דבר הרב

(3 הצבעות)
 • צפיות: 6508
 • הדפס
 • דוא"ל

ניסיונות הדור

קרבנו

חמישי, 22 אוקטובר 2015 09:36
ניסיונות הדור

הרבה פעמים שומעים אנו את עצמנו או את זולתנו , "אוף! איזה ניסיון קשה אין לי כוח לעמוד בזה, זה ממש גדול עלי". מדברי המדרש הללו נלמד כי אין הקב"ה מנסה אלא למי שמסוגל לעמוד בניסיון. וניסיון כמובן בא להרים ולהגביהה את האדם לגבהים חדשים, לנסוק ולעלות למעלה למעלה. כמו שמורה אכן המילה עצמה – ניסיון – מלשון נס,  גובה.

 

 

"ויאמר השם אל אברהם לך, לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" וכו'. אומרים חז"ל במדרש: משל דאברהם אבינו למה הדבר דומה? למוכר כלי זכוכית שהייתה חנותו מלאה סחורה, המדפים טעונים כוסות וקנקנים, צלוחיות ערוכות על הצפות וגודשות את השולחן והנה מגיע משלוח נוסף סל מלא דברי זכוכית. החליט המוכר לנעוץ וו בקיר ולתלות עליו את הסל מחמת חוסר המקום שהיה בחנותו. אבל חשב המוכר, הסל כבד. ואם ייפול הרי הכלים כלי זכוכית הם ואם ייפול ישברו, מה עשה? הביא יתד ותקעה בקיר וניתלה בה וכאשר נוכח לראות שנושאת היא את משקל גופו בקלות רבה. מיהר ותלה בה את שקו ללא חשש.

 

כלפי מה הדברים אמורים, אלינו אל כל אחד ואחד מאתנו הרבה פעמים שומעים אנו את עצמנו או את זולתנו , "אוף! איזה ניסיון קשה אין לי כוח לעמוד בזה, זה ממש גדול עלי". מדברי המדרש הללו נלמד כי אין הקב"ה מנסה אלא למי שמסוגל לעמוד בניסיון. וניסיון כמובן בא להרים ולהגביהה את האדם לגבהים חדשים, לנסוק ולעלות למעלה למעלה. כמו שמורה אכן המילה עצמה – ניסיון – מלשון נס,  גובה.

 

וכך נאמר במדרש בראשית רבה על הפסוק: "השם צדיק יבחן" אמר רבי יהונתן: היוצר הזה (יוצר כלי החרס) אינו בודק קנקנים מרועעים שאינו מספיק להקיש עליהם אחת עד שהוא שוברן. ומה הוא בודק? כלומר על איזה קנקנים מרשה הוא לעצמו להקיש כדי לראות את חוזקן, קנקנים יפים, שאפילו מקיש עליהם כמה וכמה פעמים אינם נשברים. אם כן אחרי שראינו דברים נפלאים כאלה במדרש כמה צריכים אנו לשמוח בידיעה זו שאין הקב"ה בוחן אלא חזקים וצדיקים. אם כן כל נסיון שבא עלינו מן השמיים זהו בשבילנו ממש  שדרוג, עליית מדרגה.

 

זה מראה שהשם יתברך סומך עלינו ולכן מנסה אותנו בסבר פנים יפות. ונתאמץ בכל מאמץ ובכל דרך של השתדלות לעבור אותו בשלום. גם במישור הפרטי וגם במישור הכללי דהיינו בפרטי כל אחד ואחד וניסיונותיו הוא בדור פרוץ כזה רחמנא לצלן לנצח ולנצח ועוד הפעם לנצח. אם זה בבית ואם בעבודה ואם בין משפחה וחברים, תמיד תמיד נזכור שבנים אנו לה' אלוקינו. בני אברהם יצחק ויעקב. אנחנו ועלינו לקדש שמו יתברך בכל דרך אפשרית. ובין במישור הכללי דהיינו בתקופה זו, שאנו נמצאים ומרגישים לצערנו את הרדיפות של בני ישמעאל הרשעים האורבים לנפשותינו בכל פינה ומאיימים להשמידנו חס ושלום. והשם יתברך ישתבח ויתעלה שמו, לא ינום ולא ישן שומר ישראל.

 

כמה צריכים חיזוק באמונה וביטחון בהשם יתברך, כמה צריכים להתחזק בעוד לימוד תורה, עוד גמילות חסדים ועוד צניעות ועוד סור מרע. הנה רואים אנו בעליל מה כוחה של תורה, בשבוע שעבר טרם חזרתם של הישיבות הקדושות אילו פיגועים נוראיים, איזה פחד, ממש חרדת אלוקים אבל ישתבח הבורא ויתעלה היוצר נותן התורה שנתן לנו את כלי הנשק החזק ביותר בעולם שזהו לימוד התורה הקדושה. מאז חזרתם של בחורי הישיבות לחדרי המלחמה, לספסלי בית המדרש שהם חדרי המלחמה האמיתיים שלנו, איזה ניסים איזה פלא פלאות וודאי שצריך עוד ועוד עד שנמגר את שונאינו לעד, בעזרת השם יתברך, אבל בל נשכח את דברי החמאס במלחמת 'צוק איתן', שאמרו שמכוונים את הטילים הטובים ביותר אלינו אבל הקב"ה מסיט אותם למדבר שממה. יהי רצון שיעשה עמנו הקב"ה ניסים ונפלאות ויראו שונאי ויבושו יחזו אויבנו ויכלמו אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה