דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2603
 • הדפס
 • דוא"ל

אברהם אבינו של הדור

קרבנו

ראשון, 14 ספטמבר 2014 08:24
אברהם אבינו של הדור

בפרשת השבוע מוצאים אנו את אבינו הגדול, האדם הגדול בענקים אברהם אבינו עליו השלום במלוא הודו, הדרו ותפארתו. איזו מסירות נפש לאורחים שאין בהם שום צורה של אנשים חשובים, רמי דרג או רמי מעלה, כערביים נדמו לו. בכל זאת עם כל הכאבים הנוראים שסבל כתוצאה מברית המילה שמל עצמו בגיל תשעים ותשע שנים.

בפרשת השבוע מוצאים אנו את אבינו הגדול, האדם הגדול בענקים אברהם אבינו עליו השלום במלוא הודו, הדרו ותפארתו. איזו מסירות נפש לאורחים שאין בהם שום צורה של אנשים חשובים, רמי דרג או רמי מעלה, כערביים נדמו לו. בכל זאת עם כל הכאבים הנוראים שסבל כתוצאה מברית המילה שמל עצמו בגיל תשעים ותשע שנים.

 

כידוע אותו יום היה היום השלישי למילתו ובא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה, ועם כל זה שבורא עולם נמצא אצלו, שסובל כאבים עזים, שיצאה חמה מנרתיקה וכל התירוצים היו לו אך בכל זאת לא נמנע ורץ החוצה לקראתם. וכל כך למה? כיוון שרצה להכניס עוד נשמה ועוד נשמה תחת כנפי השכינה. במהפכת סדום ועמורה שהתורה מדגישה "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד" עם כל זה נלחם למענם ואמר להשם יתברך: "חלילה לך" ואמרו חז"ל: "חולין הוא לך" אין מתאים דבר כזה שתספה צדיק עם רשע, אולי ימצאון חמישים צדיקים ואולי ואולי ואינו מפסיק לשאול ולהתחנן עד עשרה.

מה העניין? רשעים רעים וחטאים, עם כל זאת מבקש אברהם אבינו רחמים עליהם אולי יחזרו בתשובה. לא לחינם נקרא "אברהם" אב המון גויים. אברהם הרגיש אבא של כל הדור, כאב לו כאבו של כל אחד ואחד.

 

השבוע יצאנו מהשבעה הקשה והנוראה של מרן מלכא ראש כל בני הגולה, אברהם אבינו של הדור, רבינו הקדוש רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. ממש כאברהם אבינו עליו השלום, עם כל הייסורים, וכל הכאבים היה שומע כל צרה של יהודי, בוכה ומתפלל בעדו ובעד כלל ישראל, היה רץ עם כל חולשתו לעוד שיעור ועוד שיעור. היו לו כל התירוצים שיכול בביתו ללמוד ולהתקדם וודאי הרבה יותר, ובכל זאת וויתר על הכל כדי ללמד יהודים פשוטים תורה ויראת שמיים ולהכניס את בניהם לתלמודי תורה ובנותיהם למוסדות "בית יעקב" שתגדלנה בצניעות ויראת שמיים טהורה. כמה התפלל על הרשעים שיחזרו בתשובה, כמה ירד אל העם, כמה בכה על צערם של ישראל, כמה בכה על כל חייל שנהרג.

 

כמה אנו חייבים לאותו ענק בענקים, סיני ועוקר הרים שכל רז לא אניס ליה. הרי אם היום יודעים אנו הלכה אחת על בוריה זה הכל בזכותו הבלעדית של מרן ז"ל, בקיצור לו אנו חבים את חיינו. הרי אם "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו" רח"ל וודאי שלהיפך גם כן גדול המחייהו בתורה ומצוות יותר מהצלת נפשות. אם כן כמה אנו חייבים למרן ז"ל ובוודאי בימים אלו שניצבים אנו לקראת מערכת בחירות, ורבים קמים עלינו לכלותינו. כבר ראינו מה קרה בבחירות לממשלה כתוצאה מכך שלא מספיק אנשים שמעו לקולו של מרן לתמוך בשלוחיו הנאמנים. ממש נהייתה לנו מזה בכייה לדורות, כמה הרס חומת הדת, כמה הרס עולם הישיבות, הכוללים ותלמודי התורה. כמה ישיבות וכוללים נסגרו רח"ל, כמה בכה הרב על זה יותר ממות בנו בכורו עליו השלום. עלינו לאזור חיל וללחום מלחמתה של תורה, להרבות חיילים לתורה ולשמוע לצוואתו של מרן ז"ל שלו אנו חבים את חיינו, לחזק את שלוחיו ולשמח את רבינו ז"ל, ובוודאי שלמעלה ירעיף ברכות לעד לשומעי דברו. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן כן יהי רצון.
שבת שלום ומבורך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה