דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2199
 • הדפס
 • דוא"ל

חוקת התורה

קרבנו

חמישי, 25 יוני 2015 09:33
חוקת התורה

באה התורה לרמוז שאם אתה בעצמך מבין שצריך לקחת את כל התורה כולה בתורת חוק אזי תהפוך את המילה "חק" ותקבל "קח". דהיינו תקח לך את כל הטוב הצפון בתורה הקדושה

 

"וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמור זאת חקת התורה דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול" וכו'. מובא בספר מעיין השבוע שהרי ספר "ויקרא" הוא ספר הקורבנות וספר "במדבר" הוא ספר המספר על מאורעות עם ישראל במדבר.

 

אם כן שואל הרב וולך הרי פרה אדומה מקומה היה ראוי להיות בספר ויקרא ולא בספר במדבר, ומשיב הרב שליט"א שפרשה זו קבעה הבורא יתברך כאן כתגובה על פרשת קרח, שטענתו הייתה חס ושלום שמשה רבנו קיבל מפי הגבורה רק ראשי פרקים והשאר חס ושלום בדה מליבו. לכן כביכול הקדוש ברוך הוא הורה למשה לבנות משכן אבל לא הורה לו את מי למנות כהן גדול, אלא משה מדעתו החליט חס ושלום למנות את אהרון לכהן גדול.

 

ואף ראיות היו לו לשיטתו: אם התורה חכמה עליונה היא, היה צריך שיהיו המצוות נתפסות בשכל אנוש ולא יהיו בלא טעם וסותרות זו לזו. לכן עטה טלית תכלת ולקח עוד מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות, עטה אותם בבגד תכלת ושאל את משה האם חייבת בציצית? וענה לו משה רבנו: וודאי. מיד לעג למשה ואמר: והלא הדברים קל וחומר ומה טלית לבנה חוט אחד של תכלת פוטר את כולה, טלית שכולה תכלת לא כל שכן שתהיה פטורה? דברים אלה לא נצטווית בהם ומליבך אתה בודה אותם.

 

אבל האמת האמיתית היא כי נסתמאו עיניו של קרח מהבין. והלוא אם משה היה חס ושלום בודה מליבו היה מיד מבין מה רוצה קורח בשאלתו והיה עונה פטורה ואז היה כביכול מנצח בוויכוח אבל לא. משה ממשיך בדרכו, דרך התורה, ההוראה וציוויי השם יתברך כמו שניתן לו, לא פחות ולא יותר. פטורה למה? דווקא היא הנותנת, שתורה שניתנה משמיים, היא לא שכל אדם, לא חכמת ובינת אדם הנמוכה, אלא דעת עליון, "הוא אמר ויהי הוא ציווה ויעמוד". עמד קרח ולגלג לכן נענש הוא וכל האנשים אשר איתו, נבלעו באדמה חיים שאול.

 

לכן באה כאן פרשת פרה כדי להדגיש את עניין החוקה. "חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה". ועל זה רמזתי בס"ד שלכן באה פרשת חקת לאחר פרשת קרח – אם ניקח את המילה "חקת" ונחלק את האות "ת" לשנייה יצא לנו אות "ר" והאות "נ" שהרי "ת" מורכבת משתי אותיות "ר" ו "נ" וכך באה התורה לרמוז שאם אתה בעצמך מבין שצריך לקחת את כל התורה כולה בתורת חוק אזי תהפוך את המילה "חק" ותקבל "קח". דהיינו תקח לך את כל הטוב הצפון בתורה הקדושה, אבל אם לא תרצה לקבל את התורה בתורת חוק, אלא תנסה להיות כמו קרח, לשאול שאלות ולהקשות קושיות על משה רבנו, על השם ועל משיחו סופך להיות כמו ר"נ דהיינו מאתיים וחמישים איש מקריבי הקטורת שהיו עם קורח וסופם כבר ידוע איך נשרפו חיים.

 

מכאן נלמד לקח כל אחד ואחד לעצמו לחיות באמונה פשוטה להשם יתברך, להסתלק מכל מיני חקירות וכל מיני פילוסופיות המרחיקות דעת האדם מדעת התורה הקדושה, ומרעילות את הנפש ברעל רוחני נורא והיום שאחריתו מי ישורנו. נזכור תמיד "חקה חקקתי גזרה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה" ואז וודאי שנזכה לכל הטוב הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא ויוטב לנו בזה ובבא. שבת שלום ומבורך.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה