דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 3822
 • הדפס
 • דוא"ל

גדולה היא הנקמה

קרבנו

חמישי, 16 יולי 2015 10:51
גדולה היא הנקמה

התורה מצווה אותנו ההיפך בשונאי ישראל, לנקום ללא רחם, ש"כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על הרחמנים" אבל בחברינו ישראל "לא תקום ולא תטור". הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר: "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

בפרשת השבוע מצינו שציווה השם יתברך למשה רבינו עליו השלום: "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך".

 

באמת לכאורה דבר זה צריך באור, והרי התורה מצווה אותנו בציווי מפורש "לא תקום ולא תטור" ואם כן איך כאן מצווה אותנו התורה על מצוות הנקימה? ועוד יש בגמרא ברכות לג עמוד א' "גדול הוא מקדש שניתן בין שתי אותיות" כלומר שניתן בין שני שמות השם יתברך שנאמר: "מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך" ועוד אומרת הגמרא: "גדולה היא הנקמה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר: "א-ל נקמות ה'. ושואלת הגמרא, ואמנם אכן גדולה היא הנקמה?

 

ועונה הגמרא אכן כן. שכשנצרכת נקמה מעובדי אלילים גדולה היא עד מאוד. ופירושם של דברים כך הוא: כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה "לא תקום ולא תטור" כתוב המשך "את בני עמך" , דהיינו לאחיך היהודי לא תקום ולא תטור. אבל לשונאי ה', שונאי ישראל, יש מצווה רבה לנקום מהם נקמת ה'.

 

אנחנו כאן למטה נוקמים מצוות ה', לא מוותרים, ולא מוחלים חלילה על כבודו יתברך וכמו שנאמר: "לתת נקמת ה' במדיין" והוא יתברך אינו מוותר ולא מוחל על כבודם של בניו, וכמו שנאמר: "נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים".

 

וכלפי מה הדברים אמורים, יכולים אנו לראות בחיינו אנשים שהם ההפך הגמור מהנהגה של תורה ויראת שמיים, אנשים יפי נפש המתיפייפים, חסים וחומלים על חתולים, כלבים, עכברים ומה לא. חסים הם על חיי מחבלים, רוצחים, רוצחי נפשות בדם קר, חיות רעות שביצעו פיגועים, הרגו וטבחו עשרות ומאות. ומתנגדים הם בכל תוקף לעונש מוות למחבלים בכל מיני טענות ומענות. וכאילו אינם מבקשים נקמה, או הו איזה יופי. אך כל זה שקר גס וצביעות נוראה, שאין לה אח ורע, כל זאת רק כל עוד אין הדבר נוגע להם ישירות. אך תראה כאשר מישהו העיז לפגוע בהם חלילה, ירדפו אותו עד חורמה. אם כן היכן כל המילים והסיסמאות? אכן הכל נבוב, חלול וריק מתוכן.

 

התורה מצווה אותנו ההיפך בשונאי ישראל, לנקום ללא רחם, ש"כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על הרחמנים" אבל בחברינו ישראל "לא תקום ולא תטור". הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר: "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

 


בעיצומה של מלחמת העולם השנייה כשהגיעו הידיעות המחרידות על הרדיפות והגטאות, מחנות הריכוז וההשמדה, תאי הגזים והכבשנים, אמר הרבי מהוסיאטין זכר צדיק וקדוש לברכה בשולחנו הטהור: מצפים אנו בכל יום לתשועת ישראל אך ישועתם אינה שלמה בלא נקמה מצריהם והוסיף הרבי, הרמב"ם כתב חותם בה בברכה שלישית של ברכת המזון "בונה ירושלים", ואין חותם "מושיע ישראל ובונה ירושלים", כיוון שאין חותמין ברכה בשניים.

 

והקשה "הלחם משנה" והרי אחר קריאת המגילה חותמין לכאורה בשתיים "הא-ל הנפרע להם מכל צריהם הא-ל המושיע". ותירץ בשם "האורחות חיים" שאין זו חתימה בשתיים, אלא אחת, כי אין תשועה לישראל אלא בהיפרע לנו מאויבינו, וסיים מצאתי במדרש שלעתיד לבוא יבוא הקדוש ברוך הוא לפייס לכנסת ישראל, והיא משיבה: איני מתנחמת עד שתשיב נקמה לאותם רשעים שצערונו וחרפו שמך, ואז עונה הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה: "והאכלתי את מונייך (מצערייך) את בשרם וכעסיס דמם ישכרון וידעו כל בשר כי אני ה' מושיעך וגואלך אביר יעקב במהרה בימינו אמן.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • רביעי, 28 ינואר 2015 08:46

  לב יהודי

  החיד"א זצ"ל שהיה בשליחות קודש בצרפת, עבר ליד…
 • ראשון, 28 פברואר 2016 10:02

  המלחמה הגדולה

  "שבתם עתה מהמלחמה הקטנה וכעת אתם ניצבים לקראת…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  ערב תשעה באב

  הלכות ודינים לערב תשעה באב שחל בשבת, כיצד…
 • ראשון, 21 אוגוסט 2016 07:05

  מעלת התפילה

  שיעור חזק בנושא מעלת התפילה!
 • ראשון, 10 נובמבר 2019 12:59

  הוצאה בשבת - ו

 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  שנת שמיטה

  כמה חיזוק באמונה נוכל לשאוב ממצוה אחת שהבורא…
 • רביעי, 28 ינואר 2015 08:46

  לב יהודי

  החיד"א זצ"ל שהיה בשליחות קודש בצרפת, עבר ליד…
 • ראשון, 28 פברואר 2016 10:02

  המלחמה הגדולה

  "שבתם עתה מהמלחמה הקטנה וכעת אתם ניצבים לקראת…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  ערב תשעה באב

  הלכות ודינים לערב תשעה באב שחל בשבת, כיצד…
 • ראשון, 21 אוגוסט 2016 07:05

  מעלת התפילה

  שיעור חזק בנושא מעלת התפילה!
 • ראשון, 10 נובמבר 2019 12:59

  הוצאה בשבת - ו

 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  שנת שמיטה

  כמה חיזוק באמונה נוכל לשאוב ממצוה אחת שהבורא…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה