הרצאות אחרונות

שבירת המידות

נושא: מידות
גנות המידות הרעות באדם ומעלת האדם המתרחק מהן.

אמת ושקר

נושא: מידות
מעלת האמת והטובות הנובעות ממנו, וגנות השקר והחורבן אשר גורם.

עולם הזה ועולם הבא

נושא: מוסר
ההבדלים וההפכים בין עולם הזה לעולם הבא שהם כמו צרות זו לזו.

אהבת חסד

מעלת מצוות חסד וההבדל בין עושה חסד לאוהב חסד.

כח ההקרבה

מעלת חיוב ההקרבה בעבודת השם ותגמוליו בעולם הזה ובעולם הבא.

מעלת הנסיונות

זכות האדם העומד בניסיונות, כח ההתגברות בניסיון להשפיע טובה על האדם ולרומם אותו.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה