דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2826
 • הדפס
 • דוא"ל

בעלי מחלוקת

קרבנו

רביעי, 17 יוני 2015 10:01
בעלי מחלוקת

הליצן בדרך כלל סותר עצמו מניה וביה הרי על מה כעס קורח, חרק שיניו ויצא לחלוק על משה, על אהרון ועל כל התורה כולה? כיוון שראה נשיאותו של אלצפן בן עוזיאל והיא לו ניתנה ולא לקורח.

"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם ואון בן פלת בני ראובן ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים נשיאי עדה אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" וכו'. אומרים חז"ל: למה נסמכה פרשת קרח לפרשת ציצית? לפי שבא קרח למשה בטענה - ציצית שכולה תכלת חייבת בציצית או פטורה ואמר לו משה: חייבת.

 

והמשיך לשאול, בית מלא ספרים חייב במזוזה או פטור?ושוב ענה לו משה רבנו עליו השלום חייב.

 

אמר לו קרח: והלוא דברים קל וחומר אם תכלת אחת פוטרת את כל הטלית, כל הטלית תכלת לא כל שכן? ואם מזוזה, פרשה אחת פוטרת כל הבית מלא ספרי תורה שלימים, שיש בתוכם גם פרשת המזוזה וגם כהנה וכהנה פרשיות התורה לא כל שכן? אם כן וודאי שאת כל הדברים האלה בדית מלבך. וכך היה, קרח הולך ומתלוצץ מדבריו של משה מקהיל קהילות ומרצה בפניהם את השטויות שלו כדי לחלוק על הכהונה, וטענתו הגדולה: כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'.

 

אומר רש"י הקדוש: כולם שמעו בסיני "אנכי" "ולא יהיה לך" אם כן מדוע תתנשאו על קהל ה'. זו הייתה כוונתו בציצית ובמזוזה, כשם שלדעתו של קרח בית מלא ספרים פטור ממזוזה כך עדת ישראל שכולם קדושים וכולם שמעו בסיני "אנכי" ו"לא יהיה לך" אינם צריכים מנהיגים כלל, ואם כן מדוע תתנשאו על קהל עדת ישראל.

 

אבל אם נתבונן נראה שהליצן בדרך כלל סותר עצמו מניה וביה הרי על מה כעס קורח, חרק שיניו ויצא לחלוק על משה, על אהרון ועל כל התורה כולה? כיוון שראה נשיאותו של אלצפן בן עוזיאל והיא לו ניתנה ולא לקורח. עשה חשבון פשוט שזה לא הוגן הרי אחי אבא היו ארבעה הם: עמרם יצהר חברון ועוזיאל. עמרם בניו הם הלא משה ואהרון. משה מלך ואהרון כהן גדול, אם כן הבא בתור הוא אבי יצהר, ואם כן איך נתן משה לבן של הקטן שבאחים אליצפן בן עוזיאל את הנשיאות.

 

ואם באמת טענתו של קורח אמיתית למה חפץ הוא עצמו בנשיאות? הרי טען שאין כלל צורך בהנהגה כי כל העדה כולם קדושים, אלא זוהי דרכם של כל הליצנים ובעלי המחלוקת הדורשים אך ורק טובת והנאת עצמם, שמתעטפים באיצטלא של דאגה לציבור, לא חס ושלום לא דאגת עצמם, הם עצמם ענווים ושלווים המסתפקים במועט, כל כוונתם אך ורק לשם שמיים, למען הכלל, אבל צביעות זו אכן מתגלה בסופה ואז באמת נגלה לעין מה היו המניעים האמתיים שלהם בבחינת "איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו" לכן צריכים אנו בכל דור ודור להתרחק מן הצבועים ולדעת להתבטל לגדולי ומאורי הדור האמיתיים כי אדם שמתבטל באמת להשם יתברך ולתורתו ולגדולי הדור הוא זה שבטוח בדרכו ויכול לצעוד בבטחה במסילה העולה בית אל. שבת שלום.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה