דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1720
 • הדפס
 • דוא"ל

לראות את הטוב שברע

קרבנו

ראשון, 06 דצמבר 2015 09:49
לראות את הטוב שברע

לפעמים אנו נתקלים בבעיות מבעיות שונות ואיננו יודעים את נפשינו מרוב צער. למה? למה? הרי אני רק רוצה ללכת לשיעור, ללכת ללמוד תורה, למה מפריעים לי מהשמיים? מה לא רוצים שאני אלמד? אולי באמת לא רוצים?? לא, וודאי שאלו שטויות והבלים! הפוך, דווקא שיש קשיים, דווקא שלא הולך זה סימן שזה דבר גדול.

 

 

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן" וכו'... אומרים חז"ל: "ביקש יעקב לישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף". ובאמת הדברים צריכים ביאור, מה הפירוש ביקש יעקב לישב בשלווה? וכי רצה לישב בשלווה סתם כדי להנות מהבלי העולם הזה חס ושלום? וכי רצה לטייל או למלא ימיו בבטלה חס ושלום? לא וודאי שלא.

 

יעקב איש תם יושב אהלים, מתמיד עצום בלימוד התורה הקדושה עד כדי כך שישב ארבע עשרה שנה בבית שם ועבר ועסק בתורה יומם ולילה, ואפילו לא שכב על מיטה באותם ארבע עשרה שנה. אם כן, בשביל מה ביקש לישב בשלווה אחרי כל אותם ימים נוראים בבית לבן הארמי, ואחרי רדפו אחריו, ואחרי פגישה עם שרו של עשיו במאבק איתנים, ואחרי פגישה עם עשיו עצמו, ואחרי המעשה הנורא שארע עם דינה בתו? וודאי וודאי שביקש לישב בשלווה כדי שיוכל להיות כל כולו מונח רק בלימוד התורה הקדושה.

 

אם כן מה הפירוש: "ביקש יעקב לישב בשלווה מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף"? אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה  שמתוקן להם לעולם הבא אלא עוד שמבקשים לישב בשלווה.. והדברים מצריכים ביאור, ונראה לעניות דעתי לבאר בס"ד שדברי המאמר כך הם: אמר הקדוש ברוך הוא "לא דיין לצדיקים"- זה לא די, זה לא מספיק בכלל מה שיש לצדיקים לעולם הבא כי אני רוצה לתת ולתת ולתת והם רוצים לישב בשלווה. והרי אם ישב יעקב בשלווה שכרו פחות מאשר אם יהיה בצרות ודחק שאז שכרו כפול ומכופל כמו שאמרו חז"ל: "יפה פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער". לכן קפץ עליו רוגזו של יוסף כדי להרבות שכרו לעולם הבא.

 

וכן הדבר ממש אמור לכל אחד ואחד מאיתנו, לפעמים אנו נתקלים בבעיות מבעיות שונות ואיננו יודעים את נפשינו מרוב צער. למה? למה? הרי אני רק רוצה ללכת לשיעור, ללכת ללמוד תורה, למה מפריעים לי מהשמיים? מה לא רוצים שאני אלמד? אולי באמת לא רוצים?? לא, וודאי שאלו שטויות והבלים! הפוך, דווקא שיש קשיים, דווקא שלא הולך זה סימן שזה דבר גדול. כך היה וכך יהיה. בכל הדורות הקשים מולידים אנשים גדולים. דווקא על ידי המלחמה שאנחנו נלחמים ביצר הרע ובכל הקשיים שמסביב אנחנו גדלים.

 

כך היה גם בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיה כהן גדול, בימי החנוכה, הפריעו לעם ישראל היוונים הרשעים ורצו לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ודווקא אז על ידי העקשנות של עם ישראל, על ידי הדבקות בבורא יתברך ובמצוותיו, נתעלו במדרגות התורה ודבקו בה עוד יותר ועוד יותר ובסוף ניצחום ניצחון מוחץ. והנס הגדול מתועד דווקא על ידי נס המנורה של בית המקדש, ומדוע דווקא בנס זה? כדי ללמדנו שבנס חנוכה הסמל הגדול הוא שמן זית זך. להראות לנו כמו שהשמן מאיר על ידי כתיתה, על ידי שמוחצין אותו יוצא שמנו ומאיר יפה יפה, כך עם ישראל נמשל לזית שנאמר: "זית רענן יפה פרי תואר". אם כן נלמד לעצמנו מפרשה זו פרק נפלא בחיינו שאל לנו לבעוט ולמאוס במצבים כאלה ואחרים, ונדע שהכל מן השמיים לטובתנו הנצחית.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה