דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2914
 • הדפס
 • דוא"ל

לימוד המוסר

קרבנו

שני, 17 אוגוסט 2015 10:19
לימוד המוסר

אדם הנופל משפת המדרכה, יכול להיפצע פצעים קלים, אך אדם הנופל מגגו של גורד שחקים, מצבו חמור הרבה יותר. משום כך, כשגדולי עולם נפלו, היתה זו נפילה חמורה שהובילה להתרסקות, כי הם נפלו מגבהים עצומים.

ארץ ישראל מהווה נקודה קטנה על מפת העולם. עיר בארץ ישראל מהווה נקודה קטנטונת על המפה. רחוב בארץ ישראל מהווה נקודה זעירה על המפה. בית בארץ ישראל מהווה נקודה בלתי נראית על המפה. אך אם ננסה לסמן אדם על המפה? הרי שאין כל אפשרות כזאת. לאדם אין כל נוכחות על המפה, הוא בלתי נתפס, כמעט ולא קיים. ואם אנו יראים עד כדי כך מאדם שכמעט אינו מורגש ביחס לעולם כולו, עד כמה עלינו לפחד מהבורא יתברך שמלוא כל הארץ כבודו.

 


הבה נעצור לרגע ונחשוב עד כמה קטנים אנו ביחס לכל הגלובוס, כיצד אנו חסרי נוכחות ביחס לגלקסיה, איך אנו נראים בהשוואה למלאכים, ואם כן, עד כמה אנו חסרי חשיבות ביחס לבורא יתברך. הרי אנו נעלמים לגמרי, אפילו גרגר חול יותר גדול מאיתנו.

 


כאשר המלאכים באים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הם מזיעים מרוב פחד, ומהזיעה הזאת נוצר נהר שלם של אש שנקרא נהר דינור. ואם המלאכים והשרפים הקדושים מפחדים לעמוד מול הבורא, כיצד אנו יכולים לעמוד מולו ולחטוא בלי פחד. כיצד ילוד אישה מעז למרוד במי שאמר והיה העולם.

 


הרגשה זו נקראת 'יראת הרוממות' שבה האדם לא מפחד מעונש אש הגיהינום, אלא ירא מרוממותו העצומה והבלתי נתפסת של הבורא יתברך.

 


כשאדם עומד מול כותל המערבי, הוא לא מסוגל לחטוא. כל מי שמגיע למקום הקדוש הזה נמס מהתרגשות. זהו מקום נשגב שהשכינה לא זזה ממנו. ואם כשאדם ניצב מול הכותל המערבי, הוא לא יכול לחטוא, כיצד ניתן לחטוא אל מול בורא העולם. איך אדם יכול להמרות את פיו של מי שאמר והיה העולם. השאלה הזו היא שאלה שזועקת בחלל. "בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב אוי להם לבריות מעלבונה של תורה". יוצאת בת קול מהר חורב שובו בנים שובבים".

 


ולמרות כל זאת, אנו רואים כיצד אנשים ענקיים, שגדלותם אינה נתפסת בשכלנו, נפלו מפסגות לתהומות. כיצד זה יתכן?!
התשובה לכך נעוצה בתחושת השלווה הפסולה, הנובעת מכך שהאדם סבור שכבר הצליח להתגבר על יצרו ועתה הוא בלתי מנוצח.

 


ישנם אנשים חושבים בליבם: "אני כבר חזק היצר כבר לא יצליח להתגבר עליי. אינני צריך כבר שיעורי מוסר ומעתה עליי להתמקד רק בש"ס בבלי וירושלמי, שולחן ערוך ופוסקים". הם לוקים במידת הגאווה, וסבורים שהם כבר יודעים הכול ואין להם צורך עוד בלימוד מוסר.

 


אולם טעות זאת נובעת מחוסר הבנת הצורך בלימוד מוסר שמטרתו אינה להוסיף ידע אלא להשריש את הדברים בלב האדם. וכפי שכתב הרמח"ל בהקדמתו לספר "מסילת ישרים":

 


"אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דברי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה. על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו, אלא מעט. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה".הרמח"ל לא כתב את ספרו כדי לחדש חידושים אלא כדי להביא את האדם  לחזור על הדברים שוב ושוב עד שיכנסו אל חדרי ליבו.

 


בכל שנה אנו קוראים את כל התורה כולה מפרשת 'בראשית' עד פרשת 'וזאת הברכה'. נשאלת השאלה: לשם מה יש צורך לקרוא את כל התורה פעם אחר פעם, האם אנו לא זוכרים את הדברים מהשנים הקודמות?
התשובה היא: זוהי דרך לימוד התורה. לחזור ולשנן פעם אחר פעם עד שהדברים יכנסו אל הלב. התורה אינה ספר סיפורים, התורה נלמדת כדי ליישם את הדברים. רבי נחמן מברסלב עליו השלום העיד על עצמו שזכה להגיע למדרגותיו הגבוהות רק לאחר שסיים אלף פעמים את הספר "ראשית חכמה", שהינו ספר עב כרס המודפס באותיות קטנטנות. 

 


כל אדם באשר הוא, אפילו אם התעלה לדרגות עצומות, אפילו אם הוא תנא, עדיין יש לו צורך בלימוד המוסר. והאמת היא שאדם גדול נזקק ללימוד מוסר אף יותר מאדם פשוט, משום ש"כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו". היצרים של אנשים פשוטים נסובים על דברים פעוטים, אולם היצרים של אדם גדול נלחמים על דברים שמימיים ונשגבים ודקויות שאין לנו הבנה בהם כלל, ומשום כך מלחמתו קשה ומסוכנת שבעתיים.

 


אדם הנופל משפת המדרכה, יכול להיפצע פצעים קלים, אך אדם הנופל מגגו של גורד שחקים, מצבו חמור הרבה יותר. משום כך, כשגדולי עולם נפלו, היתה זו נפילה חמורה שהובילה להתרסקות, כי הם נפלו מגבהים עצומים.

 


כשיעקב אבינו הולך להיפגש עם עשיו, הוא חושש לנפשו ומתפלל לקדוש ברוך הוא שינצל אל אף שהקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לו: "הנה אנוכי עימך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר עם עשיתי את אשר דיברתי לך".

 


ולכאורה הדברים תמוהים: מדוע נזקק יעקב אבינו לתפילה, וכי אינו מאמין חלילה בהבטחת הבורא?!
מבארים חז"ל: "ירא שמא יגרום החטא".

 


נמצאנו למדים עד כמה צריך האדם לחשוש ולהיזהר מפני היצר שהרי אפילו יעקב אבינו, עם כל גדלות העצומה, עדיין חשש שמא חטא וגרם בחטאו לביטול ההבטחה.
"סביביו נשערה מאד - מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה".

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה