דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 4392
 • הדפס
 • דוא"ל

אש המחלוקת

קרבנו

רביעי, 11 מרס 2015 10:46
אש המחלוקת

הזוהר הקדוש אומר שזו אש של גיהנם. ברגע שאדם כועס נחשב לו כאילו הבעיר אש, כמה צריך להיזהר ולהישמר מן הכעס. הכעס אם כל חטאת, כמו שאמרו חז"ל: "לא תרתח ולא תחטא"

 

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה להם קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבעו אש בכל מושבותיכם ביום השבת".

 

אף על פי שמלאכת המשכן יקרה וחשובה עד מאוד, בכל זאת לא התירה התורה לחלל את השבת לצורך מלאכת המשכן, כי השבת עצמה היא משכן השכינה הגדול מששת ימי בראשית, וחשובה היא יותר ממלאכת המשכן.

 

אבל יש כאן מסר חשוב מאוד מאוד שצריכים אנו להפנימו חזק חזק – "לא תבערו אש", הזוהר הקדוש אומר שזו אש של גיהנם. ברגע שאדם כועס נחשב לו כאילו הבעיר אש, כמה צריך להיזהר ולהישמר מן הכעס. הכעס אם כל חטאת, כמו שאמרו חז"ל: "לא תרתח ולא תחטא" דהיינו לא תכעס וממילא לא תחטא, כי הכעס אם כל חטאת.

 

וכן ניתן לומר גם על אש המחלוקת שהרי המחלוקת דומה היא לאש שמתפשטת במהירות, מגיעה למקומות רחוקים ומכלה כל אשר בדרכה. על זה מזהירה אותנו התורה בכל לשון של אזהרה "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת".

 

אם כן, למה אזהרה זו באה על שבת דווקא? הרי בכל יום צריך להיזהר מכעס וממחלוקת. אלא שבשבת יש לאדם זמן פנוי ויושב עם בני משפחתו, מכריו וידידיו, סועדים יחדיו בשולחן השבת ואז מתחילים לדבר על הא ועל דא, ולפתע מרימים קול, כועסים ומגיעים לידי מחלוקת. לעומת זאת אדם שמדבר על שולחנו דברי תורה, הלכה ואגדה, שר ומזמר לקדוש ברוך הוא, מתרחק מן המחלוקת על ידי שעוסק בתורה הקדושה שעליה נאמר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

 


וכמה הדברים הללו נוגעים לנו במיוחד בימים הללו, ימי בחירות, כמה אדם יכול ליפול בלשון הרע, הוצאת שם רע, ברכילות, כעס ובמחלוקת הנוראה עליה אמרו חז"ל "מחלוקת" = חלק מוות בר מינן.

 

כמה צריכים אנו להישמר ולשמור נפשינו ונפש בני ביתנו מאוד מאוד, ובפרט להיזהר לא להכניס ילדים קטנים לשטויות הללו. כמה צריך להיזהר לא להשתלח בגדולי ישראל, בתלמידי חכמים, שעל זה אמרו חז"ל: "כל המספר לשון הרע על תלמיד חכם אין רפואה למכתו" רח"ל.

 

צריכים אנו לדבוק בתורה ובחכמים ולא להיגרר חס ושלום לפוליטיקה זולה ומזהמת. כל אחד צריך לדעת מה הורו לו רבותיו, לנהוג על פי אשר יורוהו ולכבד את הצד השני שגם נוהג על פי רבותיו. כשם שלא יתכן שספרדי יכעס על אשכנזי למה נוהג כך, ועל תימני למה כך, וכן להיפך – איש על מחנהו ואיש על דגלו.

 

אנו בני ספרד נאמנים לדרכו של מר"ן "הבית יוסף" והאשכנזים יוצאים ביד רמא ונוהגים על פי דברי הרמ"א והמגן אברהם. כך גם כאן אחינו האשכנזים מצביעים ג' לאגודת ישראל והספרדים שומעי לקחו ותלמידיו של מר"ן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל זכותו יגן עלינו מצביעים לתנועת ש"ס וכך צריך כל אחד להסתכל על חבירו בעין טובה "מיני ומינך יתקלס עלאה", הרי לשנינו כוונה אחת לקדש שם שמיים, אז איך ייתכן שבשביל לקדש שם שמיים יוצרים אנו את ההיפך, חילול השם, חס ושלום רבים ומתקוטטים, איש משתלח בחבירו אל נא אחי תרעו.

 

על ידי שנדע האדם לכבד האחד דעתו של חבירו, ונדע לקבל גם את השונה אף על פי שאין דעתו כדעתי, ואינו חושב כמוני. זוהי דרכה של תורה "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". יהי רצון שנזכה לראות בהרמת התורה ובהרמת קרן ישראל. אמן כן יהי רצון.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה