הרצאות אחרונות

לפי הצער כך השכר

נושא: עידוד
כגודל הצער בתורה והמצוות כך השכר יותר גדול

לצפות לישועת השם

נושא: התבוננות
כמה עלינו לצפות לישועת השם יתברך

חשיבות המצוות

חשיבות המצוות ומעלותיהן

עשה לך רב

חשיבות התייעצות עם דעת תורה אמתית

לשמוח במה שיש לנו

נושא: התבוננות
צריך לשמוח במה שיש לנו 

כוחה של חברה

נושא: התבוננות
כוחה של חברה טובה והתרחקות מהרעה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה