הרצאות אחרונות

תעריך מה שיש

נושא: התבוננות
כל אדם לעולם לא יעריך מה שיש לו אלא אחר שיבוא החסרון אז ילמד להעריך מה שנתן לו השם.

יהודי הוא בן של מלך

נושא: עידוד
מעלת העם היהודי שהוא זכה להיות בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

עמל התורה

מעלת התורה הקדושה שאין אדם זוכה לה אלא אם מתייגע בה וממית עצמו בתורה.

הצל שלך

נושא: מוסר
בדרך שאדם מתנהג כך מתנהגים איתו משמיים כמו שכתוב ה' צילך - כמו הצל שלך.

ארץ נהדרת

נושא: יהדות
בזכות מה קיבלנו את ארצנו ומה אנו צריכים לעשות בתמורה לממש את יעדנו.

שליטה עצמית

נושא: מוסר
לכל אדם מחוייב לשלוט על תאוותיו ויצריו, ואדם שאין לו שליטה עצמית דומה לבהמה וגרוע ממנה.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה