דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2558
 • הדפס
 • דוא"ל

הכנה ליום הדין

קרבנו

ראשון, 06 ספטמבר 2015 10:13
הכנה ליום הדין

קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ונשאלת השאלה, על איזה דברים מדבר הנביא שניקח? והכוונה היא במילה "קחו" קחו ראשי תיבות: קבלה חרטה וידוי שהם שלושת עיקרי התשובה שאיתם נוכל לנסוק מעלה מעלה.

"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך בית ה' אלוקיך וכו'.." כאן בפרשתנו יש רמז גדול לחיי האדם בעולם הזה, וביאתו לעולם הבא. שיבוא באחרית ימיו אל בית דין של מעלה, ליתן דין וחשבון על כל מעשיו אשר עשה בימיו בין בטוב בין למוטב וכך היא נדרשת 'והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה..'- זאת אומרת כשתבוא לעולם הזה, שהשם נותן לך, 'וירשתה' דהיינו צריך כאן לרשת הרבה נכסים רוחניים ולקחת מראשית כל פרי האדמה, צריך לקחת מהעולם הזה אילו שזה לכאורה אדמה, ארציות, גשמיות, אשר תבוא מארצך בית ה' אלוקייך. דהיינו עם זה תבוא בית ה' לעולם הבא.

 

ושם בעולם הבא, יש וידוי דברים שתאמר לפני ה' הגדתי היום לה' כי באתי אל הארץ ואז לקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה', דהיינו שבשמיים יקחו ממך את המצוות, ויניחום לפני הקב"ה ואז וודאי יקפצו ויעלו לפני ה' גם העבירות והדברים הרעים שעשית בעולם הזה רח"ל ואז "וענית ואמרתה לפני ה' ארמי אובד אבי" אתה תספר להקב"ה שהיה לך יצר הרע כמו לבן שביקש לעקור את הכל ובכל זאת התגברת עליו ועשית תשובה ועוונות נהפכו לזכויות ועל זה נאמר, "ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה" מה פירוש את ראשית? אפילו דברים שהיו בראשית מחשבתי, ח"ו למרוד בהשם יתברך שהם העבירות, הבאתי וחזרתי עליהן בתשובה והנחתי לפני ה' אלוקיך ואז אומר הכתוב: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה'".

 

ובוודאי שעכשיו אנו נמצאים לפני ראש השנה, יום הדין, שהקב"ה שוקל את כל מעשיו של האדם כמו ביום פטירתו מזה העולם, צריכים אנו להתאמץ בכל עוז: א. להביא הרבה מצוות, הרבה תורה, הרבה יראת שמיים, הרבה חסד, הרבה צדקה ומאידך, בל נשכח שלא נבוא עם עבירות ח"ו. אם כן, איך נעשה הרי רח"ל יש ויש עבירות לצערינו וודאי שצריכים אנו להשתדל בכל ותעצומות, לעשות תשובה אמתית מעומק הלב ולעשות את כל שלושת עיקרי התשובה בלי לוותר אף על אחד מהם. קודם כל וידוי, להתוודות בפה מלא, על כל אשר עיוותנו ושיחתנו. ב. להתחרט חרטה עמוקה ממש כאדם שאיבד ממון רב.  ג. קבלה לעתיד- לקבל קבלה אמיתית שאינה משתמעת לשני פנים, שאני לא ישוב לכסלה עוד ובזה זכינו להפוך את כל עווניתינו חטאינו ופשעינו לשגגות אם עשינו תשובה מיראה, אבל אם נוסיף עוד מאמץ ענק לעשות תשובה מאהבה אזי יהפכו כל הדברים הרעים שעשינו שפעלנו, הן בדיבור, הן במחשבה, הן במעשים לזכויות! מבהיל! כן, לא זו לא הלצה, כן ז-כ-י-ו-ת!!

 


וזהו שאומר הנביא קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ונשאלת השאלה, על איזה דברים מדבר הנביא שניקח? והכוונה היא במילה "קחו" קחו ראשי תיבות: קבלה חרטה וידוי שהם שלושת עיקרי התשובה שאיתם נוכל לנסוק מעלה מעלה. יהי רצון שנזכה לנצל את הימים הגדולים האלה לתשובה מעומקה דליבא ולהרבות תורה ויראת שמיים טהורה אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה