הלכות שבת

(1 הצבע)
 • צפיות: 2213
 • הדפס
 • דוא"ל

שכר בשבת

קרבנו

ראשון, 03 מאי 2015 10:37
שכר בשבת

האם מותר לשלם לבייביסיטר עבור שמירה על ילד בשבת? האם מותר לשלם עבור מגיד שיעור בשבת?

* השוכר את הפועל לשמור את דירתו, או את שדהו וכדומה, אסור לתת לו שכר שבת. אלא יתן לו השכר בהבלעה, דהיינו שיעבוד עמו גם בימי החול, ושכר שבת יובלע עם שאר השכר. ואין הבדל בזה בין אם יקבל את השכר קודם השבת, או אחר השבת. ולכן קבלן דירות השוכר שומר לשמור על חומרי הבנין, צריך שישלם לו שכר שבת בהבלעה.

 


* המביא אשה לביתו כדי שתשמור על ילדיו בשבת, לא ישלם לה עבור השמירה של יום השבת בלבד, אלא יתן לה שכר שבת בהבלעה.

 


* נאמר בפסוק: ''ממצוא חפצך ודבר דבר'', ואמרו רבותינו חפציך אסורים, חפצי שמים מותרים. לכן מותר לשדך התינוקות, לדבר עם המלמד ללמד תורה לתינוק בשכר, וללמדו אומנות. ולא יזכיר סכום מעות.

 


* יש אומרים שאסור להשכיר חזנים ושליחי צבור להתפלל בשבת או ביום טוב. ויש חולקים ואומרים, שכל שהוא לצורך מצוה, לא גזרו חכמים, ומותר. וכן מותר לשכור תוקע לראש השנה, שהואיל ואין אלו אלא לצורך מצוה, לא גזרו חכמים על זה. וכן עיקר לדינא. וכן דעת מרן השלחן ערוך (בסימן תקפה סעיף ה). ואין צריך שיקבלו השכר בהבלעה, ובלבד שלא ידברו על השכר בשבת. ומכל מקום אינו רואה סימן ברכה מאותו שכר, ולכן טוב שיקנה בשכר זה איזה דבר מצוה, כמו ספרי קודש ללמוד בהם, וכו'. והמחמיר לקבל השכר בהבלעה תבוא עליו ברכה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה