דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 9706
 • הדפס
 • דוא"ל

איתות מן השמיים

קרבנו

חמישי, 17 דצמבר 2015 07:18
איתות מן השמיים

הבה ונראה האם אנחנו באמת בודקים את עצמינו לראות היכן חטאנו במה טעינו שארע לנו כך וכך, או שמא תולים אנו בכל ביד המקרה ירחם ה'.

 

 

"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה" וכו'. אומר רש"י הקדוש: אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדונך פרעה, ובאמת הדברים תמוהים. המדרש אומר שיהודה כעס מאוד על יוסף וביקש להחריב את כל מצרים, ואומר המדרש שאמרו מלאכי השרת זה לזה בואו ונרד ונראה מלחמה בין שור לארי שכידוע השור מלך שבבהמות וארי מלך שבחיות, ובנוהג שבעולם השור מתפחד מן הארי, וכאן עומד השור ניצב מול הארי ולא חת מפניו.

 

ואומר המדרש על הפסוק: "כי הנה המלכים נועדו" זה יוסף ויהודה "עברו יחדיו" נתעברו, נתמלאו עברה וכעס זה על זה, "המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו אחזתם שם חיל כיולדה" וכו'. ובאמת שהדברים מצריכים ביאור, על מה כל כך כעס יהודה?

 

הרי אם נתבונן בפסוקים של פרשה קודמת נראה שיוסף התנהג איתם בצורה ממש נפלאה, שהרי אמרו למנשה "עם אשר ימצא הגביע בידו ומת ואנחנו נהיה עבדים לאדוני". ובסופו של דבר שנמצא הגביע באמתחת בנימין, והגיעו האחים אל יוסף נאמר: "ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק האלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם". אם כן הרי יוסף נהג איתם לפני ולפנים משורת הדין שהרי הם הסכימו כולם להיות לו לעבדים ויוסף וויתר להם ואמר שרוצה רק את בנימין.

 

אם כן מה כל הכעס הזה של יהודה כלפי יוסף?

 

אלא צריכים אנו להבין הבנה אחת בסיסית והיא שלא מחשבותינו מחשבותם ולא דרכינו דרכיהם של הצדיקים הללו שבטי י-ה, שכל דרכיהם היו על פי מחשבות תורה ויראת שמיים. יהודה והאחים חשבו שכל זה בא להם מחמת חטא מכירת יוסף וכמו שאומר יהודה ליוסף: "האלוקים מצא את עוון עבדיך" ולכן הסכימו לקבל עליהם את גזירת שמיים אבל כאשר ראה יהודה שיוסף לא רוצה אותם לעבדים, וכל מחשבתו רק על בנימין, שהוא עצמו בנימין לא היה בחטא מכירת יוסף, הבין יהודה שזו עלילה ולכן כעס מאוד. ואדרבה כאן הוכיח שלא עוד! יותר זה לא יקרה מה שקרה עם יוסף! כולנו אחים, כולם בשביל כולם ולא עוד, לא עוד, יותר לא מפקירים אח גם אם זה יהיה במחיר חיינו.

 

אדרבה כאן עשו תשובת המשקל כנגד מה שחטאו בחטא מכירת יוסף כאן רצו לתקן והיו מוכנים להחריב את כל מצרים עבור בנימין אחיהם. וכאן המקום להתבונן ולראות איזה טוהר לב היה להם לשבטים עם אביהם שבשמיים שהיו מוכנים כולם להיות עבדים כדי לכפר על חטא מכירת יוסף, איזה טוהר לב, איזו אבירות יש כאן. אין כאן חס ושלום סתם כעס, סתם איבה אלא חשבון נפש נוקב. "האלוקים מצא את עוון עבדיך".

 

הבה ונראה האם אנחנו באמת בודקים את עצמינו לראות היכן חטאנו במה טעינו שארע לנו כך וכך, או שמא תולים אנו בכל ביד המקרה ירחם ה'. צריכים להתחזק במאוד מאוד באמונה וביטחון בהשם יתברך, ולדעת שהכל בכל מכל כל מאיתו יתברך ואם ארע לנו איזה דבר זה איתות מן השמיים בשבילנו כדי שניטיב את מעשינו, כדי שנתבונן ונגיע לחקר האמת ונשוב בתשובה שלמה להשם יתברך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה