (בראשית ג, י"ט). ועל כן מזכיר משה רבנו לאדם את מטרתו בעולם שהיא להתכונן לעולם הנצחי.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה