דבר הרב

(3 הצבעות)
 • צפיות: 9821
 • הדפס
 • דוא"ל

צדיק או רשע

קרבנו

ראשון, 05 יולי 2015 09:31
צדיק או רשע

מכאן עלינו ללמוד לעצמינו לאילו מדרגות נוראות ועצומות יכול לטפס ולעלות האדם כדוגמת רבי חיים בן עטר, "האור החיים" הקדוש זכותו יגן עלינו.

 

בפרשת השבוע מוצאים אנו את אחד האנשים מגדולי אומות העולם היה, ושמו בלעם בן בעור. זכה האיש הזה בזכות גדולה מאין דוגמתה, זכה להיות נביא אומות העולם נאום שומע אמרי א-ל ויודע דעת עליון. בן תמותה, גוי ערל, בעל מידות קשות ורעות, בלי שום עבודה עצמית, זוכה בזכות שאין לה גבול ואין לה שיעור.

 

כמה יגיעות וכמה טרחות, כמה העבודה היא גדולה ורבה עד שיזכה האדם, ואם יזכה לנבואה. וכאן הנה לנו אדם שזכה לדרגה של "נביא לגויים נתתיך" ועם כל זה נפל מלמעלה עד למטה. מדרגת נביא לדרגת קוסם "ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בחרב". איך נפל נפילה כל כך גדולה? חז"ל אומרים שאיך אפשר לדעת אם הילד כבר בן דעת והוא לא שוטה, ההגדרה היא: נותנים לו אגוז ונוטלו, צרור וזורקו חכם, אגוז וזורקו צרור (אבן) ונוטלו שוטה.

 

ועל זה אמרו חז"ל מי נקרא שוטה? זה שמאבד מה שנותנים לו. ומהו באמת ההסבר בעניין, אם היה מבין דהיינו שהייתה לו דעת וודאי שלא היה בוחר באבן כנגד אגוז, אבל אם בכל זאת רואים אנו שהעדיף את האבן על האגוז אין זאת כי אם שאין בו דעת להבחין מהו טוב ומהו רע, מהו עיקר ומהו טפל.

 

אכן בלעם מבחינת חכמה ומחשבה היה חכם אבל שוטה היה בדעותיו, דהיינו מידותיו היו פגומות ולא ידע להבחין בין טוב לרע ובין עיקר לטפל. קיבל נבואה גדולה מן השמיים ויכל להיות אכן אדם גדול מאוד אבל טיפש זה חיפש כסף וזהב, גדולה וגאווה כיוון שהייתה לו נפש רחבה ועין רעה ואיבד את כל הגדולה שקיבל.

 

בתחילה היה נביא גדול ובסופו של דבר כמו שמעידה התורה הפך לקוסם "ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בחרב". היה ה' נקרא ה' אלוקיו אבל אחר כך אמר: "לא אוכל לעבור את פי ה'". ולא כמו שאמר בתחילה "ה' אלוקי" אומר רש"י שכאן אמר לבלק בהתחלה היה אלוקי ועכשיו ה' זרק אותי ואינו אלא ה', אבל לא אלוקי. איבד הכל טיפש חבל חבל חבל. היה יכול להשתמש במה שקיבל לטובה לחזק את האומות עובדי עבודה זרה, ולקרבם להשם יתברך, ובמקום זאת פרצם. כמו שאומרים חז"ל עד שבא בלעם היו הגויים גדורים בעריות אבל משבא בלעם פרצם בעריות.

 

יכול היה להינשא עד עצם היום הזה בשם 'בלעם הצדיק', 'בלעם הנביא', ובמקום זאת נספח לשמו שם גנאי 'בלעם הרשע'. ונכתב שמו במשנה במסכת סנהדרין פרק חלק, שם אומרת המשנה: "ארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא אחיתופל, בלעם גיחזי ודואג". הבה נחשוב כמה חבל על אדם גדול כזה שאיבד העולם כולו, ואיבד הוא עולמו שלו, גם עולם הזה איבד וגם עולם הבא.

 

מכאן עלינו ללמוד לעצמינו לאילו מדרגות נוראות ועצומות יכול לטפס ולעלות האדם כדוגמת רבי חיים בן עטר, "האור החיים" הקדוש זכותו יגן עלינו. לאן טיפס, להיכן הגיע, לאילו מדרגות נוראות נסק וחס ושלום להיפך. כמה יהודים שיכלו להיות גם כן ענקי רוח כדוגמת חיים נחמן ביאליק, שהיה בחור ישיבה בעל מוח חריף ונפל לאן שנפל חבל חבל...

 

מכאן על כל אחד ואחד מאיתנו לקחת מוסר גדול ולהילחם בכל כוח, עוז ותעצומות בתאוות העולם הזה ולא לתת להם להוריד אותנו לבאר שחת חס ושלום. ויהי רצון שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד. אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה