דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2388
 • הדפס
 • דוא"ל

עשה עצמך כמדבר

קרבנו

שני, 25 מאי 2015 06:25
עשה עצמך כמדבר

בענווה יתרה לאהוב ולקרב כל יהודי. לא משנה באיזו מדרגה אתה עומד ובאיזו מדרגה חברך עומד. תמיד לדעת שאני כאן בשבילו, בשביל האחר, בכל מצב.

 

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור" וכו'. אומר המדרש: התורה ניתנה במדבר באש ובמים. ובאור הדברים כך הוא: כאשר הוציא השם יתברך את עמו ישראל ממצרים כדי ליתן להם תורה וכמו שאומר הפסוק: "בהוציאך את העם ממצאים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" וזו הייתה כל מטרת יציאתנו ממצרים. כדי לקבל תורה, כדי לקיים מצוות השם יתברך, כדי להיבנות כבני אדם מורמים מעם כמו שכתוב: "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי". לכן אומר המדרש התורה ניתנה במדבר.

 

בא זה ללמדנו שרצה הקדוש ברוך הוא שתהיה התורה חקוקה בקרבנו ולכן הביאנו אל ארץ ציה וצלמות, מדבר נורא, נחש, שרץ ועקרב וצימאון אשר אין מים ולהורות נתן שבלי תורה אין מים, אין צמיחה, אין שום דבר היכול להתקיים ללא תורתנו הקדושה, והתורה היא שמפריחה כל שממה. דהיינו אפילו אדם שהוא כולו כמדבר, כולו מלא נחשים ועקרבים, מלא מידות רעות, אפילו מלא מחשבות עבודה זרה, ממש כמו עם ישראל שיצאו ממצרים, עובדי עבודה זרה ממש והגיעו לדרגת נבואה במדבר.

 

המדבר מסמל התבטלות, וכאשר אדם מתבטל לרצון השם ושם עצמו כמדבר, בורא עולם מגדלו, מצמיחו ומנשאו למעלה למעלה. כמו שמצינו שבשעה שניתנה תורה על הר סיני, פרח וצמח כולו בכל מיני דשאים, עצים ועצי בשמים וזהו רמז גדול ללומדי התורה שכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר. כלפי מה הדברים אמורים, נמצאים אנו לאחר החג הקדוש, חג השבועות, חג מתן תורתינו. וכל אחד ואחד מאיתנו רוצה ללא כל ספק לזכות לעלייה בלימוד התורה ובלימוד מצוותיה, וכן שילדיו ילכו בדרך התורה והמצוות וכל זרענו יהיו בני תורה עבדי ה' נאמנים. וכל אחד מאיתנו שואל את עצמו מה דורשים ממני מהשמיים כדי שאזכה במתנות גדולות הללו? על זה עונה התורה ואומרת "וידבר ה' אל משה במדבר סיני" למה דיבר ה' אל משה דווקא? מה הוא שונה מכולם?

 

עונה התורה: במדבר סיני. א. שעשה משה עצמו כמדבר – לא ביקש לעצמו כלום, כל מאווייו ורצונותיו היו אך למען הכלל, אך למען השם יתברך ותורתו. לעצמו לא ביקש ולא רצה דבר אלא אדרבה מסר עצמו למיתה בשבילם, כמו שנאמר: "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"

 

ב. היה ענוותן, כמו שהתורה מעידה עליו  "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" דהיינו שלא החזיק טובה לעצמו, לא התנשא על אף בריה, כל אדם היה גדול ממנו בעיניו. כמו שמצינו שבשעה שהיה נסיך בבית פרעה, היה לבוש בגדי מלכים, ויצא משה אל אחיו "וירא בסבלותם". ואומר המדרש שהיה שם כתפיו תחת המשא של בני ישראל והיה אומר להם: אחי אחי מי יתן מותי תחתיכם. כך זוכים לתורה.

 

"ויצו משה אל אחיו" - יצא אליהם נתן לבו להיות מיצר על צרתם של ישראל. וכך גם בפסוק: "וירד משה מן ההר אל העם" – אפילו שהיה בהר במדרגה גבוהה ונוראה כל כך עד שהיה מדבר ומספר עם מלאכי שרת ונתווכח עמם וניצח ולקח עמו את התורה, עם כל זאת לא החזיק טובה לעצמו. כך צריך כל יהודי לשאוף להגיע למדרגות הרמות והנישאות הללו. דבר ראשון כמדבר – התבטלות מוחלטת לתורה, ולדעת שהמקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר.

 

ודבר שני שיהיה לו לב טוב ומבין, בענווה יתרה לאהוב ולקרב כל יהודי. לא משנה באיזו מדרגה אתה עומד ובאיזו מדרגה חברך עומד. תמיד לדעת שאני כאן בשבילו, בשביל האחר, בכל מצב. וכמו שהבורא יתברך לא מתייאש משום אדם וכמו שנאמר: "אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני ה' אלוקיך"

 

יהי רצון שנזכה לקבל תורה לנו ולזרעינו וזרע זרעינו מעתה ועד עולם אמן כן יהי רצון.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה