הרצאות אחרונות

רק מהשם

אמונה חזקה דרושה לדעת שהכל מהשם ותמיד להביט למעלה ולדעת שהשם מכוון את הכל.

ברוך השם

מעלת האדם ששם שמים שגור בפיו ותמיד אומר תודה לבורא.

גיבור רוחני

נושא: יהדות
מעלת הצדיק שבכוחו להלחם גם עם מלאכים ולשלוט על כל הבריאה.

צוחק מי שצוחק אחרון

נושא: מוסר
צדיקים בהתחלה בקשיים אבל בסוף צוחקים, לעומת הרשעים שנראים צוחקים אבל בסוף...

עולם נעלם

הדרשה עוסקת בהתבוננות קדימה לעולם הבא ושהעולם הזה עראי וחולף כמו פרוזדור.

בלי חשבון

נושא: התבוננות
כל אדם צריך לחיות עם חשבון, שכר מצווה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה