הרצאות אחרונות

התמודדות נגד יצר הרע

נושא: התבוננות
הדרכה מעשית לכלים להתמודדות נגד יצר הרע

ההתנהגות בחודש אלול

כיצד עלינו להתנהג בחודש אלול

עולם התורה בסכנה

נושא: התבוננות
עולם התורה בתקופתנו בסכנה איומה

שופטי הדור

נושא: התבוננות
מה היא ראיית השופטים שבדור שלנו

התבוננות במעשים

כמה עלינו להתבונן במעשינו בחודש אלול

השמחה בחודש אלול

ההרגשה הנכונה בימי חודש אלול

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה