דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2240
 • הדפס
 • דוא"ל

מצוות התשובה

קרבנו

רביעי, 27 מאי 2015 06:17
מצוות התשובה

 

כאשר אדם רוצה לקיים את מצוות התשובה, הוא אינו יודע במה להתחיל. נאמר בפסוק: "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים הוא לאמור מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו", (דברים ל יא). הרמב"ם אומר כי פסוק זה נאמר על מצוות התשובה.

 

 

כאשר אדם רוצה לקיים את מצוות התשובה, הוא אינו יודע במה להתחיל. נאמר בפסוק: "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים הוא לאמור מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו", (דברים ל יא). הרמב"ם אומר כי פסוק זה נאמר על מצוות התשובה.

 


"קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" - אלו 'דברים' מוטל על האדם לקחת עמו כדי לשוב לה'? ראשי התיבות של המילה 'קחו' הם  קבלה, חרטה ווידוי. תשובה פירושה להתחרט בלב שלם על המעשים הרעים, להתוודות עליהם בפה ולקבל שלא לשוב עליהם בעתיד. בכל רגע ורגע, אדם צריך לשוב להתבונן במעשיו ולתקן את דרכיו. אין אדם שפטור מכך. 

 


"מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיה אומר לתלמידיו 'שובו לפני מיתתכם יום אחד'. אמרו 'וכי אדם יודע אימתי ימות שיעשה תשובה'. אמר להם בכל יום יאמר אדם היום אעשה תשובה שמא אמות למחר נמצאו כל ימיו באים בתשובה", (אבות דרבי נתן א טו).

 


רבי אליעזר בן הורקנוס אומר לתלמידיו: "שובו יום אחד לפני מיתתכם" שואלים תלמידיו: "וכי יודע האדם מתי ימות?" יבוא אדם ויאמר: "מה הבעיה? נהנה כל החיים, נחגוג ונעשה ככל העולה על רוחנו, ויום לפני שנשיב את הנשמה לבורא העולם, נשוב בתשובה".

 


אומר להם רבי אליעזר בן הורקנוס: הכל נראה טוב ויפה אולם ישנה רק בעיה אחת קטנה: האדם אינו יודע מתי ימות. ובגלל שאינו יודע את עתו, עליו להתכונן בכל יום לכך שמחר הוא עלול למות - נמצא שכל ימיו הוא חי בתשובה!

 

'בעל תשובה' זהו אינו רק תיאור מצב, זוהי מעלה ודרגה גבוהה מאוד שהאדם זוכה בה רק על ידי מאמץ. "שלום שלום לרחוק ולקרוב", (ישעיה נז יט). התשובה מקרבת את האדם לקדוש ברוך הוא. בעל התשובה שהיה מוגדר כ'רחוק' הוא הראשון שזוכה שה' יפנה אליו בברכת שלום. רק לאחריו פונה ה' בברכת שלום לצדיק המוגדר כ'קרוב'.

 


אדם החוזר בתשובה נמצא בדרגה גבוהה וחיבה יתרה נודעת לו אצל הקדוש ברוך הוא. ה'צדיק' נשמר ונזהר תמיד מאיסורים, ומשום כך, קל לו יותר להישמר מהחטא. לעומתו בעל התשובה, שטעם מטעם האיסור, מתקשה לפרוש ממנו. ואם הוא בכל זאת מתגבר על יצריו ונמנע מלחטוא, הרי שהוא במדרגה גבוהה יותר מן הצדיק. 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה