הרצאות אחרונות

גדול השלום

דרשה חשובה על זהירות בבין אדם לחברו ומעלת השלום שהוא כלי המחזיק ברכה.

להתקרב יותר

נושא: מוסר
תמיד לשאוף להתקרב עוד ועוד ולא להסתפק ברמה הרוחנית הקבועה.

לשמוע את האמת

נושא: מוסר
אדם תמיד משקר את עצמו ולא מוכן לשמוע מה שהוא צריך לתקן אפילו אם זה האמת.

זהירות תהום

נושא: מוסר
כמה אפשר להדרדר ולא להתבונן עד שאדם מגיע לתהום שממנה כבר אי אפשר לעלות בחזרה.

התרסקות

עד מתי ידרדרו את הנוער בדורנו, לאן הם מחפשים לרדת ולהתרסק עד לאבדון.

ר' יעקב אבוחצירא והרמב'ם

נושא: מוסר
שבח הצדיקים ומעלתם ואיך הגיעו לדרגות שהגיעו.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה