דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2134
 • הדפס
 • דוא"ל

זריזות בעבודת השם

קרבנו

רביעי, 28 אוקטובר 2015 11:53
זריזות בעבודת השם

כך אומר הרמח"ל זכותו יגן עלינו זוהי חסידות, שכאשר יבוא אדם לעשות מצווה אחת ממצוות הבורא לא יחפש לעשותה רק כדי לצאת ידי חובתו כמשא שצריך לפרוק מעליו, אלא יחפש לעשות אותה בתכלית ההידור והשלמות.

"וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב בפתח האהל כחם היום וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה" וכו'. אמרו חז"ל יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה, וכידוע מחז"ל שיום השלישי של המילה הוא היום הקשה והכואב ביותר וכמו שנאמר "ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים".

 

ועם כל זאת אברהם אבינו עליו השלום אינו נח ובכל כוחו מחפש אורחים ואף על פי שיש לו כמה וכמה תירוצים שפטור הוא שהרי אנוס הוא ואנוס רחמנא פטריה ועוד, שהוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה ולא היה שום אדם מתהלך בחוץ מרוב חום ועוד, שהיה הקדוש ברוך הוא אצלו שבא לבקרו. ועם כל זאת לא נח ולא שקט עד שהיה הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח לו מלאכים בדמות אנשים כדי להפיס דעתו.

 

אבל בואו באמת ונשאל למה לא נח אברהם? למה צריך כל כך להתאמץ? אם יש אורחים בסדר, אבל אם אין, תנוח. תתחזק. תתרפא ואחר כך יבואו ימים שיבואו אורחים וימשיך בעבודתו, עבודת הקודש כאשר הייתה באומנה איתו. אלא וודאי צריכים אנו ללמוד כאן יסוד גדול ונורא בעבודת הצדיקים אשר לפני האלוקים, רבנו יונה כותב בשערי תשובה שהצדיקים כל תנועותיהם כתנועת האש המהיר, כל מעשיהם בזריזות, אינם נחים ואינם שוקטים. ולמה? וודאי כיוון שיודעים הם מעלת התורה והמצוות, מעלת נשמתם הגדולה ולכן וודאי אינם עושים את המצווה רק כדי לצאת ידי חובה, אלא יש להם הנאה גדולה מעצם קיום המצווה.

 

כתב ר' משה חיים לוצאטו זכותו יגן עלינו בספרו "מסילת ישרים" פרק י"ח בביאור מידת החסידות: מסביר רבנו שמידת החסידות, הרבה אנשים הבאישו את ריחה בעיני הבריות עד שבני האדם חושבים שהחסידות תלויה באמירת ווידויים ארוכים, קריאת מזמורים ארוכים, טבילות קרח, צומות ותעניות – דברים שהדעת אינה סובלתן. ואומר הרב, אכן וודאי זוהי אינה חסידות באמת, אלא מאי חסידות? מסביר הרב, כמו בן שאוהב מאוד את אביו, ואביו מצווהו דבר קטן, כבר הולך ומוסיף עוד ועוד לרצות לאביו מרוב אהבתו אליו.

 

כדוגמא בן שאוהב את אביו מאוד ואמר לו אביו: 'אני קצת רעב' מיד הולך הבן ומכין ארוחה דשנה וטעימה לאביו ושתייה ואפילו שלא ביקש כן, מחמת אהבתו מחפש לעשות כמה שיותר. כך אומר הרמח"ל זכותו יגן עלינו זוהי חסידות, שכאשר יבוא אדם לעשות מצווה אחת ממצוות הבורא לא יחפש לעשותה רק כדי לצאת ידי חובתו כמשא שצריך לפרוק מעליו, אלא יחפש לעשות אותה בתכלית ההידור והשלמות. זהו למעשה אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, שעליו לא בכדי אמר הבורא יתברך "אברהם אוהבי". אכן אוהב השם, לא ינוח ולא ישקוט אפילו חולה ואפילו זקן ואפילו חום אימים כל זה לא יגרום להסיח דעתו מן המטרה הגדולה העומדת לפניו.

 

ואכן כך כתוב אצל אברהם: "ואל הבקר רץ אברהם.. וימהר אברהם... ויאמר מהרי... ויתן אל הנער וימהר... הכל הכל הכל במהירות כתנועת האש המהיר. אבל אדם שאינו אוהב את השם חס ושלום הכל עושה בכבדות גדולה כאילו עשוי הוא מברזל או אבן כיוון שלא בוערת בליבו אש אהבת הבורא וממילא אין תנועתו כתנועת האש אלא כאבן דומם. יזכנו השם יתברך להיות מעבדיו הנאמנים העובדים את בוראם מתוך תשוקה ושמחה, זריזות ואהבה אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה