דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2662
 • הדפס
 • דוא"ל

לב נשבר

קרבנו

חמישי, 10 ספטמבר 2015 10:33
לב נשבר

לעולם פרשת ניצבים תהיה קודם ראש השנה, לומר לנו שבראש השנה כולם ניצבים ועוברים לפניו כבני מרון. עומדים למשפט על כל מעשנו דיבורינו ומחשבותינו בשנה החולפת. כמה יראה ורעד צריכים לאחוז אותנו מעצם המחשבה שכל מעשה וכל מחשבה לא נאבד, הכל מתועד.

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושוטריכם. כל איש ישראל לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו אשר אנוכי כורת עמך היום". לעולם פרשת ניצבים תהיה קודם ראש השנה, לומר לנו שבראש השנה כולם ניצבים ועוברים לפניו כבני מרון. עומדים למשפט על כל מעשנו דיבורינו ומחשבותינו בשנה החולפת. כמה יראה ורעד צריכים לאחוז אותנו מעצם המחשבה שכל מעשה וכל מחשבה לא נאבד, הכל מתועד.

 

אם כן, מה עלינו לעשות כדי לזכות בדין? דבר ראשון, נזכור מה שהפסוק הראשון אומר, "אתם ניצבים היום כולכם" 'ניצבים' פירושו עומדים ניצבים שיוצאים זכאים בדין, איך? על ידי 'כולכם' דהיינו על ידי האחדות שביניכם תצאו זכאים בדין אם נשקיע באחדות שבינינו, אם ננסה כל אחד להבין את זולתו, יותר אהבה יותר כף זכות, להיזהר מלשון הרע ורכילות, הרבה חסד והארת פנים. כך בדיוק מידה כנגד מידה יאר ה' פניו אתנו סלה.

 

ועוד צריך לדעת, שעצם חרדת הדין שיש לאדם שירא מפני עבירות שבידו עצם הפחד שיש לאדם מבוראו, עצם זה שמיחס חשיבות לכך שעומד הוא למשפט לפני המלך הגדול הגיבור והנורא, עצם הלב הנשבר שיש לאדם, זוהי הצלחה בדין. כמו שכתב רבינו יונה שכלי חרס שבירתן זוהי טהרתן, כך האדם, שעשוי מעפר כמו החרס, שבירתו זוהי טהרתו. על ידי שבירת הלב וההכנעה שיש לאדם לבוראו זהו כבר דבר גדול ועצום להצליח לצאת זכאים בדין. ואסור לו לאדם בשום פנים ואופן לעשות עצמו תמים כאילו לא קרה דבר וכאילו שהוא צדיק ולא חטא מעולם, ועל זה נאמר "מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם".

 

וכמו שנאמר, "ולירושלים אמרת לה הנני נשפט אותך על אמרתך לא חטאתי" כל החטאים שהיו בירושלים שהיו איומים ונוראים לא אמר הקב"ה הנני נשפט אותך על חטאותיך אלא החטא החמור ביותר זוהי העזות וההיתממות שאומר, 'מה עשיתי?' 'לא חטאתי'. זה הכי נורא שיש בעולם.

 

ועל זה נאמר בפרשת השבוע: "פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלוקינו ללכת לעבוד את אלוקי הגויים ההם פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות הרווה את הצמאה ולא יאבה ה' סלוח לו כי אז יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה ה' את שמו מתחת השמים" וכו'.

 

והרי הדברים ניראים כתובים לפנינו במפורש שהשם יתברך כועס מאוד על זאת המידה הנוראה של חוצפה שיכולה להיות באדם ששומע תוכחות נוראות וקללות נוראות הכתובות  בפרשת "כי תבוא" ואומר לעצמו 'עזוב אותך אל תדאג לי זה לא יקרה' ח"ו סתם הפחדות אין בזה באמת ממש. באמת פשוט נורא ואיום "יעשן אף ה' וקנאתו", מילים נראות שכתובות בפסוקים הללו אמורות לזעזע כל לב "ומחה ה' את שמו מתחת השמים והבדילו ה' לרעה". מפחיד, מפחיד.

 

לכן אחים ואחיות יקרים הבה נחוס על נפשותינו ונפשות בני ביתינו ונבער הרע מקרבנו, נעשה תשובה שלימה ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו ונזכור לבוראנו כל טובותיו ורחמיו עלינו ותאחזנו בושה וכלימה מכל מעשינו ונבא כעני שואל על פתח בבקשה ובתחנון שלא יגמול לנו כמעשינו ויזכור כי עפר אנחנו ושאור שבעישה הוא המעכב. ובאמת ובאמת בסתר ליבנו כולנו יש לנו רצון עז לעבדו בלבב שלם כמו שכתוב "יושב בסתר עליון" - בסתר כל לב יהודי יושב עליונו של עולם קודשא בריך הוא בכבודו ובעצמו השוכן איתנו בתוך טומאותינו וכך נזכה לצאת זכאים בדין כשידינו על העליונה ונזכה בעז"ה לשנה טובה ומבורכת לנו ולכל ישראל אחינו אכי"ר

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה